തായംകുളങ്ങര സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചേർപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പെരുവനം ദേശത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് തായംകുളങ്ങര സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം. 'കേരള പഴനി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്രതിഷ്ഠയായ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ശങ്കരാചാര്യരാണെന്ന് വിശ്വാസം. ചിറ്റൂർ മന എന്ന ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിന്റെ ഊരാണ്മക്ഷേത്രമായ ഇവിടെ ഉപദേവതകളായി ഗണപതി, അയ്യപ്പൻ, ശിവൻ, നവഗ്രഹങ്ങൾ, നാഗദൈവങ്ങൾ എന്നിവരും കുടികൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ, ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ എതിരായി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ കാവൽക്കാരനായ ഹിഡുംബൻ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രവുമുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലെ തൈപ്പൂയ മഹോത്സവം പ്രസിദ്ധമാണ്. ജില്ലയിൽ ഏറ്റവുമധികം കാവടികൾ വരുന്ന ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഇതുകൂടാതെ എല്ലാ മലയാളമാസത്തിലെയും വെളുത്ത ഷഷ്ഠിയും വിശേഷമാണ്.

ഐതിഹ്യം[തിരുത്തുക]

പെരുവനം ദേശത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രമായ ശ്രീ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തോളം പഴക്കം തായംകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിനുമുണ്ടെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. പുരു മഹർഷിയുടെ തപോവനമായിരുന്നു പെരുവനം എന്ന കഥ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അക്കാലത്താണ് ക്ഷേത്രസ്ഥാപനത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അവ ഇങ്ങനെപ്പോകുന്നു:

ഒരിയ്ക്കൽ, പുരു മഹർഷിയും ശിഷ്യന്മാരും പ്രസിദ്ധമായ പഴനി ബാലദണ്ഡായുധപാണി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് പോകുകയുണ്ടായി. പഴനിമലയിൽ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന സമയത്ത് മഹർഷിയ്ക്ക് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ ദർശനമുണ്ടായി. പെരുവനം ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ആൽമരങ്ങളെല്ലാം വിവിധ ഈശ്വരമൂർത്തികളാണെന്നും, ഒരു ശാപം കാരണമാണ് അവർ ആൽമരങ്ങളായതെന്നും ഉടനെ താൻ പെരുവനത്തെത്തുമെന്നും ഭഗവാൻ മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു. കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം, പെരുവനം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് മയിലിന്റെ പുറത്തേറി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ തന്റെ കയ്യിലുള്ള വേലുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു പറമ്പിൽ ശക്തിയായി കുത്തിയപ്പോൾ അവിടെനിന്ന് ശക്തി ജലപ്രവാഹമുണ്ടാകുകയും അവ ആൽമരങ്ങളെ തഴുകിക്കടന്നുപ്പോകുകയും അതുവഴി ദേവന്മാർക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ദേവന്മാർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്തുതിച്ചശേഷം സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ഭഗവാന്റെ വേൽ കൊണ്ട് ജലപ്രവാഹമുണ്ടായ സ്ഥലം പിന്നീടൊരു കുളമായി മാറി. അതാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രക്കുളമായി അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഏറെക്കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം, പെരുവനം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജനമിരിയ്ക്കാനെത്തിയ ശങ്കരാചാര്യർക്ക്, വടക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് ശ്രീമുരുകന്റെ ശക്തമായ സാന്നിദ്ധ്യം അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി. തേജസ്സ് വരുന്ന ദിശയന്വേഷിച്ച അദ്ദേഹം, അടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ പുരു മഹർഷി പൂജിച്ചിരുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യവിഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് കിഴക്കോട്ട് ദർശനമാക്കി പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. പഴനിയിലേതുപോലെ ഹിഡുംബന്നും അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രം പണിതു.

ക്ഷേത്രനിർമ്മിതി[തിരുത്തുക]

ക്ഷേത്രപരിസരവും മതിലകവും[തിരുത്തുക]

ശ്രീകോവിൽ[തിരുത്തുക]

നാലമ്പലം[തിരുത്തുക]

നമസ്കാരമണ്ഡപം[തിരുത്തുക]

പ്രതിഷ്ഠകൾ[തിരുത്തുക]

ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി[തിരുത്തുക]

ഉപദേവതകൾ[തിരുത്തുക]

ഗണപതി[തിരുത്തുക]

അയ്യപ്പൻ[തിരുത്തുക]

ശിവൻ[തിരുത്തുക]

നവഗ്രഹങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

നാഗദൈവങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

നിത്യപൂജകൾ[തിരുത്തുക]

വിശേഷദിവസങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

തൈപ്പൂയ മഹോത്സവം[തിരുത്തുക]

സ്കന്ദഷഷ്ഠി[തിരുത്തുക]