വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Information icon.svg

2. പ്രസ്തുത താൾ നിലനിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലേഖന രക്ഷാസംഘത്തിന്റെ സഹായം തേടുകയോ, പ്രസ്തുത താൾ നിലനിർത്താൻ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹായം ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഉപയോക്താക്കളെയോ വിവരം അറിയിക്കുക.

3. ലേഖനം രക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രസ്തുതലേഖനം രക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ളവയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

ഇതും കാണുക:

വിവിധ നാമമേഖലകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള താളുകളുടെ ചർച്ചകൾ
ലേഖനം പ്രമാണം ഫലകം വർഗ്ഗം പലവക
സംവാദം പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം പലവക സംവാദം
നിലവറ
സംവാദ നിലവറ

പത്തായം


ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

നാലപ്പാടം പദ്‌മനാഭൻ[തിരുത്തുക]

ശ്രദ്ധേയതയില്ല. --- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 15:07, 19 ഒക്ടോബർ 2017 (UTC)

  • നിലവിലുള്ള അവലംബങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധയത തെളിയുക്കുന്നത്തിന് പര്യാപ്തമല്ല. അതിനാൽ താൾ മായ്ക്കുക.Akhiljaxxn (സംവാദം) 16:37, 19 ഒക്ടോബർ 2017 (UTC)
  • ഒഴിവാക്കുക ബിപിൻ (സംവാദം) 17:17, 19 ഒക്ടോബർ 2017 (UTC)

ഡോ. അമാനുല്ല വടക്കാങ്ങര[തിരുത്തുക]

ശ്രദ്ധേയതയില്ല. --- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 14:51, 19 ഒക്ടോബർ 2017 (UTC)

  • നിലവിലുള്ള അവലംബങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധയത തെളിയുക്കുന്നത്തിന് പര്യാപ്തമല്ല കൂടാതെ ആത്മകഥ പോലെയും തോന്നിക്കുന്നു. അതിനാൽ താൾ മായ്ക്കുക.Akhiljaxxn (സംവാദം) 16:10, 5 നവംബർ 2017 (UTC)

ഗായകി സിസ്റ്റേഴ്സ്[തിരുത്തുക]

ശ്രദ്ധേയതയില്ല. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവലംബങ്ങൾ ഇവർ അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടിയെപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്തമാത്രമാണ്.ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കണം --KG (കിരൺ) 20:11, 27 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)

ചിണ്ടൻ[തിരുത്തുക]

ശ്രദ്ധേയതയില്ല. --KG (കിരൺ) 20:47, 27 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)

ഇ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ[തിരുത്തുക]

ശ്രദ്ധേയതയില്ല. --KG (കിരൺ) 22:10, 30 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)