ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ആൽബങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
എക്കാലത്തെയും മികച്ച വിൽപ്പനയുള്ള ആൽബമായ മൈക്കൽ ജാക്സന്റെ ത്രില്ലറിന്റെ (1982) പ്ലാറ്റിനം റെക്കോർഡ്

ഇത്  ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെട്ട സംഗീത ആൽബങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ്.ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആൽബങ്ങളുടെ കണക്കു വിവരങ്ങൾ വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സ് വഴി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് .ഈ പട്ടികയിൽ നല്കിയ ആൽബങ്ങൾ ലോകവ്യാപകമായി കുറഞ്ഞത് 20 ദശലക്ഷം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു .ഈ പട്ടിക സ്റ്റുഡിയോ ആൽബങ്ങൾ, വലിയ ഹിറ്റുകൾ, സമാഹാരങ്ങൾ, വിവിധ കലാകാരന്മാർ, ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ, റീമിക്സുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതുതരം ആൽബങ്ങളും ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

കണക്കുകൾ പ്രകാരം മൈക്കൽ ജാക്സൺന്റെ ത്രില്ലർ ആൽബം, ലോകവ്യാപകമായി 65 ദശലക്ഷം കോപ്പികൾ വിറ്റുവരവോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ആൽബം ആണ്. എന്നാൽ ചില കണക്കുകൾ ത്രില്ലർ 110 ദശലക്ഷത്തിലേറെ വിറ്റഴിക്കപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ അഞ്ച് ആൽബങ്ങളുമായി ജാക്സൺ ആണ് ഈ പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ , മഡോണയ്ക്ക് നാലും ദി ബീറ്റിൽസ് , ഷാനിയ ട്വയിൻ, സെലീൻ ഡിയോൺ എന്നിവർക്കു  മൂന്നു വീതവും കുറഞ്ഞത് 20 ദശലക്ഷവും വിറ്റഴിച്ച ആൽബങ്ങളുണ്ട്.

ഇതിഹാസം[തിരുത്തുക]

colors
സ്റ്റുഡിയോ ആൽബം
വലിയ ഹിറ്റുകളും മറ്റു സമാഹാരങ്ങളും
ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ
തത്സമയ ആൽബം

40 ദശലക്ഷവും അതിലധികവും[തിരുത്തുക]

Artist Album Released Genre Music recording sales certification
List of music recording certifications (millions)
Claimed sales (millions)
മൈക്കൽ ജാക്സൺ ത്രില്ലർ 1982 Pop, rock, R&B
48.1
* US: 32 million[1]
* JPN: 1.8 million[2]
* UK: 4.27 million[3]
* GER: 1.5 million[4]
* FRA: 1 million[5]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 1.12 million[7]
* MEX: 1.6 million[8]
* NLD: 800,000[9]
* ITA: 100,000[10]
* SWE: 400,000[11]
* ARG: 500,000[12]
* SWI: 300,000[13]
* AUT: 400,000[14]
* FIN: 119,061[15]
* NZ: 180,000[16][17]
* IFPI HKG: 15,000[18]
65[19][20][21]
എസി/ഡിസി Back in Black 1980 Hard rock
25.9
* US: 22 million[1]
* UK: 100,000[3]
* GER: 1 million[4]
* FRA: 600,000[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 840,000[7]
* ITA: 50,000[10]
* ARG: 160,000[22]
* SWI: 100,000[13]
* AUT: 50,000[14]
50[23]
പിങ്ക് ഫ്ലോയ്ഡ് The Dark Side of the Moon 1973 Progressive rock
22.7
* US: 15 million[1]
* UK: 2.7 million[3]
* GER: 1 million[4]
* FRA: 400,000[5]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 980,000[7]
* ITA: 100,000[10]
* ARG: 120,000[22]
* POL: 70,000[24]
* AUT: 100,000[14]
* NZ: 240,000[25]
45[26][27]
വിറ്റ്നി ഹ്യൂസ്റ്റൺ / Various artists The Bodyguard 1992 Soundtrack/R&B, soul, pop
27.4
* US: 17 million[1]
* JPN: 2 million[28]
* UK: 2.1 million[3]
* GER: 1.5 million[4]
* FRA: 1 million[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 350,000[7]
* BRA: 750,000[29]
* NLD: 100,000[9]
* SWE 100,000[11]
* SPA: 500,000[30]
* ARG: 240,000[22]
* SWI: 250,000[13]
* AUT: 200,000[14]
* NOR: 200,000[31]
* FIN: 92,500[15]
44[32]
Meat Loaf Bat Out of Hell 1977 Hard rock, progressive rock
20.6
* US: 14 million[1]
* UK: 2.1 million[3]
* GER: 500,000[4]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 1.68 million[7]
* NZ: 255,000[25]
43[33]
ഈഗിൾസ് Their Greatest Hits (1971–1975) 1976 Rock, soft rock, folk rock
32.2
* US: 29 million[1]
* UK: 600,000[3]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 560,000[7]
* IFPI HKG: 15,000[18]
42[34][35]
Bee Gees / Various artists Saturday Night Fever 1977 Disco
19
* US: 15 million[1]
* UK: 500,000[3]
* GER: 1.5 million[4]
* FRA: 200,000[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 770,000[36]
* HKG: 15,000[18]
40[37][38]
Fleetwood Mac Rumours 1977 Soft rock
27.9
* US: 20 million[1]
* UK: 3.3 million[3]
* GER: 1.25 million[4]
* FRA: 300,000[39]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 910,000[7]
* NZ: 150,000[40]
* HKG: 15,000[18]
40[41][42]

30-39 (ദശലക്ഷം)[തിരുത്തുക]

Artist Album Released Genre Music recording sales certification
List of music recording certifications (millions)
Claimed sales (millions)
ഷാനിയ ട്വയിൻ Come On Over 1997 Country, pop
29.6
* US: 20 million[1]
* JPN: 100,000 [2]
* UK: 3.3 million[3]
* GER: 750,000[4]
* FRA: 300,000[39]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 1.05 million[7]
* BRA: 100,000[29]
* MEX: 100,000[8]
* NLD: 400,000[9]
* ITA: 50,000[10]
* SWE 180,000[11]
* SPA: 100,000[30]
