ശാസ്ത്രീയ സമീപനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപാദാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുകയും പുതിയ ജ്ഞാനം ആർജ്ജിക്കുകയും പഴയ ഉപജ്ഞാനങ്ങളെ തിരുത്തി പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളുമായി ഉദ്ഗ്രഥിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയസമീപനം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നിലവിൽ വിശദീകരിയ്ക്കാൻ ആവാത്ത പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഉദ്ഭവം ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്രമേയ ശക്തിയുടെ മേൽ കെട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനു പകരം, ആ പ്രതിഭാസത്തിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും, അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലടങ്ങിയ നിഗൂഢതയുടെ ചുരുൾ അഴിക്കാനും ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമീപനത്തെ ശാസ്ത്രീയ സമീപനമെന്നു (scientific method) വിളിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയ സമീപനം അനവധി പ്രപഞ്ചപ്രതിഭാസങ്ങളെ വിശദീകരിയ്ക്കാനും, നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താനും മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യപുരോഗതിയുടെ വലിയപങ്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയ സമീപനമെന്ന രീതി കൈവരിച്ചതു കൊണ്ടാണു.

പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെ വളരെ വിശദമായി നിരീക്ഷിക്കുക. (observe)[1]
  2. നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഒരു പരികൽപ്പന വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക. (develop a hypothesis)
  3. വിശകലനം ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ അതുവരെ അറിയാത്ത മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകളെ പറ്റി വിശദമാക്കുക. (predict events)
  4. പുതിയ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടോയെന്ന് കൂടുതൽ നിരീക്ഷണം വഴി ഉറപ്പാക്കുക (verify)
  5. വിശകലനവും, നിരീക്ഷണവും കൂടുതൽ തുടരുകയും, പരികൽപ്പന ഒരു നിയമമായി വികസിപ്പിയ്ക്കുക (validate)

ശാസ്ത്രീയ സമീപനത്തിൽ അവശ്യം വേണ്ട പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • പരീക്ഷണഫലങ്ങൾ പുനസൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടാനാവണം (reproducible)
  • വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പരികൽപ്പന തെറ്റെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാവുന്നതാവണം (falsifiable)

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. http://teacher.nsrl.rochester.edu/phy_labs/appendixe/appendixe.html
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശാസ്ത്രീയ_സമീപനം&oldid=2309019" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്