ലിംഗപുരാണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

18 മഹാപുരാണങ്ങളിൽ വച്ച് പതിനൊന്നാമത്തെ പുരാണമായ ലിംഗപുരാണം , വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും വളരെയേറെ സുതാര്യവും ലളിത സുന്ദരവുമായ ഒന്നാണ് .

ശ്ളോകസംഖ്യയും പുരാണഘടനയും[തിരുത്തുക]

ഈ പുരാണത്തിന്റെ ശ്ളോകസംഖ്യ പതിനൊന്നായിരമാണ് (11000 ) . മത്സ്യപുരാണത്തിലെ വർണ്ണന അനുസരിച്ചും ശ്ളോകസംഖ്യ 11000 തന്നെയാണ് . പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനടുത്തു വച്ച് 2000 ശ്ളോകങ്ങൾ നഷ്ടമായിപ്പോയിരിക്കുന്നു . ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ പുരാണത്തിൽ 9000 ശ്ളോകങ്ങളാണുള്ളത്‌ .


മത്സ്യപുരാണം , വിഷ്ണുപുരാണം , ഭാഗവതം , നാരദീയം , അഗ്നി , ഗാരുഡം, കൂർമ്മം , ബ്രഹ്മവൈവർത്തം തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധമായ പുരാണങ്ങളിലെല്ലാം ലിംഗപുരാണത്തെക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവമുണ്ട് . ഈ പുരാണങ്ങളെല്ലാം ലിംഗപുരാണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് .

ഈ പുരാണത്തിനു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് . 108 അദ്ധ്യായങ്ങളുള്ള പൂർവ്വഭാഗം , 55 അദ്ധ്യായങ്ങളുള്ള ഉത്തരഭാഗം . ഇത്തരത്തിൽ മൊത്തം 163 അദ്ധ്യായങ്ങളും 9000 ശ്ളോകങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ മൂലത്തിലുണ്ട് .

ആഖ്യാനവും കാലഘട്ടവും[തിരുത്തുക]

ഇതിന്റെ കാലഘട്ടം ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഏതാണ്ട് 5 -ആം നൂറ്റാണ്ടാണ് എന്ന് ഊഹിക്കപ്പെടുന്നു. സൂതപ്രമുഖനായ രോമഹർഷണൻ ശിവഭക്തരായ മുനിമാർക്കു ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ആഖ്യാനം. ശിവപുരാണങ്ങളിൽ പ്രമുഖമായ ഈ പുരാണം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് പാപനാശകരമാണെന്ന് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്.


പുരാണങ്ങൾ
ബ്രഹ്മപുരാണം | ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം | ബ്രഹ്മ വൈവർത്ത പുരാണം | മാർക്കണ്ഡേയപുരാണം | ഭവിഷ്യപുരാണം | വാമനപുരാണം | വിഷ്ണുപുരാണം | ഭാഗവതപുരാണം | നാരദേയപുരാണം | ഗരുഡപുരാണം | പദ്മപുരാണം | വരാഹപുരാണം | വായുപുരാണം | ലിംഗപുരാണം | സ്കന്ദപുരാണം | അഗ്നിപുരാണം | മത്സ്യപുരാണം | കൂർമ്മപുരാണം | ശിവപുരാണം | നാഗപുരാണം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലിംഗപുരാണം&oldid=3320570" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്