സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പ്രഭവരേഖ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളെ പരസ്യ പ്രഭവരേഖാ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ(ഓപൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ) എന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ അത് തിരുത്താവുന്നതും വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതുമാണെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതായത് എല്ലാ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും ഓപൺ സോഴ്സാണ്, എന്നാൽ എല്ലാ ഓപൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും സ്വതന്ത്രമല്ല.[1] ഓപ്പൺ സോഴ്സ് നിർവചനം പാലിക്കുന്നവയാണ് ഓപൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ. അതു പോലെത്തന്നെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർവചനം അനുസരിക്കുന്നവയാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ.

പ്രായോഗിക മേഖലകൾ[തിരുത്തുക]

നിർമ്മിത ബുദ്ധി[തിരുത്തുക]

കാഡ്[തിരുത്തുക]

ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസൈൻ ഓട്ടോമേഷൻ[തിരുത്തുക]

കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ[തിരുത്തുക]

ധനകാര്യം[തിരുത്തുക]

സമന്വിത ഗ്രന്ഥശാല വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

ഗണിതശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്[തിരുത്തുക]

അവലംബ കൈകാര്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

ശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

ബയോഇർഫോമാറ്റിക്സ്[തിരുത്തുക]

കെമിഇൻഫോമാറ്റിക്സ്[തിരുത്തുക]

ഭൂമിശാസ്ത്ര വിവര വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്[തിരുത്തുക]

മൈക്രോസ്കോപ്പ് ചിത്ര കൈകാര്യം[തിരുത്തുക]

മോളികുലാർ ഡൈനാമിക്സ്[തിരുത്തുക]

തന്മാത്രാ ദർശിനികൾ[തിരുത്തുക]

നാനോടെക്നോളജി[തിരുത്തുക]

പ്ലോട്ടിംഗ്[തിരുത്തുക]

സഹായക സാങ്കേതികവിദ്യ[തിരുത്തുക]

സംസാര സാങ്കേതികവിദ്യ[തിരുത്തുക]

മറ്റുള്ള സഹായക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ[തിരുത്തുക]

ഡാറ്റാ സൂക്ഷിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്യലും[തിരുത്തുക]

ബാക്ക് അപ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ[തിരുത്തുക]

ഡാറ്റാബേസ് കൈകാര്യ വ്യവസ്ഥ[തിരുത്തുക]

ഡാറ്റാ മൈനിംഗ്[തിരുത്തുക]

ഡാറ്റാ ചിത്രീകരണ ഘടകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഡിസ്ക് വിഭജക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ[തിരുത്തുക]

വാണിജ്യ തിരച്ചിൽ യന്ത്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇടിഎൽ (എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ലോഡ്)[തിരുത്തുക]

ഫയൽ ആർക്കൈവിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

ഫയൽ വ്യവസ്ഥകൾ[തിരുത്തുക]

നെറ്റ് വർക്കിംഗും ഇന്റർനെറ്റും[തിരുത്തുക]

പരസ്യം[തിരുത്തുക]

വാർത്താവിനിമയം[തിരുത്തുക]

ഇമെയിൽ[തിരുത്തുക]

രേഖാ കൈമാറ്റം[തിരുത്തുക]

ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസേജിംഗ്[തിരുത്തുക]

ഐആർസി ക്ലൈന്റുകൾ[തിരുത്തുക]

മിഡിൽവെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

ആർഎസ്എസ് റീഡേഴ്സ്[തിരുത്തുക]

പിടുപി കൈമാറ്റം[തിരുത്തുക]

പോർട്ടൽ സെർവർ[തിരുത്തുക]

റിമോട്ട് ആക്സസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്[തിരുത്തുക]

റൗട്ടിംഗ് ആപ്ലികേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

വെബ് ഗമനോപാധികൾ[തിരുത്തുക]

വെബ്കാം[തിരുത്തുക]

വെബ് ഗ്രബർ[തിരുത്തുക]

വെബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്[തിരുത്തുക]

മറ്റു നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ആപ്ലികേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

വിദ്യാഭ്യാസപരം[തിരുത്തുക]

വിദ്യാഭ്യാസ സ്യൂട്ടുകൾ[തിരുത്തുക]

ഭൂമിശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

പഠിക്കാനുള്ള പിന്തുണ[തിരുത്തുക]

ഭാഷ[തിരുത്തുക]

ടൈപ്പിംഗ്[തിരുത്തുക]

മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ ആപ്ലികേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

ഫയൽ മാനേജർ[തിരുത്തുക]

ദൈവശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

ഖുർആൻ പഠനോപാധികൾ[തിരുത്തുക]

ബൈബിൾ പഠനോപാധികൾ[തിരുത്തുക]

കളികൾ[തിരുത്തുക]

എമുലേറ്റർ[തിരുത്തുക]

വംശപരമ്പരാ പഠനം[തിരുത്തുക]

ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ്[തിരുത്തുക]

പണിയിട പരിസ്ഥിതികൾ[തിരുത്തുക]

ജാലകസംവിധാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ജാലകീകരണ വ്യവസ്ഥകൾ[തിരുത്തുക]

ഗ്രൂപ്പ് വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

ഉള്ളടക്ക കൈകാര്യ വ്യവസ്ഥകൾ[തിരുത്തുക]

വിക്കി ആപ്ലികേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

മൾട്ടിമീഡിയ[തിരുത്തുക]

ദ്വിമാന ആനിമേഷൻ[തിരുത്തുക]

ത്രിമാന ആനിമേഷൻ[തിരുത്തുക]

ഫ്ലാഷ് ആനിമേഷൻ[തിരുത്തുക]

ശബ്ദ കൈകാര്യസംവിധാനം[തിരുത്തുക]

സിഡി എഴുതൽ ആപ്ലികേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

ചിത്രശാലകൾ[തിരുത്തുക]

ഗ്രാഫിക്സ്[തിരുത്തുക]

ചിത്രദർശിനികൾ[തിരുത്തുക]

മൾട്ടിമീഡിയ കൊഡെക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

റേഡിയോ[തിരുത്തുക]

ടെലിവിഷൻ[തിരുത്തുക]

ചലച്ചിത്ര തിരുത്തൽ ഉപാധികൾ[തിരുത്തുക]

ചലച്ചിത്ര ദർശിനികൾ[തിരുത്തുക]

മറ്റു മീഡിയ പാക്കേജുകൾ[തിരുത്തുക]

ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

എമുലേഷനും വിർച്യുലൈസേഷനും.[തിരുത്തുക]

രഹസ്യവാക്ക് കൈകാര്യം[തിരുത്തുക]

സ്വകാര്യ വിവര കൈകാര്യം[തിരുത്തുക]

പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷാ പിന്തുണ[തിരുത്തുക]

തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കൽ[തിരുത്തുക]

കോഡ് ഉൽപാദകർ[തിരുത്തുക]

ക്രമീകരണ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ[തിരുത്തുക]

തെറ്റു തിരുത്തൽ ഉപാധികൾ[തിരുത്തുക]

സമന്വിത വികസന പരിസ്ഥിതികൾ[തിരുത്തുക]

പതിപ്പ് നിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥകൾ[തിരുത്തുക]

ടൈപ്പ് ക്രമീകരണ ഉപാധികൾ[തിരുത്തുക]

സ്ക്രീൻ സേവറുകൾ[തിരുത്തുക]

സുരക്ഷ[തിരുത്തുക]

ആന്റിവൈറസ്[തിരുത്തുക]

ഡാറ്റാ നഷ്ടം തടയൽ[തിരുത്തുക]

ഡാറ്റാ തിരിച്ചുപിടിക്കൽ[തിരുത്തുക]

ഫോറെൻസിക്സ്[തിരുത്തുക]

ഡിസ്ക് മായ്ക്കൽ[തിരുത്തുക]

എൻക്രിപ്ഷൻ[തിരുത്തുക]

ഡിസ്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ[തിരുത്തുക]

അഗ്നിമതിൽ[തിരുത്തുക]

നെറ്റ് വർക്കിംഗും സുരക്ഷാ മോണിറ്ററിംഗ്[തിരുത്തുക]

സുരക്ഷാ ഷെൽ (എസ്എസ്എച്ച്)[തിരുത്തുക]

മറ്റു സുരക്ഷാ ആപ്ലികേഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇതും കൂടി കാണുക[തിരുത്തുക]


പ്രമുഖ ഡയറക്ടറികൾ[തിരുത്തുക]

അവലബം[തിരുത്തുക]

  1. Richard Stallman (July 13, 2011). "Why Open Source misses the point of Free Software". Retrieved August 24, 2011.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

General Directories[തിരുത്തുക]

Open source for Windows[തിരുത്തുക]

Other directories[തിരുത്തുക]