ശിവപുരാണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശിവപുരാണം. ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് സംഹിതകളിലായി ഒരു ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെ വേദവ്യാസൻ 2,40,000 ശ്ലോകങ്ങളായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശിഷ്യനായ ലോമഹർഷനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓരോന്നിലുമുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ

 1. വിന്ധ്യേശ്വര സംഹിത - 10,000
 2. രുദ്ര സംഹിത - 8,000
 3. വൈനായക സംഹിത - 8,000
 4. ഉമാസംഹിത - 8,000
 5. മാത്രി സംഹിത - 8,000
 6. രുദ്രൈകാദശ സംഹിത - 13,000
 7. കൈലാസ സംഹിത - 6,000
 8. ശതരുദ്ര സംഹിത - 3,000
 9. സഹസ്രകോടിരുദ്രസംഹിത - 11,000
 10. കോടിരുദ്ര സംഹിത - 9,000
 11. വയാവിയ സംഹിത - 4,000
 12. ധർമ്മ സംഹിത - 12,000
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശിവപുരാണം&oldid=1923175" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്