നഴ്‌സിങ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
നഴ്‌സ്
British woman tending to a baby.jpg
A British nurse caring for a baby
തൊഴിൽ / ജോലി
ഔദ്യോഗിക നാമം Nurse
തരം / രീതി Healthcare professional
പ്രവൃത്തന മേഖല Health care
വിവരണം
അഭിരുചികൾ Caring for general well-being of patients
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത Qualifications in terms of statutory regulations according to national, state, or provincial legislation in each country
തൊഴിൽ മേഘലകൾ *Hospital,

ആരോഗ്യപരിപാലന മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപെട്ട ഒരു വിദഗ്ധ തൊഴിലാണ് നഴ്‌സിങ്. വളരെയധികം ക്ഷമയും സഹാനുഭൂതിയും വൈദഗ്ധ്യവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു തൊഴിൽ മേഖല കൂടിയാണിത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെയേറെ വികാസം പ്രാപിച്ച ഒരു മേഖല കൂടിയാണിത്. മറ്റ് തൊഴിലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സ്ത്രീകൾ ധാരാളമായി കടന്നുവരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നഴ്സിംഗ്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഡോക്ടർമാരെപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ഒരു നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം വളരെയധികം മുന്നേറുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും വ്യക്തികളെയോ, കുടുംബങ്ങളേയോ, സമൂഹത്തെയോ സഹായിക്കുക, ശാക്തീകരിക്കുക എന്നിവയാണ് നഴ്സിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ വിശാല ചുമതലകൾ. രോഗിയുടെ ആവശ്യം നിർണയിച്ച് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായാണ് അവർ ശുശ്രൂഷാ-ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം രോഗിക്ക് മരുന്നും ചികിത്സയും നല്കുകയും പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു പുറമേ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുകയോ വീണ്ടെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ട മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് രോഗിയെ ബോധവത്കരിക്കുകയും നഴ്സിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ, മാനസികാരോഗ്യ രംഗത്ത്, പകർച്ച വ്യാധികൾ തടയുന്നതിൽ, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിഭാഗത്തിൽ, കുടുംബാസൂത്രണം, വാക്‌സിനേഷൻ, സാന്ത്വന ചികിത്സ തുടങ്ങിയ വിവിധ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ, സ്കൂൾ ഹെൽത്ത്, നഴ്സിംഗ് ഹോം‌, കെയർ ഹോം, വയോജന പരിപാലനം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആരോഗ്യപരിപാലന മേഖലകളിലും നഴ്സുമാരുടെ സമഗ്രമായ സേവനം അത്യാവശ്യമാണ്.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളിൽ മന്ത്രവാദിയും പുരോഹിതനും ഭിഷഗ്വരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ബഹുമാനിതരായിരുന്നു. എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ഭിഷഗ്വരധർമത്തിൽനിന്ന് ഭിന്നമായ നഴ്സിങ് എന്ന സങ്കല്പം രൂപം കൊണ്ടിരുന്നില്ല. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രചാരത്തോടെ വ്യക്തിഗതശ്രദ്ധ, ദയ, കാരുണ്യം, പരിചരണം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുകയും സമ്പന്നവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സന്നദ്ധരാവുകയും ചെയ്തു. കുടുംബങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടന്ന ആതുരശൂശ്രൂഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അക്കാലത്തെ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളും പങ്കെടുത്തു. പശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മതേതരവത്കരണത്തിന്റെ ഫലമായി രാഷ്ട്രീയാധികാരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്ന ക്രിസ്തുമതം ആതുര സേവാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കി. വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളും ആശുപത്രികളും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാധീനം നിലനിർത്താനാണ് ക്രിസ്തുമതം ശ്രമിച്ചത്. ഇത് വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹജനകമായിരുന്നു. ഭിഷഗ്വരർക്കു പുറമേ ശുശ്രൂഷാ പ്രവർത്തകർ അഥവാ നഴ്സുമാരുടെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തെത്തന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായിത്തീർന്നു. ക്രമേണ, നഴ്സിങ് ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തന മേഖലയും വിജ്ഞാനശാഖയുമായി വികസിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

