ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ആൽബങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
എക്കാലത്തെയും മികച്ച വിൽപ്പനയുള്ള ആൽബമായ മൈക്കൽ ജാക്സന്റെ ത്രില്ലറിന്റെ (1982) പ്ലാറ്റിനം റെക്കോർഡ്

ഇത്  ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെട്ട സംഗീത ആൽബങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ്.ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആൽബങ്ങളുടെ കണക്കു വിവരങ്ങൾ വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സ് വഴി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് .ഈ പട്ടികയിൽ നല്കിയ ആൽബങ്ങൾ ലോകവ്യാപകമായി കുറഞ്ഞത് 20 ദശലക്ഷം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു .ഈ പട്ടിക സ്റ്റുഡിയോ ആൽബങ്ങൾ, വലിയ ഹിറ്റുകൾ, സമാഹാരങ്ങൾ, വിവിധ കലാകാരന്മാർ, ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ, റീമിക്സുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതുതരം ആൽബങ്ങളും ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

കണക്കുകൾ പ്രകാരം മൈക്കൽ ജാക്സൺന്റെ ത്രില്ലർ ആൽബം, ലോകവ്യാപകമായി 65 ദശലക്ഷം കോപ്പികൾ വിറ്റുവരവോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ആൽബം ആണ്. എന്നാൽ ചില കണക്കുകൾ ത്രില്ലർ 110 ദശലക്ഷത്തിലേറെ വിറ്റഴിക്കപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ അഞ്ച് ആൽബങ്ങളുമായി ജാക്സൺ ആണ് ഈ പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ , മഡോണയ്ക്ക് നാലും ദി ബീറ്റിൽസ് , ഷാനിയ ട്വയിൻ, സെലീൻ ഡിയോൺ എന്നിവർക്കു  മൂന്നു വീതവും കുറഞ്ഞത് 20 ദശലക്ഷവും വിറ്റഴിച്ച ആൽബങ്ങളുണ്ട്.

ഇതിഹാസം[തിരുത്തുക]

colors
സ്റ്റുഡിയോ ആൽബം
വലിയ ഹിറ്റുകളും മറ്റു സമാഹാരങ്ങളും
ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ
തത്സമയ ആൽബം

40 ദശലക്ഷവും അതിലധികവും[തിരുത്തുക]

Artist Album Released Genre Music recording sales certification
List of music recording certifications (millions)
Claimed sales (millions)
മൈക്കൽ ജാക്സൺ ത്രില്ലർ 1982 Pop, rock, R&B
48.1
* US: 32 million[1]
* JPN: 1.8 million[2]
* UK: 4.27 million[3]
* GER: 1.5 million[4]
* FRA: 1 million[5]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 1.12 million[7]
* MEX: 1.6 million[8]
* NLD: 800,000[9]
* ITA: 100,000[10]
* SWE: 400,000[11]
* ARG: 500,000[12]
* SWI: 300,000[13]
* AUT: 400,000[14]
* FIN: 119,061[15]
* NZ: 180,000[16][17]
* IFPI HKG: 15,000[18]
65[19][20][21]
എസി/ഡിസി Back in Black 1980 Hard rock
25.9
* US: 22 million[1]
* UK: 100,000[3]
* GER: 1 million[4]
* FRA: 600,000[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 840,000[7]
* ITA: 50,000[10]
* ARG: 160,000[22]
* SWI: 100,000[13]
* AUT: 50,000[14]
50[23]
പിങ്ക് ഫ്ലോയ്ഡ് The Dark Side of the Moon 1973 Progressive rock
22.7
* US: 15 million[1]
* UK: 2.7 million[3]
* GER: 1 million[4]
* FRA: 400,000[5]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 980,000[7]
* ITA: 100,000[10]
* ARG: 120,000[22]
* POL: 70,000[24]
* AUT: 100,000[14]
* NZ: 240,000[25]
45[26][27]
വിറ്റ്നി ഹ്യൂസ്റ്റൺ / Various artists The Bodyguard 1992 Soundtrack/R&B, soul, pop
27.4
* US: 17 million[1]
* JPN: 2 million[28]
* UK: 2.1 million[3]
* GER: 1.5 million[4]
* FRA: 1 million[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 350,000[7]
* BRA: 750,000[29]
* NLD: 100,000[9]
* SWE 100,000[11]
* SPA: 500,000[30]
* ARG: 240,000[22]
* SWI: 250,000[13]
* AUT: 200,000[14]
* NOR: 200,000[31]
* FIN: 92,500[15]
44[32]
Meat Loaf Bat Out of Hell 1977 Hard rock, progressive rock
20.6
* US: 14 million[1]
* UK: 2.1 million[3]
* GER: 500,000[4]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 1.68 million[7]
* NZ: 255,000[25]
43[33]
ഈഗിൾസ് Their Greatest Hits (1971–1975) 1976 Rock, soft rock, folk rock
32.2
* US: 29 million[1]
* UK: 600,000[3]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 560,000[7]
* IFPI HKG: 15,000[18]
42[34][35]
Bee Gees / Various artists Saturday Night Fever 1977 Disco
19
* US: 15 million[1]
* UK: 500,000[3]
* GER: 1.5 million[4]
* FRA: 200,000[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 770,000[36]
* HKG: 15,000[18]
40[37][38]
Fleetwood Mac Rumours 1977 Soft rock
27.9
* US: 20 million[1]
* UK: 3.3 million[3]
* GER: 1.25 million[4]
* FRA: 300,000[39]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 910,000[7]
* NZ: 150,000[40]
* HKG: 15,000[18]
40[41][42]

30-39 (ദശലക്ഷം)[തിരുത്തുക]

Artist Album Released Genre Music recording sales certification
List of music recording certifications (millions)
Claimed sales (millions)
ഷാനിയ ട്വയിൻ Come On Over 1997 Country, pop
29.6
* US: 20 million[1]
* JPN: 100,000 [2]
* UK: 3.3 million[3]
* GER: 750,000[4]
* FRA: 300,000[39]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 1.05 million[7]