* BEL: 100,000[43][44]
* ARG: 120,000[22]
* SWI: 150,000[13]
* AUT: 25,000[14]
* NOR: 300,000[31]
* DEN: 100,000[45]
* FIN: 38,958[15]
* NZ: 315,000[17]
39[46][47]
ലെഡ് സെപ്പലിൻ Led Zeppelin IV 1971 Hard rock, heavy metal
29.0
* US: 23 million[1]
* UK: 1.8 million[3]
* GER: 750,000[4]
* FRA: 600,000[39]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 560,000[7]
* BRA: 100,000[29]
* NLD: 100,000[9]
* ARG: 60,000[22]
* SWI: 50,000[13]
37[48]
മൈക്കൽ ജാക്സൺ ബാഡ് 1987 Pop, funk, rock
20.3
* US: 9 million[1]
* JPN: 1,000,000[49]
* UK: 3.9 million[3]
* GER: 2 million[4]
* FRA: 1 million[5]
* ITA: 1 million [50]
* CAN: 700,000[6]
* AUS: 420,000[7]
* MEX: 350,000[8]
* SWE 200,000[11]
* SPA: 300,000[30]
* AUT: 200,000[14]
* FIN: 51,287[15]
* NZ: 135,000[51]
* IFPI HKG: 15,000[18]
34[52]
Alanis Morissette Jagged Little Pill 1995 Alternative rock
24.8
* US: 16 million[1]
* UK: 3 million[3]
* GER: 1 million[4]
* FRA: 300,000[39]
* CAN: 2 million[6]
* AUS: 980,000[7]
* BRA: 500,000[29]
* NLD: 400,000[9]
* SWE 200,000[11]
* ARG: 60,000[22]
* POL: 50,000[24]
* SWI: 50,000[13]
* NOR: 50,000[31]
* AUT: 100,000[14]
* FIN: 65,860[15]
33[53]
സെലീൻ ഡിയോൺ Falling into You 1996 Pop, Soft rock
20.2
* US: 11 million[1]
* JPN: 800,000[2]
* UK: 2.1 million[3]
* GER: 1.25 million[4]
* FRA: 1 million[39]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 910,000[7]
* BRA: 100,000[29]
* NLD: 600,000[9]
* SWE: 200,000[11]
* SPA: 200,000[30]
* BEL: 200,000[43]
* ARG: 60,000[22]
* POL: 100,000[24]
* SWI: 150,000[13]
* NOR: 150,000[31]
* AUT: 100,000[14]
* FIN: 51,952[15]
* NZ: 180,000[16]
* HUN: 25,000[54]
32[55]
ദി ബീറ്റിൽസ് Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 1967 Rock
13.1
* US: 11 million[1]
* GER: 500,000[4]
* CAN: 800,000[6]
* AUS: 280,000[7]
* BRA: 100,000[29]
* ARG: 300,000[22]
* NZ: 90,000[17]
32[56]
ഈഗിൾസ് Hotel California 1976 Rock, soft rock, folk rock
21.5
* US: 16 million[1]
* UK: 1.8 million[3]
* GER: 500,000[4]
* FRA: 1 million[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 560,000[7]
* SPA: 400,000[30]
* SWI: 100,000[13]
* AUT: 25,000[14]
* FIN: 30,933[15]
* NZ: 135,000[16]
* HKG: 15,000[18]
32[57]
മറായ കേറി Music Box 1993 Pop, R&B, Rock
19.0
* US: 10 million[1]
* JPN: 2.2 million[58]
* UK: 1.5 million[3]
* GER: 1 million[4]
* FRA: 1 million[39]
* CAN: 700,000[6]
* AUS: 860,000[7]
* BRA: 100,000[29]
* NLD: 600,000[9]
* SPA: 400,000[30]
* AUT 100,000[59]
* SWE 100,000[11]
* SWI: 200,000[13]
* NOR: 50,000[31]
* AUT: 100,000[14]
* FIN: 47,382[15]
32[60][61][62][63]
മൈക്കൽ ജാക്സൺ ഡെയ്ഞ്ചൊറസ് 1991 Rock, Funk, Pop
17.6
* US: 7 million[1]
* JPN: 400,000[2]
* UK: 2 million[64]
* GER: 2 million[4]
* FRA: 2 million[65]
* CAN: 600,000[6]
* AUS: 700,000[7]
* BRA: 350,000[66]
* MEX: 600,000[8]
* NLD: 300,000[9]
* SWE 300,000[11]
* SPA: 600,000[30]
* SWI: 250,000[13]
* AUT: 200,000[14]
* FIN: 61,896[15]
* NZ: 90,000[17]
* CHI: 125,000[67]
* MAL: 175,000[68]
32[69]
Various artists Dirty Dancing 1987 Pop, rock, R&B
17.9
* US: 11 million[1]
* UK: 1.5 million[3]
* GER: 2 million[4]
* FRA: 1 million[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 770,000[7]
* BRA: 100,000[29]
* NLD: 100,000[9]
* SWE 100,000[11]
* POL: 50,000[24]
* SWI: 250,000[13]
* HKG: 7,500[18]
32[70]
സെലീൻ ഡിയോൺ Let's Talk About Love 1997 Pop, Soft rock
19.3
* US: 10 million[1]
* JPN: 1 million[2]
* UK: 1.8 million[3]
* GER: 1.5 million[4]
* FRA: 1 million[39]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 420,000[7]
* NLD: 500,000[9]
* SWE: 240,000[11]
* SPA: 400,000[30]
* BEL: 200,000[43]
* ARG: 120,000[22]
* POL: 200,000[24]
* SWI: 300,000[13]
* NOR: 200,000[31]
* AUT: 100,000[14]
* FIN: 97,744[15]
* NZ: 135,000[71]
* HKG: 40,000[18]
* URY: 3,000[72]
31[73]
The Beatles 1 2000 Rock
21.6
* US: 11 million[1]
* JPN: 2 million[2]
* UK: 2.4 million[3]
* GER: 1.65 million[4]
* FRA: 600,000[39]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 700,000[7]
* BRA: 250,000[29]
* ITA: 50,000[10]
* SWE 160,000[11]
* SPA: 500,000[30]
* ARG: 120,000[22]
* POL: 100,000[24]
* SWI: 150,000[13]
* NOR: 150,000[31]
* AUT: 150,000[14]
* DEN: 200,000[74]
* POR: 120,000[75]
* FIN: 77,466[15]
* NZ: 225,000[16]
31[76]
Adele 21 2011 Pop, soul
22.3
* US: 11 million[1]
* JPN: 100,000[77]
* UK: 4.8 million[3]
* GER: 1.6 million[4]
* CAN: 800,000[6]
* AUS: 980,000[7]
* MEX: 300,000[8]
* NLD: 450,000[78]
* ITA: 480,000[10]
* SWE: 120,000[79]
* SPA: 300,000[30]
* ARG: 80,000[80]
* BEL: 180,000[44]
* POL: 200,000[24]
* SWI: 40,000[13]
* NOR: 30,000[81]
* AUT: 20,000[14]
* RUS: 10,000[82]
* DEN: 150,000[83]
* POR: 40,000[84]
* FIN: 83,234[15]
