റോബോട്ടിക്സ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
The Shadow robot hand system

മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിങ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സയൻസ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു അന്തർദേശീയ ശാഖയാണ് റോബോട്ടിക്സ്. റോബോട്ടുകളുടെ രൂപകൽപ്പന, നിർമ്മാണം, പ്രവർത്തനം, ഉപയോഗം, കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ, സെൻസറി ഫീഡ്ബാക്ക്, ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നിവയുമായി റോബോട്ടിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യർക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാനും മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഏതു തരത്തിലും റോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ന് അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ (ബോംബ് കണ്ടെത്തലും നിർജ്ജീവനവും ഉൾപ്പെടെ), ഉൽപ്പാദനപ്രക്രിയകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകളിൽ റോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. റോബോട്ടുകൾ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ചിലർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ സാദൃശ്യം പുലർത്തുന്നു. സാധാരണയായി ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചില ആവർത്തിക്കുന്ന സ്വഭാവരീതികളിൽ റോബോട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നടത്തം, ലിഫ്റ്റിംഗ്, പ്രസംഗം, ബോധനം, അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ആവർത്തിക്കാൻ ഇത്തരം റോബോട്ടുകൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പല റോബോട്ടുകളും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ബയോ ഇൻസ്പയറായ റോബോട്ടിക്സിന് സംഭാവന നൽകുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റോബോട്ടിക്സ്&oldid=3951851" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്