മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

എഞ്ചിനിയറിംഗിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനിയറിംഗ്. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെയും ദ്രവ്യശാസ്ത്രത്തിലേയും തത്ത്വങ്ങൾ പ്രകാരം യന്ത്രവ്യവസ്ഥകളുടെ വിശകലനം, രൂപകൽപന, നിർമ്മാണം, കേടുപാടുകൾ തീർക്കൽ എന്നിവ നിർവ്വഹിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാഖയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങ്. [[വർഗ്ഗം: മോട്ടോർ ഇപ്പ ഫിലിം


മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങ്]]