* IRE: 270,000[85]
* GRE: 6,000[86]
* HUN: 12,000[87]
* NZ: 180,000[88]
* CHI: 20,000[89]
* VEN: 10,000[90]
30[91][92]
The Beatles Abbey Road 1969 Rock
14.4
* US: 12 million[1]
* GER: 500,000[4]
* FRA: 150,000[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 210,000[7]
* ARG: 500,000[12]
* NZ: 75,000[17]
30[93]
ബ്രൂസ് സ്പ്രിങ്സ്റ്റീൻ Born in the U.S.A. 1984 Rock
19.6
* US: 15 million[1]
* UK: 900,000[3]
* GER: 1 million[4]
* FRA: 400,000[39]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 910,000[7]
* FIN: 108,913[15]
* NZ: 240,000[16]
30[94]
Dire Straits Brothers in Arms 1985 Rock
17.7
* US: 9 million[1]
* UK: 4.1 million[3]
* GER: 500,000[4]
* FRA: 1 million[39]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 1.19 million[7]
* ARG: 30,000[22]
* SWI: 350,000[13]
* FIN: 116,784[15]
* NZ: 360,000[25]
* HKG: 15,000[18]
30[95][96]
James Horner Titanic: Music from the Motion Picture 1997 Soundtrack
18.1
* US: 11 million[1]
* JPN: 1 million[97]
* UK: 900,000[3]
* 9: 1.25 million[4]
* FRA: 1 million[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 350,000[7]
* NLD: 175,000[9]
* SWE 160,000[11]
* SPA: 400,000[30]
* BEL: 150,000[43]
* POL: 140,000[24]
* ARG: 60,000[22]
* SWI: 200,000[13]
* AUT: 100,000[14]
* NOR: 100,000[31]
* FIN: 73,509[15]
* NZ: 60,000[98]
* HKG: 20,000[18]
30[99]
Madonna The Immaculate Collection 1990 Pop, Dance
19.4
* US: 10 million[1]
* JPN: 800,000[2]
* UK: 3.6 million[3]
* GER: 750,000[4]
* FRA: 1 million[5]
* CAN: 700,000[6]
* AUS: 840,000[100]
* BRA: 500,000[29]
* NLD: 300,000[9]
* SWE 50,000[11]
* SPA: 300,000[30]
* ARG: 180,000[22]
* SWI: 50,000[13]
* AUT: 50,000[14]
* DEN: 50,000[101]
* FIN: 92,500[15]
* NZ: 105,000[16]
30[102]
Metallica Metallica 1991 Thrash metal, heavy metal
19.9
* US: 16 million[1]
* UK: 300,000[3]
* GER: 500,000[4]
* FRA: 300,000[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 560,000[7]
* MEX: 600,000[8]
* NLD: 200,000[9]
* ITA: 50,000[10]
* SWE 100,000[11]
* ARG: 300,000[22]
* POL: 50,000[24]
* SWI: 100,000[13]
* NOR: 50,000[31]
* AUT: 100,000[14]
* FIN: 112,856[15]
* NZ: 150,000[17]
30[103]
നിർവാണ Nevermind 1991 Grunge, alternative rock
16.7
* US: 10 million[1]
30[105]
Pink Floyd The Wall 1979 Progressive rock
17.6
* US: 11.5 million[1]
* UK: 600,000[3]
* GER: 2 million[4]
* FRA: 1 million[5]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 770,000[7]
* ITA: 100,000[10]
* ARG: 200,000[106]
* POL: 70,000[24]
* SWI: 100,000[13]
* NZ: 210,000[16]
* HKG: 15,000[18]
30[107]
Santana Supernatural 1999 Rock
20.5
* US: 15 million[1]
* JPN: 200,000 [2]
* UK: 600,000[3]
* GER: 1 million[4]
* FRA: 600,000[39]
* CAN: 1 million[6]
* AUS: 280,000[7]
* BRA: 250,000[29]
* MEX: 300,000[8]
* NLD: 200,000[9]
* SWE 80,000[11]
* SPA: 300,000[30]
* BEL: 100,000[43]
* ARG: 120,000[22]
* POL: 100,000[24]
* SWI: 200,000[13]
* AUT: 100,000[14]
* FIN: 50,291[15]
* NZ: 60,000[16]
30[108]
ഗൺസ് എൻ' റോസസ് Appetite for Destruction 1987 Heavy metal, hard rock
21.3
* US: 18 million[1]
* JPN: 200,000[2]
* UK: 600,000[3]
* GER: 500,000[4]
* FRA: 200,000[39]
* CAN: 1 million[6]
* BRA: 250,000[29]
* MEX: 100,000[8]
* ITA: 50,000[10]
* SWE 50,000[11]
* ARG: 180,000[22]
* SWI: 50,000[13]
* AUT: 50,000[14]
* FIN: 25,000[15]
30[109][110]

20–29 (ദശലക്ഷം)[തിരുത്തുക]

Artist Album Released Genre Sales (millions) [clarification needed] Source
അബ്ബ Gold: Greatest Hits 1992 Pop 29 [111]
ബോൺ ജോവി Slippery When Wet 1986 Hard rock 28 [112]
Spice Girls Spice 1996 Pop 28 [113][114]
Various artists Grease: The Original Soundtrack from the Motion Picture 1978 Soundtrack 28 [115]
Britney Spears ...Baby One More Time 1999 Pop 28 [116]
ലിങ്കിൻ പാർക്ക് Hybrid Theory 2000 Nu metal, rap metal, alternative metal 27 [117]
ബോബ് മാർലി & ദ വെയ്ലേർസ്‌ Legend: The Best of Bob Marley & The Wailers 1984 Reggae 25 [118]
Carole King Tapestry 1971 Pop 25 [119]
മഡോണ Like a Virgin 1984 Pop, dance 25 [120]
മഡോണ True Blue 1986 Pop 25 [121]
മറായ കേറി Daydream 1995 Pop, R&B 25 [122]
Norah Jones Come Away with Me 2002 Jazz 25 [123]
Phil Collins No Jacket Required 1985 Pop, Rock 25 [124]
ക്യൂൻ Greatest Hits 1981 Rock 25 [125]
Simon & Garfunkel Bridge over Troubled Water 1970 Folk rock 25 [126]
യു2 The Joshua Tree 1987 Rock 25 [127]
Whitney Houston Whitney Houston 1985 Pop, R&B 25 [128]
Backstreet Boys Backstreet's Back / Backstreet Boys 1997 Pop 24 [129]
Backstreet Boys Millennium 1999 Pop 24 [129]
Ace of Base Happy Nation/The Sign 1993 Pop 23 [130]
TLC CrazySexyCool 1994 R&B, hip hop 23 [131]
Ricky Martin Ricky Martin 1999 Latin pop 22 [132]