മധ്യയുഗത്തിലെ കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ സൈനിക നഴ്സിങ് വിഭാഗത്തിനു ജന്മം നല്കി. വ്യാവസായികവിപ്ളവവും നഗരവത്കരണവും നഴ്സിങ്ങിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയേറെ സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗത്തെ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും രോഗനിർണയ-ശുശ്രൂഷോപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ദ്ധരായ ആളുകളുടെ സേവനം ആവശ്യമാക്കിത്തീർത്തു. ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ നഴ്സിങ്ങിനെ വൈദ്യശാസ്ത്രമേഖലയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമാക്കുകയും നഴ്സുമാർ ഡോക്ടർമാരുടെ സഹപ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അസാധാരണ വൈഭവവും സമർപ്പണബോധവും കൊണ്ട് നഴ്സിങ്ങിനെ ഒരു സ്വതന്ത്രശാഖയാക്കുന്നതിൽ ഫ്ളോറൻസ് നൈറ്റിങ്ഗേൽ എന്ന ഇംഗ്ളീഷ് വനിത വഹിച്ച പങ്ക് സ്തുത്യർഹമാണ്. ഇവർ രചിച്ച നോട്സ് ഓൺ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, നോട്സ് ഓൺ നഴ്സിങ് എന്നീ കൃതികൾ നഴ്സിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന മാർഗനിർദ്ദേശ രേഖകളായി ദീർഘകാലം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ രംഗത്തെ സംഭാവനകളെ പുരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് 1907-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജകീയ ബഹുമതിയായ 'ഓർഡർ ഒഫ് മെറിറ്റ്' ഇവർക്കു ലഭിച്ചു. ഇത് നഴ്സിങ്ങിന്റെ പൊതുജനസമ്മതിക്കും പ്രചാരത്തിനും വളരെയേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആരോഗ്യ രഹസ്യം കുടുംബങ്ങളിലാണ് എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഫ്ളോറൻസ് നൈറ്റിങ്ഗേൽ ആണ്. ഇന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക, കാനഡ, യൂകെ, ജർമ്മനി, അയർലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ബെൽജിയം, നോർവേ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, സിങ്കപ്പൂർ, ജപ്പാൻ മുതലായ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നഴ്സിംഗ് മേഖല വളരെയേറെ വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ ക്ലിനിക്കൽ ലീഡ്, നഴ്സിംഗ് മാനേജർ, ക്ലിനിക്കൽ സർവീസ് മാനേജർ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ, പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കൽ നഴ്‌സ്‌ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്‌ നഴ്‌സ്‌ പ്രാക്ടീഷണർ, അഡ്വാൻസ്ഡ് നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ, ക്ലിനിക്കൽ ഡയറക്ടർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ തുടങ്ങി ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉയർന്ന തസ്തികകളിൽ വിദഗ്ദ നഴ്സുമാർ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചു വരുന്നു. സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യസുരക്ഷക്കായി സ്കൂൾ ഹെൽത്ത്‌ നഴ്‌സ്‌, തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കുപെഷണൽ ഹെൽത്ത്‌ നഴ്‌സ്‌, വ്യവസായരംഗത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നഴ്‌സ്‌ തുടങ്ങിയ വിദഗ്ദ നഴ്സിംഗ് സേവനങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യാപകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അതിവേഗം കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ആംബുലൻസുകളിൽ വിദഗ്ദ നഴ്സുമാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് അടിയന്തിര ജീവൻരക്ഷാ ചികിത്സ നൽകിതുടങ്ങിയതും ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ. ഇവിടങ്ങളിൽ മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസം, മിക്കപ്പോഴും ബിരുദവും പ്രൊഫഷണൽ രെജിസ്ട്രേഷനുമാണ് ഒരു രജിസ്റ്റർഡ് നഴ്സ് അഥവാ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ആകാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹോം നഴ്സ്, ഡൌമെസ്റ്റിക് നഴ്‌സ്‌ തുടങ്ങിയ തൊഴിലുകൾ പൊതുവേ ഇവിടങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല, പകരം കെയർ ഗിവർ, കെയർ അസിസ്റ്റന്റ്, ഹെൽത്ത്കെയർ അസിസ്റ്റന്റ്, ഹോം കെയറർ, ഡോമിസിലറി കെയർ വർക്കർ, സപ്പോർട്ട് വർക്കർ തുടങ്ങിയ പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകൾ ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത്‌ ആൻഡ് സോഷ്യൽ കെയറിന്റെ ഭാഗമായി കാണപ്പെടുന്നു. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി വിഭാവനം ചെയ്ത ഡിപ്ലോമ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ പ്രൊഫഷണൽ രജിസ്ട്രെഷൻ തുടങ്ങിയവ കെയർ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിലവിലുണ്ട്. നഴ്സിംഗ് ഹോമുകൾ, കെയർ ഹോമുകൾ, ഹോസ്പൈസുകൾ എന്നിവ നഴ്സുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ജർമ്മനി പോലെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നഴ്സിംഗ് പഠനം സ്റ്റൈപെൻടോടുകൂടി സൗജന്യമാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യയിൽ ആയുർവേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രാചീന കാലത്തെ നഴ്സിങ്ങിനെക്കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭിഷഗ്വരൻ, രോഗി, ശുശ്രൂഷകൻ അഥവാ നഴ്സ് എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച്, ശുശ്രുതൻ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 19-ാം ശ.