ജീവശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേര് മേഖല/പ്രാഗല്ഭ്യം ജനനം-മരണം പ്രധാന സംഭാവന രാജ്യം
ഹുമയൂൺ അബ്ദുലലി പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1914–2001) പക്ഷികളെപ്പറ്റി പഠനം ഇന്ത്യ
അസീസ് അബ് സാബിർ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ, പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, (1924–2012) പരിസ്ഥിതിപഠനം, ഭൗമപഠനം ബ്രസീൽ

എറിക് അകാറിയസ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ 1757–1819) സസ്യശാസ്ത്രം സ്വീഡൻ

ജോഹാൻ ഫ്രെഡെറിഷ് ആഡം സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (18th century – 1806) സസ്യശാസ്ത്രം റഷ്യ

ആർതർ ആഡംസ് ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞൻ, പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1820–1878) ഇംഗ്ലണ്ട്

ഹെൻട്രി ആഡംസ് പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1914–2001) ശംഖിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ട്
മിഷേൽ അഡൻസൺ ഫ്രഞ്ച് പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1727-1806) പഠിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ട്
എഡ്ഗാർ ഡഗ്ലസ് അഡ്രിയാൻ ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1889–1977) നാഡീകോശങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ചു; നോബൽ സമ്മാനജേതാവ് ഇംഗ്ലണ്ട്
ആഡം അഫ്സേലിയസ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1750–1837) സസ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ചു സ്വീഡൻ
കാൾ അഡോൾഫ് അഗാർധ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1785–1859) സസ്യശാസ്ത്രം സ്വീഡൻ
ജക്കോബ് ജ്യോർഗ് അഗാർധ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1813–1901) സസ്യശാസ്ത്രം സ്വീഡൻ
ലൂയിസ് അഗാസ്സിസ് ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1807–1873) ജന്തുശാസ്ത്രം സ്വിറ്റ്സ്സർലാന്റ്
അലെക്സാണ്ടർ അഗാസ്സിസ് ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1835–1910) ജന്തുശാസ്ത്രം അമേരിക്ക
നിക്കലോസ് അഗെർ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1568–1634) സസ്യശാസ്ത്രം ഫ്രാൻസ്
പെഡ്രോ അൽബെർഷ് വെയ് പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1954–1998) പ്രകൃതിശാസ്ത്രം സ്പെയിൻ
ബ്രൂസ് അൽബെർട്സ് ജീവരസതന്ത്രശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1938ൽ ജനിച്ചു) ജീവരസതന്ത്രം അമേരിക്ക
ബോയ്ഡ് അലെക്സാണ്ടർ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ, പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിൽ (1873–1910) പക്ഷിശാസ്ത്രം ഇംഗ്ലണ്ട്
ഹൊറേസ് അലക്സാണ്ടർ പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ 1889–1989 പക്ഷികളെപ്പറ്റി പഠിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട്
റിച്ചാഡ് ഡി. അലക്സാണ്ടർ പരിണാമജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജനനം 1930ൽ പരിണാമം. അമേരിക്ക
വിൽഫ്രെഡ് ബാക് ഹൗസ് അലക്സാണ്ടർ പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1885–1965) പക്ഷികളെപ്പറ്റി പഠിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട്