* BRA: 100,000[29]
* MEX: 100,000[8]
* NLD: 400,000[9]
* ITA: 50,000[10]
* SWE 180,000[11]
* SPA: 100,000[30]
* BEL: 100,000[43][44]
* ARG: 120,000[22]
* SWI: 150,000[13]
* AUT: 25,000[14]
* NOR: 300,000[31]
* DEN: 100,000[45]
* FIN: 38,958[15]
* NZ: 315,000[17]
39[46][47]
ലെഡ് സെപ്പലിൻ Led Zeppelin IV 1971 Hard rock, heavy metal
29.0
* US: 23 million[1]
* UK: 1.8 million[3]
* GER: 750,000[4]
* FRA: 600,000[39]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 560,000[7]
* BRA: 100,000[29]
* NLD: 100,000[9]
* ARG: 60,000[22]
* SWI: 50,000[13]
37[48]
മൈക്കൽ ജാക്സൺ ബാഡ് 1987 Pop, funk, rock
20.3
* US: 9 million[1]
* JPN: 1,000,000[49]
* UK: 3.9 million[3]
* GER: 2 million[4]
* FRA: 1 million[5]
* ITA: 1 million [50]
* CAN: 700,000[6]
* AUS: 420,000[7]
* MEX: 350,000[8]
* SWE 200,000[11]
* SPA: 300,000[30]
* AUT: 200,000[14]
* FIN: 51,287[15]
* NZ: 135,000[51]
* IFPI HKG: 15,000[18]
34[52]
Alanis Morissette Jagged Little Pill 1995 Alternative rock
24.8
* US: 16 million[1]
* UK: 3 million[3]
* GER: 1 million[4]
* FRA: 300,000[39]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 980,000[7]
* BRA: 500,000[29]
* NLD: 400,000[9]
* SWE 200,000[11]
* ARG: 60,000[22]
* POL: 50,000[24]
* SWI: 50,000[13]
* NOR: 50,000[31]
* AUT: 100,000[14]
* FIN: 65,860[15]
33[53]
സെലീൻ ഡിയോൺ Falling into You 1996 Pop, Soft rock
20.2
* US: 11 million[1]
* JPN: 800,000[2]
* UK: 2.1 million[3]
* GER: 1.25 million[4]
* FRA: 1 million[39]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 910,000[7]
* BRA: 100,000[29]
* NLD: 600,000[9]
* SWE: 200,000[11]
* SPA: 200,000[30]
* BEL: 200,000[43]
* ARG: 60,000[22]
* POL: 100,000[24]
* SWI: 150,000[13]
* NOR: 150,000[31]
* AUT: 100,000[14]
* FIN: 51,952[15]
* NZ: 180,000[16]
* HUN: 25,000[54]
32[55]
ദി ബീറ്റിൽസ് Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 1967 Rock
13.1
* US: 11 million[1]
* GER: 500,000[4]
* CAN: 800,000[6]
* AUS: 280,000[7]
* BRA: 100,000[29]
* ARG: 300,000[22]
* NZ: 90,000[17]
32[56]
ഈഗിൾസ് Hotel California 1976 Rock, soft rock, folk rock
21.5
* US: 16 million[1]
* UK: 1.8 million[3]
* GER: 500,000[4]
* FRA: 1 million[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 560,000[7]
* SPA: 400,000[30]
* SWI: 100,000[13]
* AUT: 25,000[14]
* FIN: 30,933[15]
* NZ: 135,000[16]
* HKG: 15,000[18]
32[57]
മറായ കേറി Music Box 1993 Pop, R&B, Rock
19.0
* US: 10 million[1]
* JPN: 2.2 million[58]
* UK: 1.5 million[3]
* GER: 1 million[4]
* FRA: 1 million[39]
* CAN: 700,000[6]
* AUS: 860,000[7]
* BRA: 100,000[29]
* NLD: 600,000[9]
* SPA: 400,000[30]
* AUT 100,000[59]
* SWE 100,000[11]
* SWI: 200,000[13]
* NOR: 50,000[31]
* AUT: 100,000[14]
* FIN: 47,382[15]
32[60][61][62][63]
മൈക്കൽ ജാക്സൺ ഡെയ്ഞ്ചൊറസ് 1991 Rock, Funk, Pop
17.6
* US: 7 million[1]
* JPN: 400,000[2]
* UK: 2 million[64]
* GER: 2 million[4]
* FRA: 2 million[65]
* CAN: 600,000[6]
* AUS: 700,000[7]
* BRA: 350,000[66]
* MEX: 600,000[8]
* NLD: 300,000[9]
* SWE 300,000[11]
* SPA: 600,000[30]
* SWI: 250,000[13]
* AUT: 200,000[14]
* FIN: 61,896[15]
* NZ: 90,000[17]
* CHI: 125,000[67]
* MAL: 175,000[68]
32[69]
Various artists Dirty Dancing 1987 Pop, rock, R&B
17.9
* US: 11 million[1]
* UK: 1.5 million[3]
* GER: 2 million[4]
* FRA: 1 million[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 770,000[7]
* BRA: 100,000[29]
* NLD: 100,000[9]
* SWE 100,000[11]
* POL: 50,000[24]
* SWI: 250,000[13]
* HKG: 7,500[18]
32[70]
സെലീൻ ഡിയോൺ Let's Talk About Love 1997 Pop, Soft rock
19.3
* US: 10 million[1]
* JPN: 1 million[2]
* UK: 1.8 million[3]
* GER: 1.5 million[4]
* FRA: 1 million[39]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 420,000[7]
* NLD: 500,000[9]
* SWE: 240,000[11]
* SPA: 400,000[30]
* BEL: 200,000[43]
* ARG: 120,000[22]
* POL: 200,000[24]
* SWI: 300,000[13]
* NOR: 200,000[31]
* AUT: 100,000[14]
* FIN: 97,744[15]
* NZ: 135,000[71]
* HKG: 40,000[18]
* URY: 3,000[72]
31[73]
The Beatles 1 2000 Rock
21.6
* US: 11 million[1]
* JPN: 2 million[2]
* UK: 2.4 million[3]
* GER: 1.65 million[4]
* FRA: 600,000[39]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 700,000[7]
* BRA: 250,000[29]
* ITA: 50,000[10]
* SWE 160,000[11]
* SPA: 500,000[30]
* ARG: 120,000[22]
* POL: 100,000[24]
* SWI: 150,000[13]
* NOR: 150,000[31]
* AUT: 150,000[14]
* DEN: 200,000[74]
* POR: 120,000[75]
* FIN: 77,466[15]
* NZ: 225,000[16]
31[76]
Adele 21 2011 Pop, soul
22.3
* US: 11 million[1]
* JPN: 100,000[77]
* UK: 4.8 million[3]
* GER: 1.6 million[4]
* CAN: 800,000[6]
* AUS: 980,000[7]
* MEX: 300,000[8]
* NLD: 450,000[78]