-ത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. സിവിലിയൻ ആശുപത്രികളിൽ നഴ്സിങ് ജോലികൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നത് മിക്കവാറും യൂറോപ്യൻ മിഷണറിമാരായിരുന്നു. രോഗികളെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ നിലവിൽവന്നതോടെ സൂതികാ (midvives) പരിശീലനം ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. കൊൽക്കത്തയിലും മദ്രാസിലും ആരംഭിച്ച പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിദേശ ക്രൈസ്തവ മിഷണറി പ്രവർത്തകരാണ് ആദ്യമൊക്കെ അഭ്യസിച്ചത്. ക്രമേണ സ്വദേശികളും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് പരിശീലനം നേടിത്തുടങ്ങി. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ആരോഗ്യരംഗത്ത് ശാസ്ത്രീയ പരിജ്ഞാനമുള്ള നഴ്സുമാർ ഉണ്ടായിവന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ മിഷണറി അസോസിയേഷൻ 1911-ൽ ഒരു നഴ്സിങ് കമ്മിറ്റിക്കു രൂപം നല്കി. പരിശീലന കാലയളവും പാഠ്യപദ്ധതിയും നിർണയിക്കുന്നത് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലയായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യയിൽ, അടിസ്ഥാന നഴ്സിങ് പഠനപദ്ധതിയായ 'ജനറൽ നഴ്സിങ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി' (Diploma in General Nursing & Midwifery Course) ഒരു മൂന്നരവർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സാണ്. കോളജ് ഒഫ് നഴ്സിങ്; ന്യൂഡൽഹി, ക്രിസ്റ്റ്യൻ മെഡിക്കൽ കോളജ്; വെല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നഴ്സിങ്-ഭരണനിർവഹണം, മേൽനോട്ടം, അധ്യാപനം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത്. നാല് വർഷത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സായ ബിഎസ്സി നഴ്സിംഗ് ബിരുദം (Bsc Nursing) ആദ്യമായി തുടങ്ങിയതും ന്യൂഡൽഹി, വെല്ലൂർ എന്നീ നഴ്സിങ് കോളജുകളിൽത്തന്നെ. 1960-ൽ ഇവിടെ ദ്വിവത്സര നഴ്സിങ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അഥവാ എംഎസ്സി നഴ്സിംഗ് (Msc Nursing) ആരംഭിച്ചു. 1963-ൽ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂൾ ഒഫ് നഴ്സിങ് സ്ഥാപിതമായി. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പല ജില്ലകളിലും സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളോടൊപ്പം തന്നെ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ കൂടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, പരിയാരം സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലായി ബി എസ്സി നഴ്സിംഗ് ബിരുദം കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇതര വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളെപ്പോലെത്തന്നെ നഴ്സിങ്ങിലും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ എംഫിൽ, പിഎച്ച്ഡി ബിരുദങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ജനറൽ നഴ്സിങ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചവർക്ക് പോസ്റ്റ്‌ ബേസിക് കോഴ്സ് ചെയ്താൽ നഴ്സിങ്ങിൽ ബിരുദം ലഭിക്കും. ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾ, പിഎച്ച്ഡിക്കാർ എന്നിവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നഴ്സുമാരായും അധ്യാപകരായും സേവനം ചെയ്തു വരുന്നു. ഏകദേശം ഇരുന്നൂലധികം സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ ഉള്ള ഒരു ആരോഗ്യമേഖലയാണ് നഴ്സിംഗ്. ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ പരിശീലനം നേടാൻ കഴിയും. ഇത് പലപ്പോഴും ഉയർന്ന ശമ്പളം നേടുന്നതിനും വിദഗ്ദ സേവനങ്ങളുടെ ആവശ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കും. നഴ്സിംഗിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ താൽപര്യം എന്തുതന്നെയായാലും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യാലിറ്റി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ധാരാളം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്‌ നഴ്സുമാർ പൊതുജനാരോഗ്യം അഥവാ സാമൂഹികാരോഗ്യ‌ രംഗത്തും ശോഭിച്ചു വരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഹെൽത്ത്‌ കെയർ മാനേജ്മെന്റ്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച്, ഹെൽത്ത്‌ ഇൻഫർമാറ്റിക്‌സ്‌, മെഡിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ആരോഗ്യ അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ തുടർപഠനം നടത്തുവാനും നഴ്സിംഗ് ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. നാല് വർഷ നഴ്സിംഗ് ബിരുദധാരികൾക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (AIIMS) പോലുള്ള രാജ്യത്തെ മുൻനിര ആശുപത്രികളിലും തൊഴിൽ സാധ്യത വർധിച്ചത് ഈ കോഴ്സിന്റെ സ്വീകാര്യത വർധിക്കാൻ കാരണമായി. ഇന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നോർസെറ്റ് (NORCET) പരീക്ഷ നടത്തിവരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നഴ്സിംഗ് രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേതനവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതും എയിംസിൽ തന്നെയെന്ന് പറയാം. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നഴ്സുമാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ വേതനം ഇന്നും ഒരു പ്രശ്നമായി തുടരുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപെട്ടു ധാരാളം സമരങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്.

ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്, രാജ്കുമാരി അമിത് കൗർ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ് ന്യൂഡൽഹി, കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ് ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല വാരാണസി, ഭോപാൽ നഴ്സിങ് കോളേജ്, ആംഡ് ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പുണെ എന്നിവിടങ്ങളിലേത് ഉൾപ്പെടെ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസിന്റെ കീഴിലുള്ള നഴ്സിങ് കോളേജുകൾ, നിമ്ഹാൻസ് ബാംഗ്ലൂർ തുടങ്ങിയവ നഴ്സിങ് മേഖലയിലെ മുൻനിര സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഓക്സിലറി നഴ്സ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ്, ജനറൽ നഴ്സിങ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി, ബിഎസ്സി/ബിഎസ്സി (ഓണേഴ്സ്) നഴ്സിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണ്.

പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ സാധാരണ ക്ലിനിക്കുകൾ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ, കമ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ, സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികൾ, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാം.

പ്രതിരോധമേഖല, വ്യവസായ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രികളിലും അവസരമുണ്ട്. ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്കുകൾ, ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററുകൾ എന്നിവയും ചില മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു.

രജിസ്ട്രേഷൻ[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യയിൽ 1926-ൽ മദ്രാസിലാണ് ആദ്യമായി ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകൃതമായത്. 1947-ൽ നിലവിൽവന്ന ഇന്ത്യൻ നഴ്സിങ് കൗൺസിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നഴ്സിങ് വിദ്യാഭ്യാസ-പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുകയും മാനകീകൃതമായ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നഴ്സിങ് കൌൺസിലുകൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സംസ്ഥാന നഴ്സിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിങ് കൗൺസിലിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. കൂടാതെ ട്രെയ്ൻഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷനും ഈ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത സംഘടന നഴ്സിങ് ജേർണൽ ഒഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു മാസികയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് അനുദിനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി നഴ്സിങ് മേഖലയിലും വൻതോതിലുള്ള വിശേഷവത്കരണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ന് നഴ്സിങ് രംഗത്ത് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഹോസ്പിറ്റൽ നഴ്സിങ് സർവീസ്, ട്രെയിനിങ് ഇൻ നഴ്സിങ്, മിലിട്ടറി നഴ്സിങ്, കമ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്, നഴ്സിങ് ഇൻ റെഡ് ക്രോസ്, പ്രൈവറ്റ് ഡ്യൂട്ടി നഴ്സിങ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ശാഖകളിലായി തൊഴിലവസരങ്ങൾ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയും പരിശീലനവും സിദ്ധിച്ച നഴ്സുമാർക്ക് വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. വിദേശ ചോദനത്തിനനുസൃതമായി നഴ്സിങ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ത്വരിതഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ ജനറൽ നഴ്സിങ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി ഡിപ്ലോമ നിർത്തലാക്കുവാനും നഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ഡോക്ടർമാരെപ്പോലെ ബിരുദം ആക്കുവാനും തീരുമാനം ഉണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീട് കേന്ദ്രസർക്കാർ അതിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു.