ആൽഫ്രഡ് വില്ല്യം അൽക്കോക് പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1859–1933) പക്ഷികളെപ്പറ്റി പഠിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട്
സാലിം അലി പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1896–1987) പക്ഷികളെപ്പറ്റി പഠിച്ചു. ഇന്ത്യ
ഫ്രെഡെറിക് ലൂയിസ് അല്ലമാൻഡ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1736 – after 1803) സസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ചു. സ്വിറ്റ്സർലാന്റ്
വാൾഡർ ക്ലൈഡ് അല്ലീ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞനും പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രജ്ഞനും (1885–1955) സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ചു. അല്ലീ പ്രതിഭാസം അമേരിക്ക
ജോയെൽ അസഫ് അല്ലെൻ പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ സസ്തനികളെപ്പറ്റിയും പഠിച്ചു (1838–1921) പക്ഷികളെപ്പറ്റി പഠിച്ചു. അമേരിക്ക
ജ്യോർജ് ജേംസ് ആൾമാൻ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1812–1898) പ്രകൃതിപഠനം. ഇംഗ്ലണ്ട്
പ്രോസ്പെറോ ആല്പിനി പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1553–1617) സസ്യപഠനം. ഇറ്റലി
സിഡ്നി അൾട്മാൻ തന്മാത്രാജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ (born 1939) 1989ലെ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനജേതാവ്, ആർ. എൻ. എ യെപ്പറ്റി പഠനം. കാനഡ
ബ്രൂസ് അമെസ് ജീവരസതന്ത്രജ്ഞൻ (ജനിച്ചത് 1928) അമെസ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. യു. എസ്
ജോർജ് ഫ്രെഞ്ച് അൻഗാസ് പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ, പര്യവേക്ഷകൻ, ശംഖ് വിദഗ്ദ്ധൻ, ചിത്രകാരൻ (1822–1886) പഠനം. ഇംഗ്ലണ്ട്
അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഗ്രീക്ക് തത്ത്വജ്ഞാനി (384 BC-322 BC) സസ്യജന്തുപഠനം. ഗ്രീസ്
പീറ്റർ അർടേദി പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1705–1735) സസ്യപഠനം. സ്വീഡൻ
ഗിൽബെർട് ആഷ് വെൽ ജീവരസതന്ത്രജ്ഞൻ (1916–2014) കോശപഠനം. അമേരിക്ക
റിച്ചാർഡ് ആക്സെൽ ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞൻ (ജനനം 1946) പഠനം.
ചർച്ചിൽ ബാബിങ്ടൺ പുരാവസ്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1831–1881) പഠനം. ബ്രിട്ടൺ
ജോൺ ബാക്മാൻ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1790–1874) പ്രകൃതിപഠനം. അമേരിക്ക
ലിബെർട്ടി ഹൈഡെ ബെയ് ലി സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1858–1954) സസ്യപഠനം. അമേരിക്ക
ബെഞ്ചമിൻ സ്മിത്ത് ബാർടൻ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1766–1815) സസ്യപഠനം. അമേരിക്ക
ജോൺ ബാർട്രാം സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1699–1777) സസ്യപഠനം. അമേരിക്ക
വില്ല്യം ബാർട്രാം പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1739–1823) സസ്യപഠനം. അമേരിക്ക
ഹെൻട്രി വാൾടർ ബേറ്റ്സ് പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1825–1892) സസ്യപഠനം. ഇംഗ്ലണ്ട്