* ITA: 480,000[10]
* SWE: 120,000[79]
* SPA: 300,000[30]
* ARG: 80,000[80]
* BEL: 180,000[44]
* POL: 200,000[24]
* SWI: 40,000[13]
* NOR: 30,000[81]
* AUT: 20,000[14]
* RUS: 10,000[82]
* DEN: 150,000[83]
* POR: 40,000[84]
* FIN: 83,234[15]
* IRE: 270,000[85]
* GRE: 6,000[86]
* HUN: 12,000[87]
* NZ: 180,000[88]
* CHI: 20,000[89]
* VEN: 10,000[90]
30[91][92]
The Beatles Abbey Road 1969 Rock
14.4
* US: 12 million[1]
* GER: 500,000[4]
* FRA: 150,000[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 210,000[7]
* ARG: 500,000[12]
* NZ: 75,000[17]
30[93]
ബ്രൂസ് സ്പ്രിങ്സ്റ്റീൻ Born in the U.S.A. 1984 Rock
19.6
* US: 15 million[1]
* UK: 900,000[3]
* GER: 1 million[4]
* FRA: 400,000[39]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 910,000[7]
* FIN: 108,913[15]
* NZ: 240,000[16]
30[94]
Dire Straits Brothers in Arms 1985 Rock
17.7
* US: 9 million[1]
* UK: 4.1 million[3]
* GER: 500,000[4]
* FRA: 1 million[39]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 1.19 million[7]
* ARG: 30,000[22]
* SWI: 350,000[13]
* FIN: 116,784[15]
* NZ: 360,000[25]
* HKG: 15,000[18]
30[95][96]
James Horner Titanic: Music from the Motion Picture 1997 Soundtrack
18.1
* US: 11 million[1]
* JPN: 1 million[97]
* UK: 900,000[3]
* 9: 1.25 million[4]
* FRA: 1 million[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 350,000[7]
* NLD: 175,000[9]
* SWE 160,000[11]
* SPA: 400,000[30]
* BEL: 150,000[43]
* POL: 140,000[24]
* ARG: 60,000[22]
* SWI: 200,000[13]
* AUT: 100,000[14]
* NOR: 100,000[31]
* FIN: 73,509[15]
* NZ: 60,000[98]
* HKG: 20,000[18]
30[99]
Madonna The Immaculate Collection 1990 Pop, Dance
19.4
* US: 10 million[1]
* JPN: 800,000[2]
* UK: 3.6 million[3]
* GER: 750,000[4]
* FRA: 1 million[5]
* CAN: 700,000[6]
* AUS: 840,000[100]
* BRA: 500,000[29]
* NLD: 300,000[9]
* SWE 50,000[11]
* SPA: 300,000[30]
* ARG: 180,000[22]
* SWI: 50,000[13]
* AUT: 50,000[14]
* DEN: 50,000[101]
* FIN: 92,500[15]
* NZ: 105,000[16]
30[102]
Metallica Metallica 1991 Thrash metal, heavy metal
19.9
* US: 16 million[1]
* UK: 300,000[3]
* GER: 500,000[4]
* FRA: 300,000[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 560,000[7]
* MEX: 600,000[8]
* NLD: 200,000[9]
* ITA: 50,000[10]
* SWE 100,000[11]
* ARG: 300,000[22]
* POL: 50,000[24]
* SWI: 100,000[13]
* NOR: 50,000[31]
* AUT: 100,000[14]
* FIN: 112,856[15]
* NZ: 150,000[17]
30[103]
നിർവാണ Nevermind 1991 Grunge, alternative rock
16.7
* US: 10 million[1]
30[105]
Pink Floyd The Wall 1979 Progressive rock
17.6
* US: 11.5 million[1]
* UK: 600,000[3]
* GER: 2 million[4]
* FRA: 1 million[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 770,000[7]
* ITA: 100,000[10]
* ARG: 200,000[106]
* POL: 70,000[24]
* SWI: 100,000[13]
* NZ: 210,000[16]
* HKG: 15,000[18]
30[107]
Santana Supernatural 1999 Rock
20.5
* US: 15 million[1]
* JPN: 200,000 [2]
* UK: 600,000[3]
* GER: 1 million[4]
* FRA: 600,000[39]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 280,000[7]
* BRA: 250,000[29]
* MEX: 300,000[8]
* NLD: 200,000[9]
* SWE 80,000[11]
* SPA: 300,000[30]
* BEL: 100,000[43]
* ARG: 120,000[22]
* POL: 100,000[24]
* SWI: 200,000[13]
* AUT: 100,000[14]
* FIN: 50,291[15]
* NZ: 60,000[16]
30[108]
ഗൺസ് എൻ' റോസസ് Appetite for Destruction 1987 Heavy metal, hard rock
21.3
* US: 18 million[1]
* JPN: 200,000[2]
* UK: 600,000[3]
* GER: 500,000[4]
* FRA: 200,000[39]
* CAN: 1 million[6]
* BRA: 250,000[29]
* MEX: 100,000[8]
* ITA: 50,000[10]
* SWE 50,000[11]
* ARG: 180,000[22]
* SWI: 50,000[13]
* AUT: 50,000[14]
* FIN: 25,000[15]
30[109][110]

20–29 (ദശലക്ഷം)[തിരുത്തുക]

Artist Album Released Genre Sales (millions) [clarification needed] Source
അബ്ബ Gold: Greatest Hits 1992 Pop 29 [111]
ബോൺ ജോവി Slippery When Wet 1986 Hard rock 28 [112]
Spice Girls Spice 1996 Pop 28 [113][114]
Various artists Grease: The Original Soundtrack from the Motion Picture 1978 Soundtrack 28 [115]
Britney Spears ...Baby One More Time 1999 Pop 28 [116]
ലിങ്കിൻ പാർക്ക് Hybrid Theory 2000 Nu metal, rap metal, alternative metal 27 [117]
ബോബ് മാർലി & ദ വെയ്ലേർസ്‌ Legend: The Best of Bob Marley & The Wailers 1984 Reggae 25 [118]
Carole King Tapestry 1971 Pop 25 [119]
മഡോണ Like a Virgin 1984 Pop, dance 25 [120]
മഡോണ True Blue 1986 Pop 25 [121]
മറായ കേറി Daydream 1995 Pop, R&B 25 [122]
Norah Jones Come Away with Me 2002 Jazz 25 [123]
Phil Collins No Jacket Required 1985 Pop, Rock 25 [124]
ക്യൂൻ Greatest Hits 1981 Rock 25 [125]
Simon & Garfunkel Bridge over Troubled Water 1970 Folk rock 25 [126]
