അന്തർഭാഷാകണ്ണികൾ ഇല്ലാത്ത താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താളുകളിൽ മറ്റു ഭാഷാ വിക്കികളിലേക്ക് കണ്ണി ചേർത്തിട്ടില്ല.

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 15:20, 28 മാർച്ച് 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 'ഒട്ടക'വും മറ്റ് പ്രധാന കഥകളും
 2. 1128-ൽ ക്രൈം 27
 3. 1873
 4. 19, കനാൽ റോഡ്
 5. 1904 ലെ മലയാളപത്രമാസികകൾ
 6. 1928 മുതൽ 1949 വരെ നിർമിക്കപ്പെട്ട മലയാളചലച്ചിത്രങ്ങൾ
 7. 1990-കളിലെ മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങൾ
 8. 2001-ലെ കാനേഷുമാരി (കേരളം)
 9. 2017-ലെ കേരളത്തിലെ ഹർത്താലുകളുടെ പട്ടിക
 10. 2017 ലെ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചവരുടെ പട്ടിക
 11. 2018-ലെ കേരളത്തിലെ ഹർത്താലുകളുടെ പട്ടിക
 12. 2018-ൽ പാസായ പാർലമെന്റ് ബില്ലുകളുടെ പട്ടിക
 13. 2018 ലെ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചവരുടെ പട്ടിക
 14. 2019-ലെ കേരളത്തിലെ ഹർത്താലുകളുടെ പട്ടിക
 15. 2019 കേരള നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
 16. 2020-ലെ കേരളത്തിലെ ഹർത്താലുകളുടെ പട്ടിക
 17. 2022 ഫിഫ ലോകകപ്പ്
 18. 239 ഉപനിഷത്തുകളുടെ പട്ടിക
 19. 28-ാം മൈൽ
 20. 28 നായും പുലിയും
 21. 64 കാമകലകളുടെ പട്ടിക
 22. 8 ¼ സെക്കന്റ്
 23. Actinodaphne campanulata var. obtusa
 24. Kottampally Mar Elijah orthodox church
 25. Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelitokatakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoiosiraiobaphetraganopterygon
 26. Prem raj Pushpakaran
 27. Rohingya language
 28. Sammanam (1997 film)
 29. The Hershey Company
 30. Y-5 ദന്തോപരിതലം
 31. അം തിന്നൽ കളി
 32. അംഗനമാർമൗലേ, ബാലേ
 33. അംഗഭംഗം (ഭാഷാശാസ്ത്രം)
 34. അംഗവൈകല്യം
 35. അംഗാരവ്രതം
 36. അംഗാരവർണൻ
 37. അംഗാരിയവകാശം
 38. അംഗുരുഗു, നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി
 39. അംബുജം സുരാസു
 40. അംബേദ്കർ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ
 41. അംശാവതാരം
 42. അംശി നാരായണപ്പിള്ള
 43. അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 44. അകമാർകം
 45. അകമുഴവ്
 46. അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 47. അകലങ്ങളിലെ മനുഷ്യർ
 48. അകവൂർ ചാത്തൻ
 49. അകവർ
 50. അകാരസാധകം

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)