Cyndi Lauper She's So Unusual 1983 New wave, pop rock, synthpop 22 [133]
Oasis (What's the Story) Morning Glory? 1995 Britpop, rock 22 [134]
Bon Jovi Cross Road 1994 Hard rock 21 [135]
എമിനെം The Marshall Mathers LP 2000 Rap, hip-hop 21 [136]
Avril Lavigne Let Go 2002 Pop rock, alternative rock, post-grunge 20 [137]
Boston Boston 1976 Hard rock 20 [138]
Britney Spears Oops!... I Did It Again 2000 Pop 20 [139]
Eric Clapton Unplugged 1992 Acoustic blues, folk rock 20 [140]
Def Leppard Hysteria 1987 Pop, Hard rock 20 [141]
George Michael Faith 1987 Pop, R&B 20 [142]
Green Day Dookie 1994 Pop punk, punk rock, alternative rock 20 [143]
Lionel Richie Can't Slow Down 1983 Pop, R&B, soul 20 [144]
മൈക്കൽ ജാക്സൺ ഹിസ്റ്ററി:പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ്‌ ഫ്യൂച്ചർ, ബുക്ക്‌ ഒന്ന് 1995 Pop, rock, R&B 20 [145]
മൈക്കൽ ജാക്സൺ ഓഫ് ദ വാൾ 1979 Soul, disco, R&B 20 [146]
Prince & the revolution Purple Rain 1984 Pop, rock, R&B 20 [147]
Shania Twain The Woman in Me 1995 Country, pop 20 [148]
Shania Twain Up! 2002 Country, pop, world music 20
Supertramp Breakfast in America 1979 Progressive rock, art rock 20 [149]
Tina Turner Private Dancer 1984 Pop, rock, R&B 20 [150][151]
Tracy Chapman Tracy Chapman 1988 Folk rock 20 [152]
Usher Confessions 2004 R&B 20 [153]
Various artists Flashdance: Original Soundtrack from the Motion Picture 1983 Soundtrack 20 [154]
Whitney Houston Whitney 1987 Pop, R&B 20 [155]
Shakira Laundry Service 2001 Pop, Rock 20 [132][156][157]

References[തിരുത്തുക]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 "RIAA: Searchable Database". Recording Industry Association of America. ശേഖരിച്ചത് March 13, 2016.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 "Publications > The Record". Recording Industry Association of Japan (ഭാഷ: Japanese). ശേഖരിച്ചത് July 16, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 "Certified Awards Search". British Phonographic Industry. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2017-07-10-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് February 17, 2014.
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 "Gold-/Platin-Datenbank ('Gold-/Platin-Datenbank')" (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Bundesverband Musikindustrie. ശേഖരിച്ചത് December 6, 2011.
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 "InfoDisc: Les Certifications depuis 1973". Syndicat National de l'Édition Phonographique (ഭാഷ: French). InfoDisc.fr. ശേഖരിച്ചത് September 15, 2009. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |work= (help); Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 "Music Canada: Gold & Platinum search". Music Canada. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-10-17-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് November 22, 2011.
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 "ARIA Charts – Accreditations". Australian Recording Industry Association. ശേഖരിച്ചത് 2013. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 "AMPROFON: Certificaciones". AMPROFON. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-01-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് November 22, 2011.
 9. 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 "Dutch Certifications" (ഭാഷ: Dutch). NVPI. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-02-12-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് December 7, 2011.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 "F.I.M.I: Federazione Industria Musicale Italiana". Federation of the Italian Music Industry (ഭാഷ: Italian). Federation of the Italian Music Industry. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2014-02-13-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് November 24, 2011.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 11. 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 "Guld & Platina IFPI" (ഭാഷ: Swedish). International Federation of the Phonographic Industry – Sweden. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-02-17-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് September 15, 2009. {{cite web}}: Unknown parameter |trans_title= ignored (|trans-title= suggested) (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
 12. 12.0 12.1 "Premio Diamante: Los premiados" (ഭാഷ: Spanish). CAPIF. മൂലതാളിൽ നിന്നും March 18, 2005-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് September 16, 2012.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 13. 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 "Hitparade.ch: Edelmetall". Schweizer Hitparade. Hung Medien. ശേഖരിച്ചത് November 22, 2011.
