ബാഹ്യകേളി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ബാഹ്യകേളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഇണകൾ

ഇണയിൽ പരമാവധി ലൈംഗികവികാരമുണർത്തി സംയോഗത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന മാനസികവും, ശാരീരികവുമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ബാഹ്യകേളി. ലൈംഗികബന്ധത്തിലെ ഒരു പ്രധാനഘട്ടമാണിത്. ഇണയുമായുള്ള ശൃംഗാരം, ചുംബനം, ആലിംഗനം, സ്പർശനം, സംസാരം, ദർശനം എന്നിവ ബാഹ്യകേളിയിൽ പെടുന്നു. ഇണയുടെ ചുണ്ട്, പൊക്കിൾച്ചുഴി, ഭഗശിശ്നിക, കഴുത്ത്, ചെവി, കക്ഷം, മാറിടം തുടങ്ങിയ കാമോദ്ദീപമായ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പർശ്ശിക്കുന്നതും ബാഹ്യകേളിതന്നെ.

സ്ത്രീകളിൽ രതിമൂർച്ഛ സംഭവിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ വൈകിയായതിനാൽ ഇണകൾ ബാഹ്യകേളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ലൈംഗികബന്ധത്തിനെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബാഹ്യകേളി&oldid=1617464" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്