ഹോറസ്സിന്റെ നേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഹോറസ്സിന്റെ നേത്രം

പൗരാണിക ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ സംരക്ഷണം, രാജകീയ ശക്തി, ആയുരാരോഗ്യം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് ഹോറസ്സിന്റെ നേത്രം (ഇംഗ്ലീഷിൽ: Eye of Horus). ഈജിപ്ഷ്യൻ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് വാദ്ജെറ്റ് ദേവി ഹോറസ്സിന്റെ നേത്രത്തിന്റെ വ്യക്തിരൂപമാണ്. [1][2]  റായുടെ നേത്രം എന്ന സങ്കല്പവുമായി ഹോറസ്സിന്റെ നേത്രത്തിന് വളരെയേറെ സാദൃശ്യമുണ്ട്. ഇവരണ്ടും കുറേയേറെ സമാനമായ സങ്കല്പങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട്.[3]

ഗണിതത്തിൽ[തിരുത്തുക]

അങ്കഗണിതത്തിലെ വിവിധ മൂല്യങ്ങളെ ഹോറസ്സിന്റെ നേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നു
ഭിന്നകങ്ങൾ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യർ ഭിന്നസംഖ്യകളെ unit fractionന്റെ (1 അംശമായി വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ) തുകകളായാണ് എഴുതിയിരുന്നത്.[4] അതായത് 34 എന്നതിനു പകരമായി, 12 + 14 എന്ന് എഴുതുന്നു.

ഒന്നിനെ രണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ ആറുകൃതികളുമായി ഹരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഭിന്നത്തെ സൂചിപിക്കുവാൻ ഹോറസ്സിന്റെ നേത്രത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളെ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയതായി കരുതുന്നു.[5]

കണ്ണിന്റെ വലതുഭാഗം = 12
കൃഷ്ണമണി = 14
പുരികം = 18
കണ്ണിന്റെ ഇടതുഭാഗം = 116
കീഴെയുള്ള വാൽ ഭാഗം = 132
കണ്ണ്നീർ തുള്ളി = 164

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Pommerening, Tanja, Die altägyptischen Hohlmaße (Studien zur Altägyptischen Kultur, Beiheft 10), Hamburg, Helmut Buske Verlag, 2005
  2. Stokstad, Marilyn (2007). "Chapter 3: Art of Ancient Egypt". Art History. Volume 1 (3rd ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. ISBN 9780131743205. OCLC 238783244.
  3. Silverman, David P. Chapter 14 "Egyptian Art". Ancient Egypt. Duncan Baird Publishers, 1997. p. 228.
  4. Zaslavsky, Claudia (1993). Multicultural Mathematics: Interdisciplinary Cooperative-Learning Activities, p.20. ISBN 9780825121814.
  5. Stewart, Ian (2009). Professor Stewart's Hoard of Mathematical Treasures. Profile Books. pp. 76–80. ISBN 978 1 84668 292 6.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹോറസ്സിന്റെ_നേത്രം&oldid=3931416" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്