യു2 The Joshua Tree 1987 Rock 25 [127]
Whitney Houston Whitney Houston 1985 Pop, R&B 25 [128]
Backstreet Boys Backstreet's Back / Backstreet Boys 1997 Pop 24 [129]
Backstreet Boys Millennium 1999 Pop 24 [129]
Ace of Base Happy Nation/The Sign 1993 Pop 23 [130]
TLC CrazySexyCool 1994 R&B, hip hop 23 [131]
Ricky Martin Ricky Martin 1999 Latin pop 22 [132]
Cyndi Lauper She's So Unusual 1983 New wave, pop rock, synthpop 22 [133]
Oasis (What's the Story) Morning Glory? 1995 Britpop, rock 22 [134]
Bon Jovi Cross Road 1994 Hard rock 21 [135]
എമിനെം The Marshall Mathers LP 2000 Rap, hip-hop 21 [136]
Avril Lavigne Let Go 2002 Pop rock, alternative rock, post-grunge 20 [137]
Boston Boston 1976 Hard rock 20 [138]
Britney Spears Oops!... I Did It Again 2000 Pop 20 [139]
Eric Clapton Unplugged 1992 Acoustic blues, folk rock 20 [140]
Def Leppard Hysteria 1987 Pop, Hard rock 20 [141]
George Michael Faith 1987 Pop, R&B 20 [142]
Green Day Dookie 1994 Pop punk, punk rock, alternative rock 20 [143]
Lionel Richie Can't Slow Down 1983 Pop, R&B, soul 20 [144]
മൈക്കൽ ജാക്സൺ ഹിസ്റ്ററി:പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ്‌ ഫ്യൂച്ചർ, ബുക്ക്‌ ഒന്ന് 1995 Pop, rock, R&B 20 [145]
മൈക്കൽ ജാക്സൺ ഓഫ് ദ വാൾ 1979 Soul, disco, R&B 20 [146]
Prince & the revolution Purple Rain 1984 Pop, rock, R&B 20 [147]
Shania Twain The Woman in Me 1995 Country, pop 20 [148]
Shania Twain Up! 2002 Country, pop, world music 20
Supertramp Breakfast in America 1979 Progressive rock, art rock 20 [149]
Tina Turner Private Dancer 1984 Pop, rock, R&B 20 [150][151]
Tracy Chapman Tracy Chapman 1988 Folk rock 20 [152]
Usher Confessions 2004 R&B 20 [153]
Various artists Flashdance: Original Soundtrack from the Motion Picture 1983 Soundtrack 20 [154]
Whitney Houston Whitney 1987 Pop, R&B 20 [155]
Shakira Laundry Service 2001 Pop, Rock 20 [132][156][157]

References[തിരുത്തുക]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 "RIAA: Searchable Database". Recording Industry Association of America. Retrieved March 13, 2016.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 "Publications > The Record". Recording Industry Association of Japan (in Japanese). Retrieved July 16, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 "Certified Awards Search". British Phonographic Industry. Archived from the original on 2017-07-10. Retrieved February 17, 2014.
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 "Gold-/Platin-Datenbank ('Gold-/Platin-Datenbank')" (in ജർമ്മൻ). Bundesverband Musikindustrie. Retrieved December 6, 2011.
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 "InfoDisc: Les Certifications depuis 1973". Syndicat National de l'Édition Phonographique (in French). InfoDisc.fr. Retrieved September 15, 2009. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |work= (help); Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 "Music Canada: Gold & Platinum search". Music Canada. Archived from the original on 2012-10-17. Retrieved November 22, 2011.
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 "ARIA Charts – Accreditations". Australian Recording Industry Association. Retrieved 2013. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 "AMPROFON: Certificaciones". AMPROFON. Archived from the original on 2012-01-25. Retrieved November 22, 2011.
 9. 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 "Dutch Certifications" (in Dutch). NVPI. Archived from the original on 2012-02-12. Retrieved December 7, 2011.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 10. 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 "F.I.M.I: Federazione Industria Musicale Italiana". Federation of the Italian Music Industry (in Italian). Federation of the Italian Music Industry. Archived from the original on 2014-02-13. Retrieved November 24, 2011.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 11. 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 "Guld & Platina IFPI" (in Swedish). International Federation of the Phonographic Industry – Sweden. Archived from the original on 2012-02-17. Retrieved September 15, 2009. {{cite web}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
 12. 12.0 12.1 "Premio Diamante: Los premiados" (in Spanish). CAPIF. Archived from the original on March 18, 2005. Retrieved September 16, 2012.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 13. 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 "Hitparade.ch: Edelmetall". Schweizer Hitparade. Hung Medien. Retrieved November 22, 2011.