 14. 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 "IFPI Austria : Gold & Platin" (ഭാഷ: German). International Federation of the Phonographic Industry. ശേഖരിച്ചത് September 15, 2009.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 15. 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 "Tilastot: Kulta- ja platinalevyt". Musiikkituottajat – IFPI Finland. ശേഖരിച്ചത് October 3, 2011.
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 "RIANZ: The Official New Zealand Music Chart". RIANZ. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2013-11-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് December 18, 2011.
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 "Gold / Platinum Albums". Recording Industry Association of New Zealand. മൂലതാളിൽ നിന്നും June 24, 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് July 30, 2012.
 18. 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 "IFPIHKG Awards". IFPI. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-12-26-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് January 16, 2013.
 19. Colin Stutz (സംശോധാവ്.). "Michael Jackson's 'Thriller' Becomes First-Ever 30 Times Multi-Platinum Album: Exclusive". Billboard. ശേഖരിച്ചത് December 16, 2015.
 20. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; CNN June 25 എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 21. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; The Baby Boomer Encyclopedia എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 22. 22.00 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12 22.13 22.14 22.15 22.16 "Discos de oro y platino" (ഭാഷ: Spanish). Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas. മൂലതാളിൽ നിന്നും July 6, 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് September 16, 2012.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 23. Partridge, Kenneth (July 25, 2015). "AC/DC's 'Back In Black' at 35: Classic Track-by-Track Album Review". Billboard. ശേഖരിച്ചത് July 31, 2015.
 24. 24.00 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06 24.07 24.08 24.09 24.10 24.11 "Polish certification awards 1995–present" (ഭാഷ: Polish). ZPAV. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2013-10-14-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് September 13, 2011.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 25. 25.0 25.1 25.2 Scapolo, Dean (2007). The Complete New Zealand Music Charts 1966–2006. Recording Industry Association of New Zealand. ISBN 978-1-877443-00-8.
 26. Smirke, Richard (March 16, 2013). "Pink Floyd, 'The Dark Side of the Moon' At 40: Classic Track-By-Track Review". Billboard. ശേഖരിച്ചത് June 28, 2013.
 27. Booth, Robert (March 11, 2010). "Pink Floyd score victory for the concept album in court battle over ringtones". London: The Guardian. ശേഖരിച്ചത് March 5, 2013.
 28. "Recording Industry Association of Japan - The History of music recordings industry during the 1990s" (ഭാഷ: Japanese). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത് August 27, 2012.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 29. 29.00 29.01 29.02 29.03 29.04 29.05 29.06 29.07 29.08 29.09 29.10 29.11 29.12 "ABPD: Certificados" (ഭാഷ: Portuguese). Associação Brasileira dos Produtores de Discos. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2015-05-06-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് April 10, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 30. 30.00 30.01 30.02 30.03 30.04 30.05 30.06 30.07 30.08 30.09 30.10 30.11 30.12 "Spanish Certifications" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Productores de Música de España. ശേഖരിച്ചത് 2011-12-07.
 31. 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 "IFPI Norsk platebransje Trofeer 1993–2011" (ഭാഷ: Norwegian). IFPI Norway. ശേഖരിച്ചത് July 30, 2012.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 32. Patten, Dominic (August 31, 2009). "Is It Too Late for Whitney's Comeback?". TheWrap. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-04-10-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് October 25, 2014.
 33. Whitaker, Sterling (October 21, 2012). "35 Years Ago: Meat Loaf's 'Bat Out of Hell' Released". Ultimate Classic Rock. ശേഖരിച്ചത് December 28, 2014.
 34. Morrison, Pat (May 7, 2012). "Eagles founder Glenn Frey releases an album of classic, jazzy songs". Southern California Public Radio. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2013-11-02-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് December 3, 2012.
 35. HoustonsEagle.com (February 16, 2012). "Houston's Eagle Celebrates Eagles: Their Greatest Hits (1971–1975)". Cox Media Group. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2014-10-28-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് December 3, 2012.
 36. BigKev (December 14, 2012). "Top 200 Highest Selling Albums in Australia". Australian Recording Industry Association. Hung Medien. ശേഖരിച്ചത് June 22, 2013.
 37. Byrne, Katie (May 20, 2012). "Bee Gees' Robin Gibb Dead At 62". MTV. ശേഖരിച്ചത് March 5, 2013.
 38. The Associated, Press (January 12, 2013). "Maurice Gibb, 53, of disco's Bee Gees: 'Saturday Night Fever' album defined era". The Seattle Times. ശേഖരിച്ചത് March 5, 2013.
 39. 39.00 39.01 39.02 39.03 39.04 39.05 39.06 39.07 39.08 39.09 39.10 39.11 "Les disques d'or". Syndicat National de l'Édition Phonographique (ഭാഷ: French). Disque en France. ശേഖരിച്ചത് September 24, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link) CS1 maint: url-status (link)
 40. "New Zealand album certifications – Fleetwood Mac – Rumours". Recorded Music NZ. ശേഖരിച്ചത് September 24, 2013.
 41. McLaughlin, Katie (June 27, 2012). "Fleetwood Mac's 'Rumours' at 35: Still the 'perfect album'". CNN. ശേഖരിച്ചത് December 13, 2012.
 42. Arnold, Don (December 12, 2012). "Fleetwood Mac Expanding 'Rumours' for 35th Anniversary". Rolling Stone. ശേഖരിച്ചത് March 5, 2013.
 43. 43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 "Awards 1997–2003". Ultratop. ശേഖരിച്ചത് February 4, 2011.
 44. 44.0 44.1 44.2 "Ultratop: Goud En Platina". Ultratop. ശേഖരിച്ചത് February 4, 2011.
 45. "Danish album certifications – Shania Twain – Come On Over". IFPI Denmark. Click on næste to go to page 3 if certification from official website
 46. Harris, Bill (November 7, 2005). "Biopic looks at Twain's early years". Jam!. Canadian Online Explorer. ശേഖരിച്ചത് June 21, 2013.