വിദേശ അവസരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വിദേശത്ത് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മേഖലയാണ് നഴ്സിംഗ്. വിദേശ ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ബി എസ്സി നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്നവരും ധാരാളം. കാരണം നാലുവർഷത്തെ നഴ്സിംഗ് ബിരുദം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഐയിംസ് പോലെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ആശുപത്രികളിലും ജോലിക്ക് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമാണ് എന്നതാണ്. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങളായ യൂഎസ്എ, കാനഡ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ യുകെ, ജർമ്മനി, അയർലണ്ട്, ബെൽജിയം, ഇറ്റലി, മാൾട്ട, സ്വീഡൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, സിങ്കപ്പൂർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ നഴ്സുമാർക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട്. എം എസ്സി നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നഴ്സുമാരോ അധ്യാപകരോ ആകാം. ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ നഴ്സുമാർക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോകാൻ സാധിക്കും; പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സിന്റെ പങ്കാളിക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നത് ഇതിന്റെ ആകർഷണീയത വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടങ്ങളിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐഎൽട്സ് (IELTS), ഒഇടി (OET), പിടിഇ (PTE), ടോഫൽ (TOEFL), ജർമൻ ഭാഷ പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾ നിർദിഷ്ട സ്കോർ നേടി വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ NCLEX പരീക്ഷ അവിടുത്തെ നഴ്സിംഗ് രംഗത്തേക്കുള്ള ചുവടുവയ്‌പ്പാണ്. യുകെയിൽ (സിബിടി) CBT, OSCE എന്നിവയും വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജർമൻ ഭാഷയിലെ നിശ്ചിത സ്കോർ ജർമ്മനിയിലേക്കുള്ള വാതായനങ്ങൾ തുറക്കുന്നു. കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ നോർക്കയും ജർമൻ ഫെഡറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഏജൻസിയും ചേർന്നു ജർമ്മനിയിലേക്ക് പ്രഗത്ഭരായ മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് നിയമനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ട്രിപ്പിൾ വിൻ. ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം IELTS/OET/TOEFL പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾ കൊണ്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ, നഴ്സിംഗ് വിജ്ഞാനം മറ്റ് പരീക്ഷകളിലൂടെ അളക്കപ്പെടുന്നു. സിങ്കപ്പൂരിൽ നഴ്സ് ആയി ജോലി നെടുവാൻ എസ്എൻബി പരീക്ഷ (SNB RN) വിജയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. യുഎഇ, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, കുവൈറ്റ്‌, ബഹ്‌റൈൻ, ഇസ്രയേൽ തുടങ്ങിയ മിഡില് ഈസ്റ്റ്‌/ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ നഴ്സുമാർക്ക് അവസരമുണ്ട്. ഡിഎച്ച്എ (DHA), പ്രൊമെട്രിക് (Prometric), ഹാദ് (HAAD), എംഒഎച്ച് (MOH) തുടങ്ങിയ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളാണ് അതിന് വേണ്ടി എഴുതേണ്ടത്. യുകെ പോലെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നഴ്സുമാർക്ക് തുടർ പഠനത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളായ നോർക്ക റൂട്സ്, ODEPC എന്നിവ നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടി വിദേശത്തേക്ക് ജോലി അവസരവും പരിശീലനവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യമായോ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ധാരാളം മലയാളികളായ നഴ്സുമാർ ഇവിടങ്ങളിൽ സ്തുത്യർഹ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. പലപ്പോഴും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നഴ്സുമാർ എന്ന പദവി മലയാളി നഴ്സുമാരെ തേടിയെത്താറുണ്ട്.

അന്താരാഷ്ട്ര നേഴ്‍സിങ് ദിനം[തിരുത്തുക]

മെയ് മാസം 12 ന് അന്താരാഷ്ട്ര നേഴ്‍സിങ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. നഴ്‌സിങ്ങ് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച ഫ്ളോറൻസ് നൈറ്റിങ്ഗേലിന്റെ ജന്മദിനമാണ് അന്ന്.[1]

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  • Parks Text Book of Preventive and Social Medicine,19th Ed, Page:534 ( "The secret of national health lies in the homes of the people")
  1. "International Nurses Day".
Heckert GNU white.svgകടപ്പാട്: കേരള സർക്കാർ ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി പ്രകാരം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ %E0%B4%A8%E0%B4%B4%E0%B5%8D_%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%99%E0%B5%8D എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കത്തിന് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നഴ്‌സിങ്&oldid=3694868" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്