റാങ്കുകളും പദവികളും (ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഭാരതീയ വ്യോമസേനയുടെ റാങ്ക് ഘടന റോയൽ വ്യോമസേനയുടെ റാങ്ക് ഘടനയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർഷൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി. അർജൻ സിംഗ് മാത്രമാണ് ഈ റാങ്ക് നേടിയ ഏക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ഭാരതീയ വ്യോമസേനയിലെ റാങ്കുകളും പദവികളും താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.


ഓഫീസർ റാങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ റാങ്കുകൾ
തോൾ പ്രമാണം:Marshal of the IAF.svg Air Chief Marshal of IAF.png Air Marshal of IAF.png Air Vice Marshal of IAF.png Air Commodore of IAF.png Group Captain of IAF.png Wing Commander of IAF.png Squadron Leader of IAF.png Flight Lieutenant of IAF.png Flying Officer of IAF.png Pilot Officer of IAF.png
ഷർട്ടിന്റെ സ്ലീവ് IAF Marshal of the AF sleeve.png IAF Air Chief Marshal sleeve.png IAF Air Marshal sleeve.png IAF Air Vice Marshal sleeve.png IAF Air Commodore sleeve.png IAF Group Captain sleeve.png IAF Wing Commander sleeve.png IAF Squadron Leader sleeve.png IAF Flight Lieutenant sleeve.png IAF Flying Officer sleeve.png IAF Pilot Officer sleeve.png
റാങ്ക് മാർഷൽ ഓഫ് ദി
എയർഫോഴ്സ്
¹
എയർ
ചീഫ് മാർഷൽ
എയർ
മാർഷൽ
എയർ
വൈസ് മാർഷൽ
എയർ
കോമ്മഡോർ
ഗ്രൂപ്പ്
ക്യാപ്റ്റൻ
വിങ്ങ്
കോമ്മഡോർ
സ്ക്വാഡ്രൻ
ലീഡർ
ഫ്ലൈറ്റ്
ലെഫ്റ്റനന്റ്
ഫ്ലൈയിംഗ്
ഓഫീസർ
പൈലറ്റ്
ഓഫീസർ
2
  • ¹ ഓണററി/ യുദ്ധകാല റാങ്ക്
  • 2 ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]