 47. Corner, Lewis (April 11, 2011). "Lady GaGa works with AC/DC producer". Digital Spy. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2015-09-24-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് June 21, 2013.
 48. Gill, Andy (December 7, 2007). "Led Zeppelin: The music". Irish Independent. ശേഖരിച്ചത് December 19, 2012.
 49. "マイケル・ジャクソン - インフォメーション - Sony Music".
 50. "La Stampa - Consultazione Archivio".
 51. "NZ Top 40 Albums Chart - The Official New Zealand Music Chart". THE OFFICIAL NZ MUSIC CHART.
 52. Wyman, Bill (January 4, 2013). "Did Thriller Really Sell 100M copies?". The New Yorker. ശേഖരിച്ചത് December 30, 2015.
 53. Montgomery, James (February 1, 2010). "'You Oughta Know': The Story Behind Beyonce's Grammy Cover". MTV News. ശേഖരിച്ചത് June 18, 2013.
 54. "Arany- és platinalemezek › Adatbázis 2000" (ഭാഷ: Hungarian). MAHASZ. ശേഖരിച്ചത് 28 July 2014.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 55. Falling into You worldwide sales:
 56. "Back in the Day: Sgt. Pepper taught the band to play". Euronews. June 1, 2011. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2014-07-26-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് December 18, 2012.
 57. Sauro, Tony (September 29, 2011). "'Back to basics' with Don Henley". Recordnet.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2013-11-01-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് March 31, 2013.
 58. "Google Translate". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2001-03-15-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2021-08-11.
 59. "IFPI Austria - Verband der österreichischen Musikwirtschaft".
 60. Williams, Chris (June 25, 2013). "Mariah Carey Revisited with Co - Writer Walter Afanasieff to Return to Classics". Soulculture.co.uk. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2011-07-10-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് August 21, 2013.
 61. "The Evolution of Mariah Carey Over 2 Decades". BET. June 25, 2013. ശേഖരിച്ചത് August 21, 2013.
 62. "Mariah Carey Music Box - 32 million seller - List of Best Selling Albums". Whitney Houston We Love You Forever. Amazon.com. July 30, 2012. ശേഖരിച്ചത് September 17, 2013.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
 63. "Rocking Like a Bat out of Hell for 35 Years". Billboard October - December 2011 (issue). Billboard. July 30, 2012. ശേഖരിച്ചത് September 17, 2013.
 64. "Certified Awards". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2017-08-01-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-07-07.
 65. "InfoDisc : Les Ventes Réelles des Albums en France". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2015-10-16-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-07-07.
 66. Giancarlo Lepiani (January 27, 2006). "Na órbita dos astros - Arquivo VEJA". മൂലതാളിൽ നിന്നും January 1, 2010-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്.
 67. "Récord de Ana Gabriel" (ഭാഷ: Spanish). El Tiempo. ശേഖരിച്ചത് March 27, 2012.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 68. "Michael Jackson award". Sony Music Entertainment. LiveAuctioneers. ശേഖരിച്ചത് May 12, 2012.
 69. "Michael Jackson's Life as Prodigy, Superstar and Jacko". Billboard. October 1, 2011. ശേഖരിച്ചത് December 30, 2015.
 70. Lee, Chris (May 10, 2009). "'Dirty Dancing,' the mega-hit musical". Los Angeles Times. ശേഖരിച്ചത് December 1, 2012.
 71. Scapolo, Dean (2007). The Complete New Zealand Music Charts 1966–2006. Maurienne House. ISBN 978-1-877443-00-8.
 72. "Priemos – 1999" (ഭാഷ: Spanish). Cámara Uruguaya del Disco.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 73. Let's Talk About Love worldwide sales:
 74. "Danish album certifications – Beatles – One". IFPI Denmark. Click on næste to go to page 39 if certification from official website
 75. "Artistas & Espectáculos: Top Oficial AFP" (ഭാഷ: Portuguese). Associação Fonográfica Portuguesa. മൂലതാളിൽ നിന്നും September 18, 2010-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് August 27, 2012.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 76. Lewis, Randy (April 8, 2009). "Beatles' catalog will be reissued September 9 in remastered versions". Los Angeles Times. ശേഖരിച്ചത് May 2, 2009.
 77. "RIAJ reveals hard copy sales certifications for February 2012" (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). RIAJ. ശേഖരിച്ചത് 19 January 2012.
 78. "Audiomarkt 2011" (PDF) (ഭാഷ: Dutch). NVPI. പുറം. 6. മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 2013-01-12-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 6 February 2013.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 79. "Veckolista Album - Vecka 5, 1 februari 2013" (ഭാഷ: സ്വീഡിഷ്). Sverigetopplistan. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2015-06-21-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 6 February 2013.
 80. "Prensario musica & video No. 463 – Sony Music: Serrat-Sabina, Michel Teló, Adele y Bersuit" (PDF) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Prensario musica & video. March 2012. Search "doble platino and 21". മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 2020-04-14-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 30 October 2012.
 81. "Trofe Oversikt" (ഭാഷ: Norwegian). International Federation of the Phonographic Industry. Search "Adele". ശേഖരിച്ചത് 21 September 2014.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 82. "Lenta.ru: Адель в платине". lenta.ru (ഭാഷ: റഷ്യൻ). Лента.Ру. ശേഖരിച്ചത് 30 March 2012.
 83. "Danish album certifications – Adele – 21". IFPI Denmark. ശേഖരിച്ചത് February 2013. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help) Click on næste to go to page 7 if certification from official website
 84. "Top AFP - Semana 22 de 2011" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Artistas-espectaculos.com. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-06-29-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 5 July 2012.
 85. "Adele sells over 250,000 albums in Ireland". Raidió Teilifís Éireann. 2012-08-03. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-08-03-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2013-03-31.
