ഗർഭാധാനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഷോഡശക്രിയകളിൽപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്രിയ ആണ് ഗർഭാധാനം. ഗർഭം ധരിപ്പിക്കുക എന്നതാണിതിന്റെ പദാർത്ഥം. ആധാനം എന്നാൽ അഗ്നിയെ സൃഷ്ടിക്കുക് എന്നണ്. യാഗത്തിനായി തീയിടുക.എന്നതാണ്. ഗർഭത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നും പറയാം. ഇത് പ്രത്യേകം ഹോമത്തോട് കൂടി ചടങ്ങായിട്ടാണ് നടത്തേണ്ടത്. ഒരു ജീവന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന നിലക്ക് വളരെപ്രസക്തമായ് ഈ ക്രിയ് ഇന്ന് ലോപിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ കാമോത്സവത്തിന്റെ ഒരു അപ്രധാന ഉത്പന്നമായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗർഭസ്ഥശിശുവിനു ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ക്രിയകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്.

ഈ ചടങ്ങിൻറെ ആദ്യഘട്ടം വിവാഹരാത്രി കിടപ്പുമുറിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന വ്രീളാവിവശയായ കന്യകയെ ഭർത്താവ് പൂണ്ടടക്കം പിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നതിലാണ്. കപോലങ്ങളും ഗളവും ചുംബിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഭർത്താവ് ചുണ്ടുകൾ ചുംബിക്കാവൂ. ഈ സമയം ഭാര്യ വ്രീളാവിവശയായി മിഴികൾ പാതിയടച്ച് കൈകൾ കൊണ്ട് ഭർത്തവിൻറെ പുറത്ത് പ്രേമചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻറെ അധരോഷ്ഠങ്ങൾ ഭർത്താവിന് യഥേഷ്ടം ആസ്വദിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഭർത്താവ് ആദ്യം അധരം, പിന്നെ ഓഷ്ടം എന്ന ക്രമത്തിൽ ഭാര്യയുടെ ചുണ്ടുകളെ തൻറെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് മർദ്ദിച്ച് യഥേഷ്ടം മധുപാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതേസമയം കൈകൾ കൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ ശരീരനിംനോന്നതങ്ങൾ അളക്കുകയും മാറിടത്തിൽ പരതി കുചകുഡ്മളങ്ങളെ മൃദുവായി മർദ്ദിക്കുകയും വേണം. ഭർത്താവിൻറെ കൈകൾ മാറിടത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ത്രിവലികളിലും പൊക്കിൾക്കൊടിയിലും പരതി നാഭിയിലും കടിപ്രദേശങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് ഒടുവിൽ താഴെ ഭാര്യയുടെ യോനീതടത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കൃസരിയിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ടൊരു കൊത്തുകൊടുത്ത് ഭാര്യയെ വികാരതരളിതയാക്കുന്നതോടെ ഒന്നാം ഘട്ടം സമാപ്തമാവുന്നു.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഭർത്താവ് തൻറെയും ഭാര്യയുടെയും വസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നായി അനാവരണം ചെയ്ത് ഭാര്യയെ ശയ്യയിൽ ശയിപ്പിച്ചശേഷം അവൾക്കുമേലെ സ്വയം ശയനം ചെയ്ത് വീണ്ടും തൻറെ ചുണ്ടുകളാൽ ഭാര്യയുടെ ഗളകപോലാധരോഷ്ഠങ്ങൽ ചുംബിച്ചു ചുംബിച്ചു ചുവപ്പിക്കണം. ഇതേസമയം തൻറെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഒരേസമയം ഭാര്യയുടെ കൈകളെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും മാറിടത്തിലെ കുചകുഡ്മളങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുകയും വേണം. ഇതിനിടയിൽ തൻറെ ഉദ്ധരിച്ച ലിംഗം കൊണ്ട് അവളുടെ യോനീമുഖത്ത് ആദ്യം മൃദുവായും പിന്നീട് കഠിനമായും തട്ടുകയും അവൾ വികാരപരകോടിയിലെത്തുന്ന നിമിഷം നോക്കി ശക്തിയിൽ അകത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതേസമയം ഭാര്യയുടെ അധരോഷ്ഠങ്ങൾ തൻറെ ചുണ്ടുകൾക്കകത്ത് സുരക്ഷിതമായി തടവിലായിരിക്കാൻ ഭർത്താവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനുശേഷം ലിംഗത്തെ ഭർത്താവ് ആദ്യം മന്ദഗതിയിലും പിന്നീട് ശീഘ്രഗതിയിലും തൻറെ ലിംഗത്തെ ഭാര്യായോനിക്കകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്കും തിരിച്ച് അകത്തേക്കും സഞ്ചരിപ്പിക്കേണ്ടതും ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ടുള്ള ചുണ്ടുകളുടെയും ഹസ്തങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കുചങ്ങളുടെയും മർദ്ദനം തുടരേണ്ടതാണ്. സ്വശരീരപ്രകൃതിയനുസരിച്ച് 64, 101, 251, 1001 മുതലായ ആവൃത്തി ഇപ്രകാരം യോനീകുചാധരമർദ്ദനം തുടർന്നശേഷം സ്വന്തം ലിംഗത്തിൽ ഊറി വരുന്ന ശുക്ലം ഭാര്യായോനിയിൽ സേകം ചെയ്യുന്നതോടെ ചടങ്ങിന് പരിസമാപ്തിയായി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗർഭാധാനം&oldid=3961338" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്