 14. 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 "IFPI Austria : Gold & Platin" (in German). International Federation of the Phonographic Industry. Retrieved September 15, 2009.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 15. 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 "Tilastot: Kulta- ja platinalevyt". Musiikkituottajat – IFPI Finland. Retrieved October 3, 2011.
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 "RIANZ: The Official New Zealand Music Chart". RIANZ. Archived from the original on 2013-11-27. Retrieved December 18, 2011.
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 "Gold / Platinum Albums". Recording Industry Association of New Zealand. Archived from the original on June 24, 2011. Retrieved July 30, 2012. {{cite web}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch; ജൂലൈ 24, 2011 suggested (help)
 18. 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 "IFPIHKG Awards". IFPI. Archived from the original on 2012-12-26. Retrieved January 16, 2013.
 19. Colin Stutz (ed.). "Michael Jackson's 'Thriller' Becomes First-Ever 30 Times Multi-Platinum Album: Exclusive". Billboard. Retrieved December 16, 2015.
 20. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; CNN June 25 എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 21. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; The Baby Boomer Encyclopedia എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 22. 22.00 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12 22.13 22.14 22.15 22.16 "Discos de oro y platino" (in Spanish). Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas. Archived from the original on July 6, 2011. Retrieved September 16, 2012.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 23. Partridge, Kenneth (July 25, 2015). "AC/DC's 'Back In Black' at 35: Classic Track-by-Track Album Review". Billboard. Retrieved July 31, 2015.
 24. 24.00 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06 24.07 24.08 24.09 24.10 24.11 "Polish certification awards 1995–present" (in Polish). ZPAV. Archived from the original on 2013-10-14. Retrieved September 13, 2011.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 25. 25.0 25.1 25.2 Scapolo, Dean (2007). The Complete New Zealand Music Charts 1966–2006. Recording Industry Association of New Zealand. ISBN 978-1-877443-00-8.
 26. Smirke, Richard (March 16, 2013). "Pink Floyd, 'The Dark Side of the Moon' At 40: Classic Track-By-Track Review". Billboard. Retrieved June 28, 2013.
 27. Booth, Robert (March 11, 2010). "Pink Floyd score victory for the concept album in court battle over ringtones". London: The Guardian. Retrieved March 5, 2013.
 28. "Recording Industry Association of Japan - The History of music recordings industry during the 1990s" (in Japanese). Recording Industry Association of Japan. Retrieved August 27, 2012.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 29. 29.00 29.01 29.02 29.03 29.04 29.05 29.06 29.07 29.08 29.09 29.10 29.11 29.12 "ABPD: Certificados" (in Portuguese). Associação Brasileira dos Produtores de Discos. Archived from the original on 2015-05-06. Retrieved April 10, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 30. 30.00 30.01 30.02 30.03 30.04 30.05 30.06 30.07 30.08 30.09 30.10 30.11 30.12 "Spanish Certifications" (in സ്‌പാനിഷ്). Productores de Música de España. Retrieved 2011-12-07.
 31. 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 "IFPI Norsk platebransje Trofeer 1993–2011" (in Norwegian). IFPI Norway. Retrieved July 30, 2012.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 32. Patten, Dominic (August 31, 2009). "Is It Too Late for Whitney's Comeback?". TheWrap. Archived from the original on 2019-04-10. Retrieved October 25, 2014.
 33. Whitaker, Sterling (October 21, 2012). "35 Years Ago: Meat Loaf's 'Bat Out of Hell' Released". Ultimate Classic Rock. Retrieved December 28, 2014.
 34. Morrison, Pat (May 7, 2012). "Eagles founder Glenn Frey releases an album of classic, jazzy songs". Southern California Public Radio. Archived from the original on 2013-11-02. Retrieved December 3, 2012.
 35. HoustonsEagle.com (February 16, 2012). "Houston's Eagle Celebrates Eagles: Their Greatest Hits (1971–1975)". Cox Media Group. Archived from the original on 2014-10-28. Retrieved December 3, 2012.
 36. BigKev (December 14, 2012). "Top 200 Highest Selling Albums in Australia". Australian Recording Industry Association. Hung Medien. Retrieved June 22, 2013.
 37. Byrne, Katie (May 20, 2012). "Bee Gees' Robin Gibb Dead At 62". MTV. Retrieved March 5, 2013.
 38. The Associated, Press (January 12, 2013). "Maurice Gibb, 53, of disco's Bee Gees: 'Saturday Night Fever' album defined era". The Seattle Times. Retrieved March 5, 2013.
 39. 39.00 39.01 39.02 39.03 39.04 39.05 39.06 39.07 39.08 39.09 39.10 39.11 "Les disques d'or". Syndicat National de l'Édition Phonographique (in French). Disque en France. Retrieved September 24, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link) CS1 maint: url-status (link)
 40. "New Zealand album certifications – Fleetwood Mac – Rumours". Recorded Music NZ. Retrieved September 24, 2013.
 41. McLaughlin, Katie (June 27, 2012). "Fleetwood Mac's 'Rumours' at 35: Still the 'perfect album'". CNN. Retrieved December 13, 2012.
 42. Arnold, Don (December 12, 2012). "Fleetwood Mac Expanding 'Rumours' for 35th Anniversary". Rolling Stone. Retrieved March 5, 2013.
 43. 43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 "Awards 1997–2003". Ultratop. Retrieved February 4, 2011.
 44. 44.0 44.1 44.2 "Ultratop: Goud En Platina". Ultratop. Retrieved February 4, 2011.
