ഫലകം:കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് - കവിത

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


കവിതയ്ക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയവർ

1959: പി. | 1960: കെ.കെ. രാജ | 1961: ജി. | 1962: വയലാർ | 1963: ബാലാമണിയമ്മ | 1964: വൈലോപ്പിള്ളി | 1965: വി.കെ. ഗോവിന്ദൻ നായർ | 1966: വെണ്ണിക്കുളം‍ | 1967: ഒളപ്പമണ്ണ | 1968: സുഗതകുമാരി | 1969: ഇടശ്ശേരി | 1970: എൻ.വി.‍ | 1971: അക്കിത്തം‍ | 1972: ഒ.എൻ.വി. | 1973: എം.പി. അപ്പൻ | 1974: പുനലൂർ ബാലൻ | 1975: അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ‍ | 1976: പാലാ‍ | 1977: ചെമ്മനം | 1978: കടവനാട് കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ | 1979: വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി | 1980: നാലങ്കൽ | 1981: പി. ഭാസ്കരൻ 1982: കടമ്മനിട്ട | 1983: പാലൂർ | 1984: യൂസഫലി കേച്ചേരി | 1985: ജി. കുമാരപ്പിള്ള | 1986: കക്കാട്‍ | 1987: കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്‍ | 1988: അയ്യപ്പത്ത് | 1989: സച്ചിദാനന്ദൻ | 1990: പുലക്കാട്ട് രവീന്ദ്രൻ‍‍ | 1991: പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്‍ | 1992: വിനയചന്ദ്രൻ | 1993: മധുസൂദനൻ നായർ | 1994: വിജയലക്ഷ്മി | 1994: പ്രഭാവർമ്മ | 1996: ആറ്റൂർ | 1997: കെ.വി രാമകൃഷ്ണൻ 1998: കെ.ജി.എസ് | 1999: അയ്യപ്പൻ | 2000: നീലമ്പേരൂർ | 2001: ചുള്ളിക്കാട്‍ | 2002: പി.പി. രാമചന്ദ്രൻ‍ | 2003: ആർ. രാമചന്ദ്രൻ | 2004: നെല്ലിക്കൽ | 2005: ശ്രീധരനുണ്ണി | 2006: റഫീക്ക് അഹമ്മദ് | 2007: ചെറിയാൻ കെ. ചെറിയാൻ‍‍ | 2008: ഏഴാച്ചേരി‍ |