ഗ്രന്ഥാലയ വിവര ശാസ്ത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

അറിവിന്റെ ശേഖരണ -വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ.വിവരങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രിയമായ ശേഖരണ -വിതരണ രീതികളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ ഗ്രന്ഥാലയ വിവര ശാസ്ത്രം എന്ന് ലളിതമായി പറയാം .

അഞ്ച് നിയമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഡോ.എസ് .ആർ .രംഗനാഥൻ ആവിഷ്കരിച്ച ഗ്രന്ഥാലയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഞ്ചു നിയമങ്ങൾ:

  1. പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ളതാണ്.
  2. ഓരോ വായനക്കാരനും അവന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ.
  3. ഓരോ പുസ്തകത്തിനും അതിന്റെ വായനക്കാർ .
  4. വായനക്കാരന്റെ സമയം ലാഭിക്കണം .
  5. ഗ്രന്ഥാലയം വളരുന്ന ജൈവ രൂപമാണ് .[1][2]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Koehler, Wallace, Jitka Hurych, Wanda Dole, and Joanna Wall. "Ethical Values of Information and Library Professionals – An Expanded Analysis." International Information & Library Review 32 (3/4) 2000: 485–506.
  2. Rubin, Richard E. Foundations of Library and Information Science. 2nd ed. New York: Neal-Schuman Publishers. 2004.

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]