ഫലകം:Infobox silicon

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Silicon, 14Si
പ്രമാണം:SiliconCroda
Silicon
Pronunciation/ˈsɪlɪkən/ (SIL-ə-kən)
AppearanceAs broken ingot: crystalline with dark reflective bluish-tinged faces
Standard atomic weight Ar, std(Si)[28.08428.086] conventional: 28.085
Silicon in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
C

Si

Ge
aluminiumsiliconphosphorus
Atomic number (Z)14
Groupgroup 14 (carbon group)
Periodperiod 3
Blockp-block
Element category  Metalloid
Electron configuration[Ne] 3s2 3p2
Electrons per shell2, 8, 4
Physical properties
Phase at STPsolid
Melting point1687 K ​(1420 °C, ​2577 °F)
Boiling point3538 K ​(2355 °C, ​5909 °F)
Density (near r.t.)2.33 g/cm3
when liquid (at m.p.)2.57 g/cm3
Heat of fusion50.21 kJ/mol
Heat of vaporization359 kJ/mol
Molar heat capacity19.789 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1908 2102 2339 2636 3021 3537
Atomic properties
Oxidation states−4, −3, −2, −1, +1[1] +2, +3, +4 (an amphoteric oxide)
ElectronegativityPauling scale: 1.90
Ionization energies
Atomic radiusempirical: 117.6 pm
calculated: 111 pm
Covalent radius111 pm
Van der Waals radius210 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of silicon
Other properties
Natural occurrenceprimordial
Crystal structureDiamond cubic
Speed of sound thin rod8433 m/s (at 20 °C)
Thermal expansion2.6 µm/(m·K) (at 25 °C)
Thermal conductivity149 W/(m·K)
Magnetic orderingnonmagnetic
Young's modulus150 GPa
Bulk modulus100 GPa
Mohs hardness7
CAS Number7440-21-3
Main isotopes of silicon
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
28Si 92.23% stable
29Si 4.67% stable
30Si 3.1% stable
32Si syn 170 y β- 13.020 32P
| references
Si
data m.p. cat  കാ
in calc from C diff report ref
C 1420
K 1687 1,690* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിരാമചിഹ്നം "," പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
F 2577 2,590* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിരാമചിഹ്നം "," പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
WD 2570 ഫാരൺഹീറ്റ് Edit this at Wikidata [2]
input C: 1420, K: 1687, F: 2577
comment
Si
data b.p. cat  കാ
in calc from C diff report ref
C 2355
K 3538 2,628* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിരാമചിഹ്നം "," പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
F 5909 4,271* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിരാമചിഹ്നം "," പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
WD 4271 ഫാരൺഹീറ്റ് Edit this at Wikidata [2]
input C: 2355, K: 3538, F: 5909
comment
  1. Ram, R. S.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (1998). "Fourier Transform Emission Spectroscopy of the A2D–X2P Transition of SiH and SiD" (PDF). J. Mol. Spectr. 190: 341–352. PMID 9668026.
  2. 2.0 2.1 http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0554.html.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_silicon&oldid=185714" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്