കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കോളേജുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ

കണ്ണൂർ ജില്ല[തിരുത്തുക]

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കലാലയങ്ങൾ[1]

പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ
ഗവണ്മെന്റ്
 1. ഗവണ്മെന്റ് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, പരിയാരം, കണ്ണൂർ
അൺഎയ്ഡഡ്
 1. പറശ്ശിനിക്കടവ് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, പറശ്ശിനിക്കടവ്
 2. അക്കാദമി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്, പരിയാരം
 3. കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്,അഞ്ചരക്കണ്ടി
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ
ഗവണ്മെന്റ്
 1. ഗവണ്മെന്റ് എൻ‌ജിനിയറിങ്ങ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ
അൺഎയ്ഡഡ്
 1. ശ്രീനാരായണഗുരു കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജി കോളേജ്,കാങ്കോൽ,പയ്യന്നൂർ
 2. വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്,ചെമ്പേരി
 3. മലബാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി,അഞ്ചരക്കണ്ടി,കണ്ണൂർ
 4. കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെക്നോളജി പയ്യന്നൂർ, കൈതപ്രം
 5. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, മയ്യിൽ, കണ്ണൂർ
 6. ചിന്മയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ചാല, കണ്ണൂർ
 7. ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജ്, അങ്ങാടിക്കടവ്, ഇരിട്ടി
 8. വിമൽജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് റിസർച്ച്, ചെമ്പേരി
 9. എ.ഡബ്ല്യൂ.എച്ച്. അൽ-ബാദർ സ്പെഷൽ കോളേജ്, പയ്യന്നൂർ
ഡെന്റൽ കോളേജുകൾ
അൺഎയ്ഡഡ്
 1. പരിയാരം ഡെന്റൽ കോളേജ്, പരിയാരം
 2. കണ്ണൂർ ഡെന്റൽ കോളേജ്, അഞ്ചരക്കണ്ടി, കണ്ണൂർ
ഫാർമസി കോളേജുകൾ
അൺഎയ്ഡഡ്
 1. ക്രസന്റ് കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ്, മാടായിപ്പാറ, കണ്ണൂർ
 2. അക്കാദമി ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ്, പരിയാരം, കണ്ണൂർ
നഴ്‌സിങ് കോളേജുകൾ
അൺഎയ്ഡഡ്
 1. കോളേജ് ഓഫ് നഴ്‌സിങ്ങ്, എ.സി.എം.ഇ, പരിയാരം
 2. കൊയിലി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങ്, കണ്ണാടിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂർ
 3. കനോസ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങ്, ചെറുകുന്ന്, കണ്ണൂർ
 4. കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങ് കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, അഞ്ചരക്കണ്ടി, കണ്ണൂർ
 5. ലൂർദ്ദ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങ്, അരിയിൽ, തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂർ
 6. എ.കെ.ജി. മെമ്മോറിയൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങ്, തളാപ്പ്, കണ്ണൂർ
 7. കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങ്, നെട്ടൂർ, തലശ്ശേരി
 8. ക്രസന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങ്, രാമപുരം,പഴയങ്ങാടി, കണ്ണൂർ
ട്രയിനിങ്ങ് കോളേജുകൾ
ഗവണ്മെന്റ്
 1. ഗവണ്മെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡുക്കേഷൻ, തലശ്ശേരി
എയ്ഡഡ്
 1. പി.കെ.എം. കോളേജ് ഓഫ് എജുക്കേഷൻ, മടമ്പം, തളിപ്പറമ്പ്
 2. കേയി സാഹിബ് ട്രെയിനിങ്ങ് കോളേജ്, കരിമ്പം, തളിപ്പറമ്പ്
അൺഎയ്ഡഡ്
 1. ക്രസന്റ് ബി.എഡ് കോളേജ്, മാടായിപ്പാറ, കണ്ണൂർ
 2. എസ്.യു.എം. കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എജുക്കേഷൻ, അഞ്ചരക്കണ്ടി, കണ്ണൂർ
 3. മലബാർ ബി.എഡ് കേളേജ്, പേരാവൂർ, കണ്ണൂർ
 4. രാജീവ് മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എജുക്കേഷൻ, മട്ടന്നൂർ
 5. കണ്ണൂർ സലഫി ബി.എഡ് കോളേജ്, ചെക്കിക്കുളം, കണ്ണൂർ
 6. ജേബീസ് ട്രെയിനിങ്ങ് കോളേജ് ഓഫ് ബി.എഡ്, കുറ്റൂർ, മാതമംഗലം, കണ്ണൂർ
 7. എം.ഇ.സി.എഫ്. കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എജുക്കേഷൻ, പെരിങ്ങത്തൂർ, കണ്ണൂർ

ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

ഗവൺമെന്റ്
 1. ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ്, പാലയാട് തലശ്ശേരി
 2. ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, ചൊക്ലി, തലശ്ശേരി
 3. ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, പെരിങ്ങോം, പയ്യന്നൂർ
 4. കെ.കെ.എം. ഗവൺമെന്റ് വുമൺസ് കോളേജ്,കണ്ണൂർ
എയ്‌ഡഡ്
 1. പയ്യന്നൂർ കോളേജ്, പയ്യന്നൂർ
 2. എസ്. എൻ. കോളേജ്, കണ്ണൂർ, കണ്ണൂർ
 3. നിർമ്മലഗിരി കോളേജ്,കൂത്തുപറമ്പ്
 4. പഴശ്ശിരാജ എൻ.എസ്.എസ്.കോളേജ്, മട്ടന്നൂർ
 5. സർ സയ്യിദ് കോളേജ്, തളിപ്പറമ്പ്,തളിപ്പറമ്പ്
 6. കോപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ് ,മാടായി
 7. മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജ്,ഇരിട്ടി
 8. എസ്.ഇ.എസ് കോളേജ്,ശ്രീകണ്ഠാപുരം
 9. എൻ.എ.എം. കോളേജ്,കല്ലിക്കണ്ടി
അൺ എയ്ഡഡ്
 1. കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്, പട്ടുവം, തളിപ്പറമ്പ്
 2. കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്, കൂത്തുപറമ്പ്, കണ്ണൂർ
 3. കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്, നെരുവമ്പ്രം, ഏഴോം, കണ്ണൂർ
 4. ഗുരുദേവ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, മാത്തിൽ, പയ്യന്നൂർ
 5. ആദിത്യ കിരൺ കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്, കുറ്റൂർ, മാതമംഗലം
 6. സർസയ്യദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്, കരിമ്പം, തളിപ്പറമ്പ്
 7. തളിപ്പറമ്പ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, കാഞ്ഞിരങ്ങാട്, തളിപ്പറമ്പ്
 8. ദേവമാതാ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, പൈസക്കരി, കണ്ണൂർ
 9. മേരിമാതാ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, ആലക്കോട്, കണ്ണൂർ
 10. മഹാത്മാഗാന്ധി ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, ചെണ്ടയാട്, പാനൂർ, കണ്ണൂർ
 11. ഐ.ടി.എം. കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് , മയ്യിൽ, കണ്ണൂർ
 12. ചിന്മയ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ് ഫോർ വുമൺ, ചാല, കണ്ണൂർ
 13. ഡോൺ ബോസ്കോ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, അങ്ങാടിക്കടവ്, കണ്ണൂർ
 14. സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ്, പിലാത്തറ, കണ്ണൂർ
 15. എം.ഇ.എസ്. കോളേജ് , നരവൂർ, കൂത്തുപറമ്പ്
 16. സിബ്ഗ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്, കല്യാട്,ഇരിക്കൂർ
 17. ഔവർ കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസ്, തിമിരി, കണ്ണൂർ
 18. എ.എം.എസ്.ടി.ഇ.സി.കെ. ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, കല്യാശ്ശേരി, അഞ്ചാം പീടിക, കണ്ണൂർ
 19. പിലാത്തറ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, പഴച്ചിയിൽ, നരീക്കാംവള്ളി, പിലാത്തറ
 20. മൊറാഴ കോ‌-ഓപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, മൊറാഴ, കണ്ണൂർ
 21. വാദിഹുദാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ആന്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്, വിളയാങ്കോട്, കണ്ണൂർ
 22. ഇ.എം.എസ്. മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്, വള്ളിത്തോട്, ഇരിട്ടി, കണ്ണൂർ
 23. കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്, പിണറായി, കണ്ണൂർ
 24. നവജ്യോതി കോളേജ്, ചെറുപുഴ, കണ്ണൂർ
 25. നഹർ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, കാഞ്ഞിരോട്, കണ്ണൂർ
 26. കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എജുക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, മുട്ടന്നൂർ
 27. നെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് ബേസിക് സയൻസ്

ഓറിയന്റൽ ടൈറ്റിൽ കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

എയ്ഡഡ്
 1. നുസ്രത്തുൽ ഇസ്ലാമിക് അറബിക് കോളേജ്, കടവത്തൂർ, കണ്ണൂർ
 2. ദാറുൽ ഇർഷാദ് അറബിക് കോളേജ്, പാറാൽ, തലശ്ശേരി
അൺ എയ്ഡഡ്
 1. ഐഡിയൽ അറബിക് കോളേജ്, ഉളിയിൽ, കണ്ണൂർ
 2. അൽ മഖർ അറബിക് കോളേജ്, നാടുകാണി, തളിപ്പറമ്പ്

കാസർഗോഡ് ജില്ല[തിരുത്തുക]

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിവിധ കലാലയങ്ങൾ.[2]

പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

ആയുർവേദ കോളേജുകൾ
അൺഎയ്ഡഡ്
 1. പി.എൻ പണിക്കർ സൗഹൃദ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, പറക്ലായി, കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസർഗോഡ്
ഡെന്റൽ കോളേജുകൾ
അൺഎയ്ഡഡ്
 1. സെഞ്ച്വറി ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെന്റൽ സയൻസ് ആന്റ് റിസർച്ച് സെന്റർ, പൊയിനാച്ചി, കാസർഗോഡ്
ഫാർമസി കോളേജുകൾ
 1. മാലിക് ദിനാർ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, സീതങ്ങൊലി, ബേള, കാസർഗോഡ്
 2. രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാർമസി, മീലിയാട്ട്, തൃക്കരിപ്പൂർ, കാസർഗോഡ്
നഴ്സിങ്ങ് കോളേജുകൾ
അൺഎയ്‌ഡഡ്
 1. മാലിക് ദീനാർ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങ്, തലങ്കര, കാസർഗോഡ്
 2. സെഞ്ച്വറി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങ്, പൊയിനാച്ചി, വയനാട്
 3. എസ്.ഐ. - എം.ഇ.ടി. കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങ്, ഉദുമ, കാസർഗോഡ്
ട്രയിനിങ്ങ് കോളേജുകൾ
അൺഎയ്ഡഡ്
 1. ഡോ: അംബ്ദേകർ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങ്, ശ്രീശൈലം, പെരിയെ, കാസർഗോഡ്
 2. സൈനാബ് മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എജുക്കേഷൻ, ചേങ്ങല, കാസർഗോഡ്
 3. മഹാത്മാ കോളേജ് ഓഫ് എജുക്കേഷൻ, പാണ്ടിക്കോട്, നീലേശ്വരം, കാസർഗോഡ്
എം.ബി.എ. കോളേജുകൾ
അൺഎയ്ഡഡ്
 1. പീപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, മുന്നാട്, കാസർഗോഡ്
 2. മാലിക് ദീനാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, സീതങ്ങൊലി, കാസർഗോഡ്
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ
അൺഎയ്ഡഡ്
 1. എൽ.ബി.എസ്. കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്, കാസർഗോഡ്
 2. സദ്ഗുരു സ്വാമി നിത്യാനന്ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, കാഞ്ഞങ്ങാട്
 3. നോർത്ത് മലബാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, കാഞ്ഞങ്ങാട്,കാസർഗോഡ്

ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

ഗവൺമെന്റ്
 1. ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കാസർഗോഡ്
 2. ഇ.കെ.നായനാർ സ്മാരക ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്, എളേരിത്തട്ട്
 3. ഗോവിന്ദപൈ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, മഞ്ചേശ്വരം
എയ്ഡഡ്
 1. നെഹ്രു ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, കാഞ്ഞങ്ങാട്
 2. സെന്റ് പയസ് ടെൻ‌ത് കോളേജ്, രാജപുരം
അൺഎയ്ഡഡ്
 1. കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്, പെട്ടിക്കുണ്ട്, ചെറുവത്തൂർ, കാസർഗോഡ്
 2. മലബാർ ഇസ്ലാമിക് കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ്, തെക്കിൽ, കാസർഗോഡ്
 3. ഷറഫ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, പടന്ന, കാസർഗോഡ്
 4. സ-അ-ദിയ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, കളനാട്, കാസർഗോഡ്
 5. എസ്.എൻ.ഡി.പി. യോഗം ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, പേരോൽ, നീലേശ്വരം, കാസർഗോഡ്
 6. ഡോ:അംബേദ്കർ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, പെരിയ, കാസർഗോഡ്
 7. നളന്ദ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ്, പെർള, കാസർഗോഡ്
 8. പീപ്പിൾസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, മുന്നാട് കാസർഗോഡ്
 9. ഖാൻസ വുമൺസ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്, കുമ്പള, കാസർഗോഡ്
 10. കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്, മഞ്ചേശ്വരം, കാസർഗോഡ്
 11. മോഡൽ കോളേജ്, മടിക്കൈ, കാസർഗോഡ്

വയനാട് ജില്ല[തിരുത്തുക]

വയനാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കലാലയങ്ങൾ[3]

പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ
ഗവണ്മെന്റ്
 1. ഗവണ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്‌,വയനാട്‌

ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

ഗവൺമെന്റ്
 1. ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, മാനന്തവാടി
എയ്ഡഡ്
 1. മേരി മാതാ ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്,മാനന്തവാടി
അൺഎയ്ഡഡ്
 1. പി.കെ.കെ.എം. കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്, മാനന്തവാടി
 2. ഡബ്ല്യു ഇമാം ഗസാലി ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജ്, കൂളിവയൽ, പനമരം, വയനാട്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "Colleges in Kannur District,Kannur University official site". Archived from the original on 2013-09-30. Retrieved 2017-09-03.
 2. "Colleges in Kasargod District- Kannur University Official Website". Archived from the original on 2017-06-06. Retrieved 2017-09-03.
 3. "Colleges in Wayanad District- Kannur University Official Website". Archived from the original on 2017-06-06. Retrieved 2017-09-03.