സംസ്ഥാനം സംരക്ഷിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്മാരകങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേന്ദ്ര പുരാവസ്തുവകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭാരതത്തിലെ വിശിഷ്ടമായ സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി അവർ ആ സ്മാരകങ്ങളെ ദേശീയപ്രാധാന്യമുള്ളവ, സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ എന്ന് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു ദേശീയപ്രധാനങ്ങളായവ നേരിട്ടും പ്രാദേശികപ്രാധാന്യമുള്ളവ പ്രാദേശികഭരണകൂടങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു[1].116 സ്ഥലങ്ങളാണ് അങ്ങനെ Kerala Ancient Monuments and Archaeological sites and Remains Act of 1968. പ്രകാരം കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ളത്. അവയുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. [2][3]

List of state protected monuments[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

References[തിരുത്തുക]

  1. "List of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains of Kerala - Archaeological Survey of India". asi.nic.in. ശേഖരിച്ചത് 2016-11-17.
  2. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ വിവരം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. List of State Protected Monuments as reported by the Archaeological Survey of India.
  3. http://archaeology.kerala.gov.in/