ലാന്തനൈഡുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അണുസംഖ്യ പേര് പ്രതീകം
57 ലാന്തനം La
58 സീറിയം Ce
59 പ്രസിയോഡൈമിയം Pr
60 നിയോഡൈമിയം Nd
61 പ്രൊമിതിയം Pm
62 സമേറിയം Sm
63 യൂറോപ്പിയം Eu
64 ഗാഡോലിനിയം Gd
65 ടെർബിയം Tb
66 ഡിസ്പ്രോസിയം Dy
67 ഹോമിയം Ho
68 എർബിയം Er
69 തൂലിയം Tm
70 യിറ്റെർബിയം Yb
71 ലുറ്റീഷ്യം Lu

57 മുതൽ 71 വരെ അണുസംഖ്യയുള്ള 15 മൂലകങ്ങളാണ് ലാന്തനോയ്ഡുകൾ (ഐ.യു.പി.എ.സി സംജ്ഞാശാസ്ത്രമനുസരിച്ച്) (മുമ്പ് ലാന്തനൈഡ്). ലാന്തനം തൊട്ട് ലുറ്റീഷ്യം വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ലുറ്റീഷ്യം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാമൂലകങ്ങളും എഫ്-ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളാണ്. അവയുടെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് 4എഫ് സബ് ഷെല്ലിലായതിനാലാണിത്. ലുറ്റീഷ്യമാകട്ടെ ഡി-ബ്ലോക്ക് മൂലകവും. ലാന്തനോയ്ഡ് ശ്രേണി (Ln) ലാന്തനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലാന്തനൈഡുകൾ&oldid=2157413" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്