 86. "Top-75 Albums Sales Chart" (ഭാഷ: Greek). IFPI Greece. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-10-21-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 22 October 2012.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 87. "Arany- és platinalemezek 2013" (ഭാഷ: Hungarian). Mahasz. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2013-06-12-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 28 August 2013.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 88. "Latest Gold / Platinum Albums". Radioscope. 17 July 2011. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2011-07-24-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്.
 89. "Adele alcanzó coble platino en Chile por su disco '21'" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). los40.cl. 2012-04-13. ശേഖരിച്ചത് 2012-10-30.
 90. "Adele alcanza "Disco de Oro" en Venezuela" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). November 2011. പുറം. 1. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2014-09-10-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 5 October 2012.
 91. "Adele's Next Album and World Tour Confirmed? 'No Truth' in New Rumor". Billboard. July 16, 2014. ശേഖരിച്ചത് September 13, 2014.
 92. Forde, Eamonn (July 16, 2014). "From Robin Thicke to Mariah and Mick: five blockbuster albums that bombed". The Guardian. ശേഖരിച്ചത് September 13, 2014.
 93. "Back in the Day: Abbey Road hits the shelves". Euronews. September 26, 2011. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-11-03-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് August 20, 2012.
 94. Forde, Ian (July 13, 2012). "Bruce Springsteen still shows who's boss". Irish Examiner. ശേഖരിച്ചത് September 21, 2012.
 95. "Mark Knopfler hurt in crash". BBC News. March 18, 2003. ശേഖരിച്ചത് November 24, 2012.
 96. "Mark Knopfler | Europe in Concert". Deutsche Welle. 2012. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2013-11-02-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് June 18, 2013.
 97. "List of the albums certified "Million" by the Recording Industry Association of Japan (1989–2011)". September 12, 2011. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2015-02-16-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് October 24, 2011.
 98. Scapolo, Dean (2007). The Complete New Zealand Music Charts 1966–2006. Maurienne House. ISBN 978-1-877443-00-8.
 99. Ellwood, Gregory (November 16, 2009). "Leona Lewis follows in Celine Dion's 'Titanic' shadow for 'Avatar'". HitFix. ശേഖരിച്ചത് November 29, 2012.
 100. "ARIA Catalogue Albums Chart – 06/08/2012". Australian Recording Industry Association. August 2012. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-10-06-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് April 27, 2013.
 101. "Danish album certifications – Madonna – The Immaculate Collection". IFPI Denmark. Click on næste to go to page 35 if certification from official website
 102. Lea, Tony Clayton (March 23, 2012). "Girl gone wild: is it time for Madonna to grow up?". The Irish Times. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-03-23-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് September 21, 2012.
 103. Vaziri, Aidin (October 10, 2012). "Kirk Hammett: Some kind of monster fan". San Francisco Chronicle. ശേഖരിച്ചത് December 10, 2012.
 104. "RIAJ: ゴールド等認定作品" [Certified Gold Pieces] (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). Recording Industry Association of Japan. ശേഖരിച്ചത് 2010-05-26.
 105. Mapes, Jillian; Bojalad, Alec; Maloy, Sarah (June 22, 2011). "Billboard Bits: Nirvana's 'Nevermind' To Be Re-Released, No More Guest Stars on 'Glee'". Billboard. ശേഖരിച്ചത് August 29, 2014.
 106. Gold & Platin, capif, മൂലതാളിൽ നിന്നും 31 May 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്, ശേഖരിച്ചത് 5 July 2009
 107. Borrelli, Christopher (September 22, 2010). "How The Wall gets built in the first place". Chicago Tribune. ശേഖരിച്ചത് June 18, 2013.
 108. Premkumar, Joel (November 18, 2012). "Viva Santana!". Deccan Herald. ശേഖരിച്ചത് November 25, 2012.
 109. Smith, Sara (November 18, 2012). "'American Masters' highlights David Geffen's influence but only hints at a dark side". The Kansas City Star. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2014-03-09-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് March 1, 2014.
 110. Havelock, Laurie (August 9, 2012). "Column - Still hungry? 25 years of Guns'N'Roses' Appetite For Destruction". Q magazine. ശേഖരിച്ചത് March 1, 2014.
 111. Democrat, Hunterdon County (July 17, 2011). "Experience Abba The Concert at annual balloon festival in Readington". The Star-Ledger. ശേഖരിച്ചത് November 24, 2012.
 112. Greenburg, Zack O'Malley (May 24, 2011). "Jon Bon Jovi's Star Wars Secret". Forbes. ശേഖരിച്ചത് December 14, 2012.
 113. "Spice Girls reunion: Is a comeback possible?". The BBC. 23 April 2014. ശേഖരിച്ചത് 18 February 2003.
 114. Fuller, Simon (1960-): 100 Entertainers Who Changed America, An Encyclopedia of Pop Culture.
 115. NZ Staff, MSN (January 22, 2012). "Grease stars making new music". MSN. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2013-11-02-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് November 29, 2012.
 116. Petridis, Alexis (November 28, 2008). "Britney Spears: Circus". The Guardian. London. ശേഖരിച്ചത് May 29, 2013.
 117. "Linkin Park Announced As Saturday Headliner + Fall Out Boy As Main Support" Archived 2014-10-20 at the Wayback Machine..
 118. Holden, Stephen (April 19, 2012). "Reggae's Mellow King, Defined by a Legacy He Couldn't Outrun". The New York Times. ശേഖരിച്ചത് December 15, 2012.
 119. Rosen, James (April 19, 2012). "In her new memoir, "A Natural Woman," singer-songwriter Carole King writes that she served as a "conduit for the great music that came out of her". The Boston Globe. ശേഖരിച്ചത് November 24, 2012.
 120. Reporter, Today's Zaman (November 30, 2014). "Arts News in Brief". Today's Zaman. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2014-12-01-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് January 28, 2015.
 121. Kaufman, Gil (March 29, 2012). "Madonna And Lionel Richie To Reunite On Billboard Charts?". MTV (MTV Networks). ശേഖരിച്ചത് April 7, 2012.
 122. Cane, Clay (November 6, 2010). "Mariah Celebrates Twenty Years". BET. ശേഖരിച്ചത് January 8, 2013.
 123. Talbott, Chris (March 17, 2012). "Norah Jones to play entire new album at SXSW". Deseret News. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-04-10-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് June 18, 2013.