പാട്രിക് ബെയ്റ്റ്സൺ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ (ജനനം: 1938) ജന്തുപഠനം. ശാസ്ത്രലേഖനം, ലണ്ടൻ ജന്തുശാസ്ത്ര സൊസൈറ്റി അധ്യക്ഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട്
നിക്കോലാസ് ബൗദിൻ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1754–1803) പര്യവേക്ഷണം ഫ്രാൻസ്
ഗാസ്പാർഡ് ബൗഹിൻ സ്വിസ്സ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1699–1777) സസ്യപഠനം. സ്വിറ്റ്സർലാന്റ്
റോളോ ബെക്ക് പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1870–1950) പക്ഷിപഠനം. അമേരിക്ക
ചാൾസ് വില്ല്യം ബീബ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1877–1962) ജീവശാസ്ത്രപഠനം. അമേരിക്ക
തോമസ് ബെൽ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1792–1880) ജീവശാസ്ത്രപഠനം. ഇംഗ്ലണ്ട്
ഡേവിഡ് ബെല്ലാമി സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (born 1933) ജീവശാസ്ത്രപഠനം, പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്തകൻ. ഇംഗ്ലണ്ട്
എഡ്വാർഡ് ടേർണർ ബെന്നെറ്റ് ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1797–1836) ജീവശാസ്ത്രപഠനം. ബ്രിട്ടൺ
ജോർജ്ജ് ബന്താം സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1800–1884) ജീവശാസ്ത്രപഠനം. ബ്രിട്ടൺ
റോബർട് ബെന്റ് ലി(സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ) സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1821–1893) ജീവശാസ്ത്രപഠനം. ബ്രിട്ടൺ
കാൾ ബെർഗ്മാൻ ശരീരഘടനാശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1814–1865) ജീവശാസ്ത്രപഠനം. ബ്രിട്ടൺ
റുഡോൾഫ് ബെർഖ് ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1824–1909) ജന്തുപഠനം. ഡെന്മാർക്
ക്ലോഡ് ബെർണാഡ് ശരിരശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1813–1878) ശരീരപഠനം. ഫ്രാൻസ്
സാമുവൽ സ്റ്റിൽമാൻ ബെറി സമുദ്രജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1887–1984) സമുദ്രജീവിപഠനം. അമേരിക്ക
തോമസ് ബെവിക്ക് പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1753–1828) പക്ഷിപഠനം. ഇംഗ്ലണ്ട്
കോളിൻ ബിബ്ബി പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1948–2004) പക്ഷിപഠനം. ഇംഗ്ലണ്ട്
ആൻ ബിഷോപ്പ് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞ 1899-1990 ഇംഗ്ലിഷ്
ബിസ്വമോയ് ബിസ്വാസ് പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ 1923-1994 ഇന്ത്യ
ലിസ് ബ്ലാക്ക്ബേൺ ജനിതകശാസ്ത്രം 1948- ടിലോമിയറുകളെപ്പറ്റി പഠനം ആസ്ട്രേലിയ
ജോൺ ബ്ലാക്ക്‌വാൾ എന്റൊമോളജി 1790-1881 ബ്രിട്ടൻ
ആൽബെർട് ഫ്രാൻസിസ് ബ്ലേ‌ക്‌സ്ലീ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ 1874-1954 ഫംഗസിലെ ലൈംഗിക പ്രജനനം അമേരിക്ക
തോമസ് ബ്ലാകിസ്റ്റൺ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1832–1891) യു. കെ
ഗുന്തെർ ബ്ലോബെൽ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ (ജനനം: 1936) പ്രോട്ടീൻ ജർമ്മനി
സ്റ്റീവെൻ ബ്ലോക്ക് ജൈവഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജനനം: 1952 ജൈവതന്മാത്രയുടെ ഭൗതികസ്വഭാവങ്ങൾ അളന്നു. അമേരിക്ക
കാൾ ലുഡ്‌വിഗ് ബ്ല്യൂം സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1789–1862) - ജർമ്മൻ-ഡച്ച്
