റാങ്കുകളും പദവികളും (ഇന്ത്യൻ നാവികസേന)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുടെ റാങ്കുകളും പദവികളും താഴെവിവരിക്കുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷ്‌ മിലിട്ടറി റാങ്കുമായി വളരെ സാമ്യമുള്ളവയാണിവ.

പദവിമുദ്രകൾ
തോൾ IN Admiral of the NAVY Shoulder curl.png IN Admiral Shoulder curl.png IN Vice Admiral Shoulder curl.png IN Rear Admiral Shoulder curl.png IN Commodore.png IN Captain.png IN Commander.png IN Lieutenant Commander.png IN Lieutenant.png IN Sublieutenant.png
ഷർട്ടിന്റെ സ്ലീവ് IN Admiral of Navy Sleeve.png IN Admiral Sleeve.png IN Vice Admiral Sleeve.png IN Rear Admiral Sleeve.png IN Commodore Sleeve.png IN Captain Sleeve.png IN Commander Sleeve.png IN Lieutenant Commander Sleeve.png IN Lieutenant Sleeve.png IN Sublieutenant Sleeve.png
റാങ്ക് അഡ്മിറൽ ഓഫ്
ദി ഫ്ലീറ്റ്
അഡ്മിറൽ വൈസ് അഡ്മിറൽ റെയർ അഡ്മിറൽ കൊമോഡോർ ക്യാപ്റ്റൻ കമാൻഡർ ലെഫ്നന്റ്
കമാൻഡർ
ലെഫ്നന്റ് സബ്‌ലെഫ്നന്റ്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]