ഫലകം:Infobox calcium

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
കാൽസ്യം,  20Ca
Calcium unter Argon Schutzgasatmosphäre.jpg
General properties
Appearancedull gray, silver; with a pale yellow tint[1]
Standard atomic weight (Ar, standard)40.078(4)[2]
കാൽസ്യം in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson
Mg

Ca

Sr
പൊട്ടാസ്യംകാൽസ്യംസ്കാൻഡ്യം
Atomic number (Z)20
Groupgroup 2 (alkaline earth metals)
Periodperiod 4
Blocks-block
Element category  ക്ഷാര ലോഹം
Electron configuration[Ar] 4s2
Electrons per shell
2, 8, 8, 2
Physical properties
Phase at STPsolid
Melting point1115 K ​(842 °C, ​1548 °F)
Boiling point1757 K ​(1484 °C, ​2703 °F)
Density (near r.t.)1.55 g/cm3
when liquid (at m.p.)1.378 g/cm3
Heat of fusion8.54 kJ/mol
Heat of vaporization154.7 kJ/mol
Molar heat capacity25.929 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 864 956 1071 1227 1443 1755
Atomic properties
Oxidation states+1,[3] +2 (a strongly basic oxide)
ElectronegativityPauling scale: 1.00
Ionization energies
  • 1st: 589.8 kJ/mol
  • 2nd: 1145.4 kJ/mol
  • 3rd: 4912.4 kJ/mol
  • (more)
Atomic radiusempirical: 197 pm
Covalent radius176±10 pm
Van der Waals radius231 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of കാൽസ്യം
Other properties
Crystal structureface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for കാൽസ്യം
Speed of sound thin rod3810 m/s (at 20 °C)
Thermal expansion22.3 µm/(m·K) (at 25 °C)
Thermal conductivity201 W/(m·K)
Electrical resistivity33.6 nΩ·m (at 20 °C)
Magnetic orderingdiamagnetic
Magnetic susceptibility+40.0·10−6 cm3/mol[4]
Young's modulus20 GPa
Shear modulus7.4 GPa
Bulk modulus17 GPa
Poisson ratio0.31
Mohs hardness1.75
Brinell hardness170–416 MPa
CAS Number7440-70-2
History
Discovery and first isolationHumphry Davy (1808)
Main isotopes of കാൽസ്യം
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
40Ca 96.941% stable
41Ca trace 1.03×105 y ε 41K
42Ca 0.647% stable
43Ca 0.135% stable
44Ca 2.086% stable
45Ca syn 162.7 d β 45Sc
46Ca 0.004% stable
47Ca syn 4.5 d β 47Sc
γ
48Ca 0.187% 6.4×1019 y ββ 48Ti
| references
K ←

i'box K

iso
20
Ca E
→ Sc

i'box Sc

Data sets read by {{Infobox element}}
Name and identifiers
Top image
  image caption
  image alt
Pronunciation
Category (enwiki)
Standard atomic weight
  most stable isotope
Oxidation states
Spectral lines image

References

  1. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. p. 112. ISBN 0-08-037941-9.
  2. Meija, J.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
  3. 3.0 3.1 Krieck, Sven; Görls, Helmar; Westerhausen, Matthias (2010). "Mechanistic Elucidation of the Formation of the Inverse Ca(I) Sandwich Complex [(thf)3Ca(μ-C6H3-1,3,5-Ph3)Ca(thf)3] and Stability of Aryl-Substituted Phenylcalcium Complexes". Journal of the American Chemical Society. 132 (35): 12492–12501. doi:10.1021/ja105534w. PMID 20718434.
  4. Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4.

Two of these are named references. They may be cited in the containing article as

  • <ref name="CIAAW2016" /> for the source Atomic weights of the elements 2013 (from subtemplates used by {{Infobox element}})
  • <ref name="West" /> for the source edited by Kneck et al.

ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_calcium&oldid=3016237" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്