ജൊഹാൻ ഫ്രീഡ്രിഷ് ബ്ല്യൂമെൻബാഷ് അന്ത്രപ്പോളജി, ശരിരശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1752–1840) ജർമ്മൻ
എഡ്വാഡ് ബ്ലൈത്ത് ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1810–1873)
ചാൾസ് ലൂസീൻ ബോണപ്പാർത്തെ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1803–1857) ഫ്രാൻസ്
ജെയിംസ് ബോണ്ട് പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1900–1989) അമേരിക്ക
ഫാങ്കോ ആൻഡ്രിയ ബോണെല്ലി പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ 1784–1830 ഇറ്റലി
ഓഗസ്റ്റ് ഗുസ്താവ് ഹെയിന്രീഷ് വോൺ ബോൺഗാർഡ് സസ്യശാസ്ത്രം (1786–1839) ജർമ്മനി
ചാൾസ് ബോനെറ്റ് (1720–1793) സ്വിറ്റ്സർലാന്റ്
ജൂൾസ് ബോർഡെറ്റ് സൂക്ഷ്മജീവിശാസ്ത്രജ്ഞൻ, രോഗപ്രതിരോധ വിദഗ്ദ്ധൻ (1870–1961) നോബൽ സമ്മാനം ബെൽജിയം
ആന്റോണിന ജ്യോർജീവ്ന ബോറിസോവ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞ (1903–1970) റഷ്യ
നോർമൻ ബൊർലോഗ് കൃഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജനനം: 1914 ഹരിതവിപ്ലവം അമേരിക്ക
സാറാ ബ്രൻഹാം മാത്യൂസ് മൈക്രോബയോളജി (1888–1962) അമേരിക്ക
സിഡ്നി ബ്രെന്നർ തന്മാത്രാ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ (born 1927) നോബൽ സമ്മാനം ബ്രിട്ടൻ
തോമസ് മായോ ബ്ര്യൂവർ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1814–1880) അമേരിക്കൻ
വില്ല്യം ബ്ര്യൂസ്റ്റർ പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1851–1919) അമേരിക്കൻ
നഥാനിയേൽ ലോർഡ് ബ്രിട്ടൺ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1859–1934) അമേരിക്ക
തോമസ് ഡി. ബ്രോക് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജനനം: 1926 അമേരിക്ക
റോബർട്ട് ബ്രൂം പാലിയന്റോളജിസ്റ്റ് (1866–1951) സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക
ജെയിംസ് എച്ച്. ബ്രൗൺ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അമെരിക്ക
റോബർട്ട് ബ്രൗൺ (1773–1858)
ഡേവിഡ് ബ്രൂസ് രോഗഗവേഷകൻ, സൂക്ഷ്മജീവിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1855–1931) സ്കോട്‌ലന്റ്
ഫ്രാൻസിസ് ബുക്കാനൻ-ഹാമിൽട്ടൻ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1762–1829) സ്കോട്‌ലന്റ്
സ്റ്റെഫാൻ എൽ. ബക്മാൻ
ലിൻഡ ബി. ബക്ക് (born 1947) നോബൽ സമ്മാനം അമെരിക്ക
സാമുവൽ ബോട്സ്ഫോഡ് ബക്‌ലി (1809–1884) അമേരിക്ക
(1707–1788) ഫ്രാൻസ്
വില്ല്യം ബുള്ളോക്ക് (1773–1849) ബ്രിട്ടിഷ്
വാൾട്ടർ ബുള്ളർ (1838–1906) ന്യൂസിലാന്റ്
ജെയിംസ് ബുൾവ്വേർ (1794–1879) ബ്രിട്ടിഷ്
ലൂഥർ ബർബാങ്ക് (1849–1926) അമേരിക്ക
ഹെർമാൻ ബർമീസ്റ്റർ (1807–1892) ജർമൻ
കാർലോസ് ബാസ്റ്റാമാന്റെ (born 1951) അമേരിക്ക
ഏണസ്റ്റോ ബുസ്താമൻതെ (born 1950) പെറു
ജീൻ കാബനീസ് (1816–1906) ജർമ്മൻ
ജോർജ്ജ് കാലീ (1770–1829) ഇംഗ്ലിഷ്
ഫ്രെഡെറിക്ക് കാമ്പ്യോൺ സ്റ്റിവോഡ് (1904–1993) ബ്രിട്ടൻ
ഫിലിപ് പിയേഴ്സാൽ കാർപെന്റർ (1819–1877)
അലെക്സിസ് കാറെൽ (1873–1944) ഫ്രാൻസ്
സീൻ ബി. കറോൾ അമേരിക്ക
റെയ്ച്ചൽ കാഴ്സൺ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞ (1907–1964) നിശ്ശബ്ദ വസന്തം എന്ന കൃതി രചിച്ചു.
