അർദ്ധലോഹങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മൂലകങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അർദ്ധലോഹം. ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ മൂലകങ്ങളേയും അവയുടെ രാസ-ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലോഹമെന്നോ അലോഹമെന്നോ തരംതിരിക്കാം. ഇതിനു രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുന്ന ചില മൂലകങ്ങളെ അർദ്ധലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അർദ്ധലോഹങ്ങൾ&oldid=1699296" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്