ഗംഭീരനാട്ട

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ ഒരു രാഗമാണ് ഗംഭീരനാട്ട. പൊതുവിൽ 36ആം മേളകർത്താരാഗമായ ചലനാട്ടയുടെ ജന്യരാഗമായി കണക്കാക്കുന്നു.

ഘടന,ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

ഗംഭീരനാട്ടയുടെ സ്വരങ്ങൾ

ഋഷഭം, ധൈവതം എന്നീ സ്വരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രാഗമാണ് ഗംഭീരനാട്ട. ഔഡവ - ഔഡവ രാഗമായ ഗംഭീരനാട്ടയുടെ ആരോഹണ - അവരോഹണങ്ങൾ:

ഷഡ്ജം, അന്ധര ഗാന്ധാരം, ശുദ്ധ മധ്യമം, പഞ്ചമം, കാകളി നിഷാദം എന്നീ സ്വരങ്ങളാണ് ഗംഭീരനാട്ടയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. [1][2] ജനകരാഗമായ ചലനാട്ടയുടെ സ്വരങ്ങളിൽ നിന്നും ഋഷഭം, ധൈവതം എന്നിവയാണ് ഗംഭീരനാട്ടയിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras
  2. Ragas in Carnatic music by Dr. S. Bhagyalekshmy, Pub. 1990, CBH Publications
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗംഭീരനാട്ട&oldid=3305295" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്