 124. "40 Albums Baby Boomers Loved That Millennials Don't Know". Rolling Stone. May 14, 2014. ശേഖരിച്ചത് February 5, 2016.
 125. "Queen retain UK album sales crown". BBC News. April 9, 2012. ശേഖരിച്ചത് November 24, 2012.
 126. Pilgrim, Michael (November 8, 2011). "Imagine... Simon & Garfunkel: the Harmony Game, BBC One, My Transsexual Summer, Channel 4, review". The Daily Telegraph. London. ശേഖരിച്ചത് December 13, 2012.
 127. Cunningham, Simon (March 9, 2012). "25th birthday of U2's Joshua Tree album". The Irish News. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2013-11-02-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് November 27, 2012.
 128. Goodwin, Christopher (April 28, 2012). "Downfall of a diva". The Australian. ശേഖരിച്ചത് November 23, 2012.
 129. 129.0 129.1 "Backstreet Boys – Biography". Sony BMG. 2006. മൂലതാളിൽ നിന്നും September 11, 2007-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് September 17, 2013. The next two BSB albums ("Backstreet's Back" and "Millennium") enjoyed worldwide sales of 24 million copies each.
 130. Fletcher, Alex (October 26, 2007). "Ace Of Base announce reunion tour". Digital Spy. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-10-10-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് December 7, 2012.
 131. Battersby, Matilda (November 15, 2012). "TLC plan first album since Lisa 'Left Eye' Lopes' death". The Independent. London. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-02-14-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് January 8, 2013.
 132. 132.0 132.1 Smith, Emily (February 2010). The Ricky Martin Handbook - Everything you need to know about Ricky Martin. Music. Walden. ശേഖരിച്ചത് May 3, 2015.
 133. Duerden, Nick (April 4, 2014). "Cyndi Lauper interview: She's still having fun". The Independent. London. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-03-28-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് July 26, 2014.
 134. Hattenstone, Simon (December 6, 2008). "'Who wants to be a drug addict at 41?'". The Guardian. London. ശേഖരിച്ചത് August 31, 2008.
 135. Reporter, Nine O'Clock (June 14, 2011). "Bon Jovi, the most eagerly anticipated concert of the year". Nine O'Clock. ശേഖരിച്ചത് December 15, 2012.
 136. John Borgmeyer, Holly Lang (January 1, 2006). Dr. Dre: A Biography. Greenwood Publishing Group. പുറം. 120. ISBN 0-313-33826-4.
 137. Bell, Mike (March 29, 2005). "Avril sets 'Dome date". Canadian Online Explorer. ശേഖരിച്ചത് March 26, 2014.
 138. Kaufman, Gil (March 27, 2007). "Brad Delp, Singer For '70s Rock Icons Boston, Died Virtually Anonymous". MTV. ശേഖരിച്ചത് November 24, 2012.
 139. Roberts, Emma (May 12, 2011). "The Evolution of Britney Spears". MSN. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2014-09-25-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് December 19, 2012.
 140. Gambaccini, Paul (October 6, 2012). "For One Night Only, Series 7, Eric Clapton Unplugged". BBC Radio 4. ശേഖരിച്ചത് December 3, 2012.
 141. Mansfield, Brian (November 12, 2012). "Def Leppard setting off 'Hysteria' with Las Vegas run". USA Today. ശേഖരിച്ചത് November 24, 2012.
 142. Alice, Vincent (June 25, 2013). "George Michael: 50 years in numbers". The Daily Telegraph. London: Telegraph Media Group. ശേഖരിച്ചത് February 5, 2016.
 143. Adam, Chandler (February 1, 2014). "Green Day's Album 'Dookie' Is 20 Years Old Today". Yahoo! Music. Yahoo! Music. ശേഖരിച്ചത് June 17, 2014.
 144. Perkins, Matthew (November 18, 2008). "Lionel Richie and You Are". ABC News (Australia). മൂലതാളിൽ നിന്നും 2013-06-10-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് December 20, 2012.
 145. "Michael Jackson: list of his records". The Daily Telegraph. London: Telegraph Media Group. June 26, 2009. ശേഖരിച്ചത് March 25, 2010.
 146. Fisher, Luchina (November 30, 2011). "10 Things About Michael Jackson's 'Thriller' 30 Years After Its Release". ABC News. ശേഖരിച്ചത് December 13, 2012.
 147. Michaels, Sean (September 16, 2011). "Stevie Nicks: Prince asked me to write Purple Rain lyrics". The Guardian. London. ശേഖരിച്ചത് November 29, 2012.
 148. How the Left Lost Teen Spirit-- (and how They're Getting it Back). Akashic Books. May 1, 2005. പുറം. 228. ISBN 978-0-9719206-8-2. ശേഖരിച്ചത് April 13, 2012.
 149. Doran, John (October 29, 2010). "Supertramp: Breakfast in America review". BBC. ശേഖരിച്ചത് June 18, 2012.
 150. "Tina Turner Biography". Rolling Stone. മൂലതാളിൽ നിന്നും June 18, 2008-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് September 3, 2008.
 151. Norris, Sharon. "Tina Turner". Tennessee Encyclopedia of History and Culture. ശേഖരിച്ചത് September 3, 2008.
 152. Wernick, Adam (November 20, 2015). "Tracy Chapman's new greatest hits album celebrates a quietly powerful legacy". Public Radio International. ശേഖരിച്ചത് February 5, 2016.
 153. "Usher – Vogue.it". Vogue Italia. October 25, 2012. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2017-06-03-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് November 23, 2012.
 154. "Top 25 Movie Soundtracks". Time. February 21, 2011. ശേഖരിച്ചത് February 5, 2016.
 155. Hicks, Jonathan P. (June 27, 2013). "This Day in Black History: June 27, 1987". BET. ശേഖരിച്ചത് February 5, 2016.
 156. "Shakira Net Worth". musicnumb.com. 
 157. Women Fitness.

|} |}