ഫലകം:Infobox scandium

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
സ്കാൻഡിയം,  21Sc
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube.jpg
General properties
Pronunciation/ˈskændiəm/ (SKAN-dee-əm)
Appearancesilvery white
Standard atomic weight (Ar, standard)44.955908(5)[1]
സ്കാൻഡിയം in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson
-

Sc

Y
കാൽസ്യംസ്കാൻഡിയംറ്റൈറ്റാനിയം
Atomic number (Z)21
Groupgroup 3
Periodperiod 4
Blockd-block
Electron configuration[Ar] 3d1 4s2
Electrons per shell
2, 8, 9, 2
Physical properties
Phase at STPsolid
Melting point1814 K ​(1541 °C, ​2806 °F)
Boiling point3109 K ​(2836 °C, ​5136 °F)
Density (near r.t.)2.985 g/cm3
when liquid (at m.p.)2.80 g/cm3
Heat of fusion14.1 kJ/mol
Heat of vaporization332.7 kJ/mol
Molar heat capacity25.52 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1645 1804 (2006) (2266) (2613) (3101)
Atomic properties
Oxidation states+1,[2] +2,[3] +3 (an amphoteric oxide)
ElectronegativityPauling scale: 1.36
Ionization energies
Atomic radiusempirical: 160 pm
calculated: 184 pm
Covalent radius144 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of സ്കാൻഡിയം
Other properties
Crystal structurehexagonal
Hexagonal crystal structure for സ്കാൻഡിയം
Thermal expansion(r.t.) (α, poly)
10.2 µm/(m·K)
Thermal conductivity15.8 W/(m·K)
Electrical resistivity(r.t.) (α, poly)
calc. 562 n Ω·m
Magnetic orderingparamagnetic
Young's modulus74.4 GPa
Shear modulus29.1 GPa
Bulk modulus56.6 GPa
Poisson ratio0.279
Brinell hardness750 MPa
CAS Number7440-20-2
Main isotopes of സ്കാൻഡിയം
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
44mSc syn 58.61 h IT 0.2709 44Sc
γ 1.0, 1.1, 1.1 44Sc
ε - 44Ca
45Sc 100% 45Sc is stable with 24 neutrons
46Sc syn 83.79 d β- 0.3569 46Ti
γ 0.889, 1.120 -
47Sc syn 3.3492 d β- 0.44, 0.60 47Ti
γ 0.159 -
48Sc syn 43.67 h β- 0.661 48Ti
γ 0.9, 1.3, 1.0 -
| references
  1. Meija, J.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
  2. Smith, R. E. (1973). "Diatomic Hydride and Deuteride Spectra of the Second Row Transition Metals". Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences. 332 (1588): 113–127. Bibcode:1973RSPSA.332..113S. doi:10.1098/rspa.1973.0015.
  3. McGuire, Joseph C.; Kempter, Charles P. (1960). "Preparation and Properties of Scandium Dihydride". Journal of Chemical Physics. 33: 1584–1585. Bibcode:1960JChPh..33.1584M. doi:10.1063/1.1731452.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_scandium&oldid=1612759" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്