സമാസോക്തി (അലങ്കാരം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(സമാസോക്തി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

സം‌യോഗത്തിലെ അതായത് യോജിപ്പിലെ യുക്തി എന്നാണ്‌ സമാസോക്തി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

വിശേഷണത്തിൽ സാമ്യത്താൽ
വർണ്ണ്യപ്രസ്തുത ധർമ്മിയിൽ
അവർണ്ണ്യവൃത്താന്താരോപം 
സമാസോക്തിയലം‌കൃതി

ഏതെങ്കിലും ആശയമോ അർത്ഥമോ വെളിവാക്കുന്നതിലേക്കായി പരാമർശിക്കുന്ന വസ്തുതയിൽ നിന്നും അതിന്‌ സമാനമായ വേറൊരു വസ്തുതകൂടി വെളിപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അത്തരം അലങ്കാരങ്ങളെ സമാസോക്തി അലങ്കാരം എന്നു വിളിക്കുന്നു.

ഉദാ:-

മടിയിൽ ചേർത്തു ചേണാർന്ന 
മട്ടിലംഗുലി വിഭ്രമം
തുടർന്നാലുടനെ രാഗം
കാട്ടീട്ടന്നു വിപഞ്ചിക

(ഭാ. ഭൂ)


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സമാസോക്തി_(അലങ്കാരം)&oldid=3450974" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്