 45. "Danish album certifications – Shania Twain – Come On Over". IFPI Denmark. Click on næste to go to page 3 if certification from official website
 46. Harris, Bill (November 7, 2005). "Biopic looks at Twain's early years". Jam!. Canadian Online Explorer. Retrieved June 21, 2013.
 47. Corner, Lewis (April 11, 2011). "Lady GaGa works with AC/DC producer". Digital Spy. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved June 21, 2013.
 48. Gill, Andy (December 7, 2007). "Led Zeppelin: The music". Irish Independent. Retrieved December 19, 2012.
 49. "マイケル・ジャクソン - インフォメーション - Sony Music".
 50. "La Stampa - Consultazione Archivio".
 51. "NZ Top 40 Albums Chart - The Official New Zealand Music Chart". THE OFFICIAL NZ MUSIC CHART.
 52. Wyman, Bill (January 4, 2013). "Did Thriller Really Sell 100M copies?". The New Yorker. Retrieved December 30, 2015.
 53. Montgomery, James (February 1, 2010). "'You Oughta Know': The Story Behind Beyonce's Grammy Cover". MTV News. Retrieved June 18, 2013.
 54. "Arany- és platinalemezek › Adatbázis 2000" (in Hungarian). MAHASZ. Retrieved 28 July 2014.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 55. Falling into You worldwide sales:
 56. "Back in the Day: Sgt. Pepper taught the band to play". Euronews. June 1, 2011. Archived from the original on 2014-07-26. Retrieved December 18, 2012.
 57. Sauro, Tony (September 29, 2011). "'Back to basics' with Don Henley". Recordnet.com. Archived from the original on 2013-11-01. Retrieved March 31, 2013.
 58. "Google Translate". Archived from the original on 2001-03-15. Retrieved 2021-08-11.
 59. "IFPI Austria - Verband der österreichischen Musikwirtschaft".
 60. Williams, Chris (June 25, 2013). "Mariah Carey Revisited with Co - Writer Walter Afanasieff to Return to Classics". Soulculture.co.uk. Archived from the original on 2011-07-10. Retrieved August 21, 2013.
 61. "The Evolution of Mariah Carey Over 2 Decades". BET. June 25, 2013. Retrieved August 21, 2013.
 62. "Mariah Carey Music Box - 32 million seller - List of Best Selling Albums". Whitney Houston We Love You Forever. Amazon.com. July 30, 2012. Retrieved September 17, 2013.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
 63. "Rocking Like a Bat out of Hell for 35 Years". Billboard October - December 2011 (issue). Billboard. July 30, 2012. Retrieved September 17, 2013.
 64. "Certified Awards". Archived from the original on 2017-08-01. Retrieved 2016-07-07.
 65. "InfoDisc : Les Ventes Réelles des Albums en France". Archived from the original on 2015-10-16. Retrieved 2016-07-07.
 66. Giancarlo Lepiani (January 27, 2006). "Na órbita dos astros - Arquivo VEJA". Archived from the original on January 1, 2010.
 67. "Récord de Ana Gabriel" (in Spanish). El Tiempo. Retrieved March 27, 2012.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 68. "Michael Jackson award". Sony Music Entertainment. LiveAuctioneers. Retrieved May 12, 2012.
 69. "Michael Jackson's Life as Prodigy, Superstar and Jacko". Billboard. October 1, 2011. Retrieved December 30, 2015.
 70. Lee, Chris (May 10, 2009). "'Dirty Dancing,' the mega-hit musical". Los Angeles Times. Retrieved December 1, 2012.
 71. Scapolo, Dean (2007). The Complete New Zealand Music Charts 1966–2006. Maurienne House. ISBN 978-1-877443-00-8.
 72. "Priemos – 1999" (in Spanish). Cámara Uruguaya del Disco.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 73. Let's Talk About Love worldwide sales:
 74. "Danish album certifications – Beatles – One". IFPI Denmark. Click on næste to go to page 39 if certification from official website
 75. "Artistas & Espectáculos: Top Oficial AFP" (in Portuguese). Associação Fonográfica Portuguesa. Archived from the original on September 18, 2010. Retrieved August 27, 2012.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 76. Lewis, Randy (April 8, 2009). "Beatles' catalog will be reissued September 9 in remastered versions". Los Angeles Times. Retrieved May 2, 2009.
 77. "RIAJ reveals hard copy sales certifications for February 2012" (in ജാപ്പനീസ്). RIAJ. Retrieved 19 January 2012.
 78. "Audiomarkt 2011" (PDF) (in Dutch). NVPI. p. 6. Archived from the original (PDF) on 2013-01-12. Retrieved 6 February 2013.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 79. "Veckolista Album - Vecka 5, 1 februari 2013" (in സ്വീഡിഷ്). Sverigetopplistan. Archived from the original on 2015-06-21. Retrieved 6 February 2013.
 80. "Prensario musica & video No. 463 – Sony Music: Serrat-Sabina, Michel Teló, Adele y Bersuit" (PDF) (in സ്‌പാനിഷ്). Prensario musica & video. March 2012. Search "doble platino and 21". Archived from the original (PDF) on 2020-04-14. Retrieved 30 October 2012.
 81. "Trofe Oversikt" (in Norwegian). International Federation of the Phonographic Industry. Search "Adele". Archived from the original on 2014-09-24. Retrieved 21 September 2014.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 82. "Lenta.ru: Адель в платине". lenta.ru (in റഷ്യൻ). Лента.Ру. Retrieved 30 March 2012.
 83. "Danish album certifications – Adele – 21". IFPI Denmark. Retrieved February 2013. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help) Click on næste to go to page 7 if certification from official website
 84. "Top AFP - Semana 22 de 2011" (in പോർച്ചുഗീസ്). Artistas-espectaculos.com. Archived from the original on 2012-06-29. Retrieved 5 July 2012.
 85. "Adele sells over 250,000 albums in Ireland". Raidió Teilifís Éireann. 2012-08-03. Archived from the original on 2012-08-03. Retrieved 2013-03-31.
