യമകം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ലക്ഷണം: അക്ഷരക്കൂട്ടമൊന്നായിട്ടർഥം ഭേദിച്ചിടും പടി ആവർത്തിച്ചു കഥിച്ചീടിൽ യമകം പലമാതിരി

ഉദാ: മാലതീ മലർ ചേർന്നോരു മാല തീജ്വാലയെന്നപോൽ മാലതീയിവനേകുന്നു മാലതീതുല്യയെങ്ങു നീ.

വിവരണം വരി ൧: മാലതീ മലർ -> മാലതീ പുഷ്പം വരി ൨: മാല തീജ്വാല -> മാല, തീജ്വാലയെന്നപോൽ വരി ൩: മാലതീയിവനേകുന്നു-> മാൽ(=ശോഭ), അത്, ഈ, ഇവനേകുന്നു വരി ൪: മാലതീ-> ചന്ദ്രൻ

ഒരു കവിതയിലോ ശ്ലോകത്തിലോ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് യമകം എന്ന് അറിയപ്പെദുന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിന് പേരാൽ എന്ന പേരാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ്.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യമകം&oldid=2175096" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്