ഫലകം:Infobox beryllium

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ബെറിലിയം,  4Be
Be-140g.jpg
General properties
Pronunciation/bəˈrɪliəm/ (bə-RIL-ee-əm)
Appearancewhite-gray metallic
Standard atomic weight (Ar, standard)9.0121831(5)[1]
ബെറിലിയം in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson


Be

Mg
ലിഥിയംബെറിലിയംബോറോൺ
Atomic number (Z)4
Groupgroup 2 (alkaline earth metals)
Periodperiod 2
Blocks-block
Element category  alkaline earth metal
Electron configuration[He] 2s2
Electrons per shell
2, 2
Physical properties
Phase at STPsolid
Melting point1560 K ​(1287 °C, ​2349 °F)
Boiling point2742 K ​(2469 °C, ​4476 °F)
Density (near r.t.)1.85 g/cm3
when liquid (at m.p.)1.690 g/cm3
Critical point5205 K,  MPa (extrapolated)
Heat of fusion12.2 kJ/mol
Heat of vaporization292 kJ/mol
Molar heat capacity16.443 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1462 1608 1791 2023 2327 2742
Atomic properties
Oxidation states+1,[2] +2 (an amphoteric oxide)
ElectronegativityPauling scale: 1.57
Ionization energies
  • 1st: 899.5 kJ/mol
  • 2nd: 1757.1 kJ/mol
  • 3rd: 14,848.7 kJ/mol
  • (more)
Atomic radiusempirical: 112 pm
Covalent radius96±3 pm
Van der Waals radius153 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of ബെറിലിയം
Other properties
Crystal structurehexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for ബെറിലിയം
Speed of sound thin rod12,890 m/s (at r.t.)[3]
Thermal expansion11.3 µm/(m·K) (at 25 °C)
Thermal conductivity200 W/(m·K)
Electrical resistivity36 nΩ·m (at 20 °C)
Magnetic orderingdiamagnetic
Magnetic susceptibility−9.0·10−6 cm3/mol[4]
Young's modulus287 GPa
Shear modulus132 GPa
Bulk modulus130 GPa
Poisson ratio0.032
Mohs hardness5.5
Vickers hardness1670 MPa
Brinell hardness590–1320 MPa
CAS Number7440-41-7
History
DiscoveryLouis Nicolas Vauquelin (1798)
First isolationFriedrich Wöhler & Antoine Bussy (1828)
Main isotopes of ബെറിലിയം
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
7Be trace 53.12 d ε 7Li
γ
9Be 100% stable
10Be trace 1.39×106 y β 10B
| references
Li ←

i'box Li

iso
4
Be E
→ B

i'box B

Data sets read by {{Infobox element}}
Name and identifiers
Top image
  image caption
  image alt
Pronunciation
Category (enwiki)
Standard atomic weight
  most stable isotope
Oxidation states
Spectral lines image

References

  1. Meija, J.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
  2. "Beryllium: Beryllium(I) Hydride compound data" (PDF). bernath.uwaterloo.ca. ശേഖരിച്ചത് 2007-12-10. }}
  3. Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 14.48. ISBN 1439855110.
  4. Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
  5. "Beryllium: Beryllium(I) Hydride compound data" (PDF). bernath.uwaterloo.ca. ശേഖരിച്ചത് 2007-12-10.

One of these is a named reference. It may be cited in the containing article as

  • <ref name="CIAAW2016" /> for the source Atomic weights of the elements 2013 (from subtemplates used by {{Infobox element}})

ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_beryllium&oldid=3013109" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്