റാങ്കുകളും പദവികളും (ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഭാരതീയ വ്യോമസേനയുടെ റാങ്ക് ഘടന റോയൽ വ്യോമസേനയുടെ റാങ്ക് ഘടനയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർഷൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി. അർജൻ സിംഗ് മാത്രമാണ് ഈ റാങ്ക് നേടിയ ഏക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ഭാരതീയ വ്യോമസേനയിലെ റാങ്കുകളും പദവികളും താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.


ഓഫീസർ റാങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ ഓഫീസർ റാങ്കുകൾ
തോൾ
ഷർട്ടിന്റെ സ്ലീവ്
റാങ്ക് എയർ ഫോഴ്സ് മാർഷൽ¹ എയർ
ചീഫ് മാർഷൽ
എയർ
മാർഷൽ
എയർ
വൈസ് മാർഷൽ
എയർ
കോമ്മഡോർ
ഗ്രൂപ്പ്
ക്യാപ്റ്റൻ
വിങ്ങ്
കമാൻഡർ
സ്ക്വാഡ്രൻ
ലീഡർ
ഫ്ലൈറ്റ്
ലെഫ്റ്റനന്റ്
ഫ്ലൈയിംഗ്
ഓഫീസർ
ഫ്ലൈയിംഗ്
കേഡറ്റ്
2
  • ¹ ഓണററി/യുദ്ധകാല റാങ്ക്
  • 2 ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല.
റാങ്ക് വിഭാഗം കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ജൂനിയർ റാങ്കുകൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാത്ത റാങ്കുകൾ Enlisted
 ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്സ്[1]

ചിഹ്നം ഇല്ല
മാസ്റ്റർ വാറന്റ് ഓഫീസർ വാറന്റ് ഓഫീസർ ജൂനിയർ വാറന്റ് ഓഫീസർ സാർജന്റ് കോർപ്പറൽ ലീഡിങ് എയർക്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ എയർക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "For Airmen". careerairforce.nic.in. Indian Air Force. Archived from the original on 25 February 2012. Retrieved 23 September 2021.