കല്പം (വേദാംഗം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വേദങ്ങളുടെ ശിക്ഷണശാഖകളായ വേദാംഗങ്ങളിലൊന്നാണ് കല്പം. യാഗാദിസംസ്കാക്കാരകർമ്മങ്ങളും, നടപ്പുനിയമങ്ങളൂം ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ആപസ്തംബൻ, കാത്യായനൻ, ആശ്വലായനൻ എന്നിവർ കല്പസൂത്രങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“ശ്രൗതം“ യാഗാദികർമ്മങ്ങളും, “ഗുഹ്യം“ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മപ്രകാരം ഗൃഹത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങളും, “ധർമ്മസൂത്രങ്ങൾ“ ആചാരപരങ്ങളായ നിയമങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നു [1] .

Wiktionary
കൽപം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. ഹിന്ദുവിന്റെ പുസ്തകം , പേജ് നം.21 , വേദാംഗങ്ങൾ , Pen Books Pvt Ltd, Aluva
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കല്പം_(വേദാംഗം)&oldid=1767316" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്