പ്രാകൃതികശാസ്ത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
For a topical guide to this subject, see Outline of പ്രാകൃതികശാസ്ത്രം.
The natural sciences seek to understand how the world and universe around us works. There are five major branches (top left to bottom right): Chemistry, astronomy, earth science, physics, and biology.

പ്രകൃതിയിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് പ്രാകൃതികശാസ്ത്രം. പ്രാകൃതികശാസ്ത്രത്തിന് പല ശാഖകളുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമായവ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രാകൃതികശാസ്ത്രം&oldid=3372295" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്