ജോർജ്ജ് വാഷിങ്ടൺ കാർവർ (1860–1943) അമേരിക്ക
ജോൺ കാസ്സിൻ (1813–1869) അമേരിക്ക
മാർക്ക് കാറ്റ്സ്ബി (1683–1749) ഇംഗ്ലണ്ട്
ആൻഡ്രിയ സീസാല്പീനോ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞ (1519–1603) ഇറ്റലി
ഫ്രാൻസെസ്കോ സെറ്റി ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1726–1778) ഇറ്റലി
കാർലോസ് ചാഗാസ് ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1879–1934) ബ്രസീൽ


അഡൽബെർട്ട് വോൺ ചമിസ്സോ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1781–1838) ജർമ്മൻ
മിൻ ചുവെഹ് ചാങ്ങ് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1908–1991) --
ഫ്രാങ്ക് മിഷ്ലെർ ചാപ്മാൻ പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1864–1945) ---
മാർത്താ ചേസ് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞ (1927–2003) അമേരിക്ക
തോമസ് ഫ്രെഡെറിക്ക് ചീസ്‌മാൻ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1846–1923) ന്യൂസിലാന്റ്
സെർഗ്ഗി ചെറ്റ്‌വെറിക്കോവ് ജനസംഖ്യാ ജനിതകശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1880–1959) റഷ്യൻ
ചാൾസ് ചിൽട്ടൺ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1860–1929) ന്യൂസിലാന്റ്
കാൾ ചൺ സമുദ്രജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1852–1914) ജർമ്മൻ
നഥാൻ കോബ്ബ് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1859–1932) അമേരിക്ക
ആൽഫ്രഡ് കോഗ്നിയോക് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1841–1916) ബെൽജിയം
സ്റ്റാൻലി കോഹെൻ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1922 ൽ ജനനം) അമേരിക്ക
ജയിംസ് ജെ കോളിൻസ് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ (-) അമേരിക്ക
ഹെൻറി ബോർഡ്മാൻ കൊണോവർ പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1892–1950) അമേരിക്ക
ടിമോത്തി ആബട്ട് കോൺട്രാഡ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1803–1877) അമേരിക്ക
ജയിംസ് ഗ്രഹാം കൂപ്പർ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1830–1902) അമേരിക്ക
വില്ല്യം കൂപ്പർ ശംഖ്ശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1798–1864) അമേരിക്ക
എഡ്വാഡ് ഡ്രിങ്കെർ കോപ്പ് മത്സ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ , ഉരഗ, പുരാശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1840–1897) --
ചാൾസ് കോക്വെറൽ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1822–1867) ഫ്രഞ്ച്
കാൾ ഫെർഡിനാന്റ് കോറി ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1896–1984) 1947ലെ നോബൽ സമ്മാനിതൻ അമേരിക്ക
ഗെർട്ടി കോറി ജീവരസതന്ത്രജ്ഞൻ (1886–1957) അമേരിക്ക
ചാൾസ് ബി കോറി പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1857–1921) അമേരിക്ക
എമാനുവൽ മെൻഡസ് ഡ കോസ്റ്റ ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1717–1791) ഇംഗ്ലണ്ട്
എലിയട്ട് കോയുസ് പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1842–1899) അമെരിക്ക
മാർജോറി കോർട്ടിനേ ലാറ്റിമെർ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1907–2004) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
മിഗുവെൽ റൊലാണ്ടോ കോവിയൻ ശരീരനാഡീശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1913–1992) അർജന്റീന-ബ്രസീൽ
ഫ്രെഡറിക്ക് വെർണോൺ കോവില്ലെ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1867–1937) അമേരിക്ക
റോബർട്ട് കെ ക്രെയിൻ ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1919ൽ ജനിച്ചു) അമേരിക്ക
ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1916–2004) --
ജോസഫ് ചാൾസ് ഹിപ്പോലൈറ്റ് ക്രോസ്സെ ശംഖ്ശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1826–1898) ഫ്രഞ്ച്
അല്ലൻ കണ്ണിംഗ്ഹാം സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1791–1839) ഇംഗ്ലണ്ട്
വില്ല്യം കർട്ടിസ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1746–1799) ബ്രസീൽ
ജോർജ്ജസ് കുവിയർ ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞൻ (1769–1832) ഫ്രാൻസ്