 86. "Top-75 Albums Sales Chart" (in Greek). IFPI Greece. Archived from the original on 2012-10-21. Retrieved 22 October 2012.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 87. "Arany- és platinalemezek 2013" (in Hungarian). Mahasz. Archived from the original on 2013-06-12. Retrieved 28 August 2013.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 88. "Latest Gold / Platinum Albums". Radioscope. 17 July 2011. Archived from the original on 2011-07-24.
 89. "Adele alcanzó coble platino en Chile por su disco '21'" (in സ്‌പാനിഷ്). los40.cl. 2012-04-13. Retrieved 2012-10-30.
 90. "Adele alcanza "Disco de Oro" en Venezuela" (in സ്‌പാനിഷ്). November 2011. p. 1. Archived from the original on 2014-09-10. Retrieved 5 October 2012.
 91. "Adele's Next Album and World Tour Confirmed? 'No Truth' in New Rumor". Billboard. July 16, 2014. Retrieved September 13, 2014.
 92. Forde, Eamonn (July 16, 2014). "From Robin Thicke to Mariah and Mick: five blockbuster albums that bombed". The Guardian. Retrieved September 13, 2014.
 93. "Back in the Day: Abbey Road hits the shelves". Euronews. September 26, 2011. Archived from the original on 2012-11-03. Retrieved August 20, 2012.
 94. Forde, Ian (July 13, 2012). "Bruce Springsteen still shows who's boss". Irish Examiner. Retrieved September 21, 2012.
 95. "Mark Knopfler hurt in crash". BBC News. March 18, 2003. Retrieved November 24, 2012.
 96. "Mark Knopfler | Europe in Concert". Deutsche Welle. 2012. Archived from the original on 2013-11-02. Retrieved June 18, 2013.
 97. "List of the albums certified "Million" by the Recording Industry Association of Japan (1989–2011)". September 12, 2011. Archived from the original on 2015-02-16. Retrieved October 24, 2011.
 98. Scapolo, Dean (2007). The Complete New Zealand Music Charts 1966–2006. Maurienne House. ISBN 978-1-877443-00-8.
 99. Ellwood, Gregory (November 16, 2009). "Leona Lewis follows in Celine Dion's 'Titanic' shadow for 'Avatar'". HitFix. Retrieved November 29, 2012.
 100. "ARIA Catalogue Albums Chart – 06/08/2012". Australian Recording Industry Association. August 2012. Archived from the original on 2012-10-06. Retrieved April 27, 2013.
 101. "Danish album certifications – Madonna – The Immaculate Collection". IFPI Denmark. Click on næste to go to page 35 if certification from official website
 102. Lea, Tony Clayton (March 23, 2012). "Girl gone wild: is it time for Madonna to grow up?". The Irish Times. Archived from the original on 2012-03-23. Retrieved September 21, 2012.
 103. Vaziri, Aidin (October 10, 2012). "Kirk Hammett: Some kind of monster fan". San Francisco Chronicle. Retrieved December 10, 2012.
 104. "RIAJ: ゴールド等認定作品" [Certified Gold Pieces] (in ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. Retrieved 2010-05-26.
 105. Mapes, Jillian; Bojalad, Alec; Maloy, Sarah (June 22, 2011). "Billboard Bits: Nirvana's 'Nevermind' To Be Re-Released, No More Guest Stars on 'Glee'". Billboard. Retrieved August 29, 2014.
 106. Gold & Platin, capif, archived from the original on 31 May 2011, retrieved 5 July 2009
 107. Borrelli, Christopher (September 22, 2010). "How The Wall gets built in the first place". Chicago Tribune. Retrieved June 18, 2013.
 108. Premkumar, Joel (November 18, 2012). "Viva Santana!". Deccan Herald. Retrieved November 25, 2012.
 109. Smith, Sara (November 18, 2012). "'American Masters' highlights David Geffen's influence but only hints at a dark side". The Kansas City Star. Archived from the original on 2014-03-09. Retrieved March 1, 2014.
 110. Havelock, Laurie (August 9, 2012). "Column - Still hungry? 25 years of Guns'N'Roses' Appetite For Destruction". Q magazine. Retrieved March 1, 2014.
 111. Democrat, Hunterdon County (July 17, 2011). "Experience Abba The Concert at annual balloon festival in Readington". The Star-Ledger. Retrieved November 24, 2012.
 112. Greenburg, Zack O'Malley (May 24, 2011). "Jon Bon Jovi's Star Wars Secret". Forbes. Retrieved December 14, 2012.
 113. "Spice Girls reunion: Is a comeback possible?". The BBC. 23 April 2014. Retrieved 18 February 2003.
 114. Fuller, Simon (1960-): 100 Entertainers Who Changed America, An Encyclopedia of Pop Culture.
 115. NZ Staff, MSN (January 22, 2012). "Grease stars making new music". MSN. Archived from the original on 2013-11-02. Retrieved November 29, 2012.
 116. Petridis, Alexis (November 28, 2008). "Britney Spears: Circus". The Guardian. London. Retrieved May 29, 2013.
 117. "Linkin Park Announced As Saturday Headliner + Fall Out Boy As Main Support" Archived 2014-10-20 at the Wayback Machine..
 118. Holden, Stephen (April 19, 2012). "Reggae's Mellow King, Defined by a Legacy He Couldn't Outrun". The New York Times. Retrieved December 15, 2012.
 119. Rosen, James (April 19, 2012). "In her new memoir, "A Natural Woman," singer-songwriter Carole King writes that she served as a "conduit for the great music that came out of her". The Boston Globe. Retrieved November 24, 2012.
 120. Reporter, Today's Zaman (November 30, 2014). "Arts News in Brief". Today's Zaman. Archived from the original on 2014-12-01. Retrieved January 28, 2015.
 121. Kaufman, Gil (March 29, 2012). "Madonna And Lionel Richie To Reunite On Billboard Charts?". MTV (MTV Networks). Retrieved April 7, 2012.
