ഫലകം:Infobox uranium

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
യുറേനിയം,  92U
Two hands in brown gloves holding a blotched gray disk with a number 2068 hand-written on it
General properties
Pronunciation/jʊəˈrniəm/ (ewr-AY-nee-əm)
Appearancesilvery gray metallic;
corrodes to a spalling
black oxide coat in air
Standard atomic weight (Ar, standard)238.02891(3)[1]
യുറേനിയം in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
Nd

U

(Uqb)
പ്രോട്ടോക്കനിയംയുറേനിയംneptunium
Atomic number (Z)92
Groupgroup n/a
Periodperiod 7
Blockf-block
Electron configuration[Rn] 5f3 6d1 7s2
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Physical properties
Phase at STPഖരം
Melting point1405.3 K ​(1132.2 °C, ​2070 °F)
Boiling point4404 K ​(4131 °C, ​7468 °F)
Density (near r.t.)19.1 g/cm3
when liquid (at m.p.)17.3 g/cm3
Heat of fusion9.14 kJ/mol
Heat of vaporization417.1 kJ/mol
Molar heat capacity27.665 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 2325 2564 2859 3234 3727 4402
Atomic properties
Oxidation states+1, +2, +3,[2] +4, +5, +6 (a weakly basic oxide)
ElectronegativityPauling scale: 1.38
Atomic radiusempirical: 175 pm
Van der Waals radius186 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of യുറേനിയം
Other properties
Crystal structureorthorhombic
Orthorhombic crystal structure for യുറേനിയം
Speed of sound thin rod3155 m/s (at 20 °C)
Thermal expansion13.9 µm/(m·K) (at 25 °C)
Thermal conductivity27.5 W/(m·K)
Electrical resistivity0.280 µ Ω·m (at 0 °C)
Magnetic orderingparamagnetic
Young's modulus208 GPa
Shear modulus111 GPa
Bulk modulus100 GPa
Poisson ratio0.23
CAS Number7440-61-1
Main isotopes of യുറേനിയം
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
232U syn 68.9 y α & SF 5.414 228Th
233U syn 159,200 y SF & α 4.909 229Th
234U 0.0054% 245,500 y SF & α 4.859 230Th
235U 0.7204% 7.038×108 y SF & α 4.679 231Th
236U syn 2.342×107 y SF & α 4.572 232Th
238U 99.2742% 4.468×109 y SF & α 4.270 234Th
| references
  1. Meija, J.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
  2. Morss, L.R.; Edelstein, N.M.; Fuger, J., eds. (2006). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.). Netherlands: Springer. ISBN 9048131464.
  3. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements: Third Edition by L.R. Morss, N.M. Edelstein, J. Fuger, eds. (Netherlands: Springer, 2006.)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_uranium&oldid=681705" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്