റാന്നി പെരുനാട് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
റാന്നി പെരുനാട് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി
സ്ഥലം റാന്നി പെരുനാട്,റാന്നി,പത്തനംതിട്ട ജില്ല, കേരളം,ഇന്ത്യ Flag of India.svg
നിലവിലെ സ്ഥിതിCompleted
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്2012 ഫെബ്രുവരി 16
ഉടമസ്ഥതകേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
Power station
TypeSmall Hydro Power Plant (SHEP) Run Of River
Installed capacity4 MW (2 x 2 Megawatt - Kaplan -type)
Website
Kerala State Electricity Board
പ്രതിവർഷം 16.73 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്

പ്രതിവർഷം 16.73 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് റാന്നി പെരുനാട് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി [1] , [2] .പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി താലൂക്കിൽ റാന്നി പെരുനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാമ്പ്രയിൽ ആണ് പദ്ധതിയിലെ പവർ ഹൗസ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയിൽ ഒരു തടയണയും ഒരു പവർ ഹൗസും ഉൾപ്പെടുന്നു.പദ്ധതിയിലെ ജലസംഭരണികളും അണക്കെട്ടുകളും പവർ ഹൗസുകളും[തിരുത്തുക]

1) റാന്നി പെരുനാട് പവർ ഹൗസ്

1) റാന്നി പെരുനാട് തടയണ


വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം[തിരുത്തുക]

റാന്നി പെരുനാട് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മാമ്പ്രയിൽ പമ്പ നദിയുടെ പോഷക നദിയായ കക്കാടാർ പുഴയിൽ ഒരു ചെറിയ തടയണ നിർമിച്ചു. തടയണയോടു ചേർന്ന് തന്നെ പവർ ഹൌസ് നിർമിച്ചു 2 മെഗാവാട്ടിന്റെ 2 ടർബൈനുകൾ (Kaplan -type) ഉപയോഗിച്ച് 4 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു . വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 16.73 MU ആണ്. 2012 ഫെബ്രുവരി 16 ന് പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.യൂണിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ദിവസം
യൂണിറ്റ് 1 2 MW 16.02.2012
യൂണിറ്റ് 2 2 MW 16.02.2012

കൂടുതൽ കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "RANNI PERUNAD SMALL HYDRO ELECTRIC PROJECT -". www.kseb.in.
  2. "Ranni Perunad Power House-". www.expert-eyes.org.