 122. Cane, Clay (November 6, 2010). "Mariah Celebrates Twenty Years". BET. Retrieved January 8, 2013.
 123. Talbott, Chris (March 17, 2012). "Norah Jones to play entire new album at SXSW". Deseret News. Archived from the original on 2019-04-10. Retrieved June 18, 2013.
 124. "40 Albums Baby Boomers Loved That Millennials Don't Know". Rolling Stone. May 14, 2014. Retrieved February 5, 2016.
 125. "Queen retain UK album sales crown". BBC News. April 9, 2012. Retrieved November 24, 2012.
 126. Pilgrim, Michael (November 8, 2011). "Imagine... Simon & Garfunkel: the Harmony Game, BBC One, My Transsexual Summer, Channel 4, review". The Daily Telegraph. London. Retrieved December 13, 2012.
 127. Cunningham, Simon (March 9, 2012). "25th birthday of U2's Joshua Tree album". The Irish News. Archived from the original on 2013-11-02. Retrieved November 27, 2012.
 128. Goodwin, Christopher (April 28, 2012). "Downfall of a diva". The Australian. Retrieved November 23, 2012.
 129. 129.0 129.1 "Backstreet Boys – Biography". Sony BMG. 2006. Archived from the original on September 11, 2007. Retrieved September 17, 2013. The next two BSB albums ("Backstreet's Back" and "Millennium") enjoyed worldwide sales of 24 million copies each.
 130. Fletcher, Alex (October 26, 2007). "Ace Of Base announce reunion tour". Digital Spy. Archived from the original on 2012-10-10. Retrieved December 7, 2012.
 131. Battersby, Matilda (November 15, 2012). "TLC plan first album since Lisa 'Left Eye' Lopes' death". The Independent. London. Archived from the original on 2019-02-14. Retrieved January 8, 2013.
 132. 132.0 132.1 Smith, Emily (February 2010). The Ricky Martin Handbook - Everything you need to know about Ricky Martin. Walden. Retrieved May 3, 2015. {{cite book}}: |work= ignored (help)
 133. Duerden, Nick (April 4, 2014). "Cyndi Lauper interview: She's still having fun". The Independent. London. Archived from the original on 2019-03-28. Retrieved July 26, 2014.
 134. Hattenstone, Simon (December 6, 2008). "'Who wants to be a drug addict at 41?'". The Guardian. London. Retrieved August 31, 2008.
 135. Reporter, Nine O'Clock (June 14, 2011). "Bon Jovi, the most eagerly anticipated concert of the year". Nine O'Clock. Archived from the original on 2013-06-17. Retrieved December 15, 2012.
 136. John Borgmeyer, Holly Lang (January 1, 2006). Dr. Dre: A Biography. Greenwood Publishing Group. p. 120. ISBN 0-313-33826-4.
 137. Bell, Mike (March 29, 2005). "Avril sets 'Dome date". Canadian Online Explorer. Retrieved March 26, 2014.
 138. Kaufman, Gil (March 27, 2007). "Brad Delp, Singer For '70s Rock Icons Boston, Died Virtually Anonymous". MTV. Retrieved November 24, 2012.
 139. Roberts, Emma (May 12, 2011). "The Evolution of Britney Spears". MSN. Archived from the original on 2014-09-25. Retrieved December 19, 2012.
 140. Gambaccini, Paul (October 6, 2012). "For One Night Only, Series 7, Eric Clapton Unplugged". BBC Radio 4. Retrieved December 3, 2012.
 141. Mansfield, Brian (November 12, 2012). "Def Leppard setting off 'Hysteria' with Las Vegas run". USA Today. Retrieved November 24, 2012.
 142. Alice, Vincent (June 25, 2013). "George Michael: 50 years in numbers". The Daily Telegraph. London: Telegraph Media Group. Retrieved February 5, 2016.
 143. Adam, Chandler (February 1, 2014). "Green Day's Album 'Dookie' Is 20 Years Old Today". Yahoo! Music. Yahoo! Music. Retrieved June 17, 2014.
 144. Perkins, Matthew (November 18, 2008). "Lionel Richie and You Are". ABC News (Australia). Archived from the original on 2013-06-10. Retrieved December 20, 2012.
 145. "Michael Jackson: list of his records". The Daily Telegraph. London: Telegraph Media Group. June 26, 2009. Retrieved March 25, 2010.
 146. Fisher, Luchina (November 30, 2011). "10 Things About Michael Jackson's 'Thriller' 30 Years After Its Release". ABC News. Retrieved December 13, 2012.
 147. Michaels, Sean (September 16, 2011). "Stevie Nicks: Prince asked me to write Purple Rain lyrics". The Guardian. London. Retrieved November 29, 2012.
 148. How the Left Lost Teen Spirit-- (and how They're Getting it Back). Akashic Books. May 1, 2005. p. 228. ISBN 978-0-9719206-8-2. Retrieved April 13, 2012.
 149. Doran, John (October 29, 2010). "Supertramp: Breakfast in America review". BBC. Retrieved June 18, 2012.
 150. "Tina Turner Biography". Rolling Stone. Archived from the original on June 18, 2008. Retrieved September 3, 2008.
 151. Norris, Sharon. "Tina Turner". Tennessee Encyclopedia of History and Culture. Retrieved September 3, 2008.
 152. Wernick, Adam (November 20, 2015). "Tracy Chapman's new greatest hits album celebrates a quietly powerful legacy". Public Radio International. Retrieved February 5, 2016.
 153. "Usher – Vogue.it". Vogue Italia. October 25, 2012. Archived from the original on 2017-06-03. Retrieved November 23, 2012.
 154. "Top 25 Movie Soundtracks". Time. February 21, 2011. Retrieved February 5, 2016.
 155. Hicks, Jonathan P. (June 27, 2013). "This Day in Black History: June 27, 1987". BET. Retrieved February 5, 2016.
 156. "Shakira Net Worth". musicnumb.com. 
 157. Women Fitness.

|} |}