ഫലകം:Infobox zinc

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Zinc,  30Zn
പ്രമാണം:Zinc-sample
General properties
Appearancebluish pale gray
Standard atomic weight (Ar, standard)65.38(2)[1]
Zinc in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson
-

Zn

Cd
copperzincgallium
Atomic number (Z)30
Groupgroup 12
Periodperiod 4
Blockd-block
Electron configuration[Ar] 3d10 4s2
Electrons per shell
2, 8, 18, 2
Physical properties
Phase at STPsolid
Melting point692.68 K ​(419.53 °C, ​787.15 °F)
Boiling point1180 K ​(907 °C, ​1665 °F)
Density (near r.t.)7.14 g/cm3
when liquid (at m.p.)6.57 g/cm3
Heat of fusion7.32 kJ/mol
Heat of vaporization123.6 kJ/mol
Molar heat capacity25.390 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 610 670 750 852 990 (1185)
Atomic properties
Oxidation states−2, 0, +1, +2 (an amphoteric oxide)
ElectronegativityPauling scale: 1.65
Ionization energies
Atomic radiusempirical: 135 pm
calculated: 142 pm
Covalent radius131 pm
Van der Waals radius139 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of zinc
Other properties
Crystal structurehexagonal
Hexagonal crystal structure for zinc
Speed of sound thin rod(rolled) 3850 m/s (at r.t.)
Thermal expansion30.2 µm/(m·K) (at 25 °C)
Thermal conductivity116 W/(m·K)
Electrical resistivity59.0 n Ω·m (at 20 °C)
Magnetic orderingdiamagnetic
Young's modulus108 GPa
Shear modulus43 GPa
Bulk modulus70 GPa
Poisson ratio0.25
Mohs hardness2.5
Brinell hardness412 MPa
CAS Number7440-66-6
Main isotopes of zinc
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
64Zn 48.6% 64Zn is stable with 34 neutrons
65Zn syn 244.26 d ε - 65Cu
γ 1.1155 -
66Zn 27.9% 66Zn is stable with 36 neutrons
67Zn 4.1% 67Zn is stable with 37 neutrons
68Zn 18.8% 68Zn is stable with 38 neutrons
69Zn syn 56.4 min β 0.906 69Ga
70Zn 0.6% 70Zn is stable with 40 neutrons
| references
  1. Meija, J.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_zinc&oldid=185686" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്