ഉപയോക്താവ്:ഹരിത്/എഴുത്തുകളരി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മണൽതട്ട്[തിരുത്തുക]

ചരിത്രാത്മക സങ്കൽപ്പം അഥവാ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഫിക്ഷൻ അഥവാ ചരിത്രാത്മക ഫിക്ഷൻ എന്നത് ഇതിവൃത്തം മുൻകാല സംഭവപശ്ചാത്തലത്തിലും എന്നാൽ സാങ്കൽപ്പികവുമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി, ഒരു സാഹിത്യവിഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതും ചരിത്രപരമായ സാങ്കൽപ്പിക സാഹിത്യം എന്നതിന് സമാനാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും പുറമെ രംഗകല, ഓപ്പറ, ചലച്ചിത്രം, ടെലിവിഷൻ, വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ, ഗ്രാഫിക് നോവലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പടെയുള്ളവയിലെ ആഖ്യാനങ്ങളെയും കുറിക്കുന്ന സാഹിത്യ ഇനമാകുന്നു. ചരിത്രപരമായ ഫിക്ഷൻ എന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം അത് ഭൂതകാലത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിലെ പെരുമാറ്റം, സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു എന്നതാണ്. ഈ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചരിത്ര വ്യക്തികളെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ രചയിതാക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും, ഈ ചരിത്രവ്യക്തികൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിതസ്ഥിതികളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കാമെന്ന് വായനക്കാരെ ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഇത്തരം കൃതികളിലെ രീതിയയായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

ചരിത്രാത്മക കാല്പനിക സാഹിത്യം സാധാരണയായി ഭൂതകാലത്തെ കാല്പനികവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതര ചരിത്രം, ചരിത്രാത്മക ഭ്രമകല്പനക്കഥ പോലുള്ള ചില ഉപവിഭാഗങ്ങൾ മനഃപൂർവം ചരിത്രപരമല്ലാത്തതോ ഊഹക്കഥയോ ആയ ഘടകങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള നോവലുകളിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ചരിത്രാത്മക സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ആധികാരികതയുടെ അഭാവം നിമിത്തം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു, വായനക്കാരുടെ വിമർശനം അല്ലെങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടികളിൽ അവതരിപ്പിച്ച ചരിത്രകാലയളവിലെ കൃത്യമായ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ. ചരിത്രപരമായ ആധികാരികതയും സാങ്കല്പിക കഥയും തമ്മിലുള്ള ഈ പിരിമുറുക്കം വായനക്കാർക്കും പ്രധാന സാഹിത്യ നിരൂപകർക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദമായി മാറുന്നു, അതേസമയം പണ്ഡിതോചിതമായ വിമർശനം പലപ്പോഴും ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിനപ്പുറത്ത് പ്രസ്തുത സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിലുള്ള മറ്റു വിഷയപരവും വിമർശനാത്മകവുമായ താൽപ്പര്യങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നു.

ഒരു സമകാലിക പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ വിഭാഗമെന്ന നിലയിൽ ചരിത്രാത്മക ഫിക്ഷൻ എന്നതിന് 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സർ വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികരായി തുടങ്ങിയ മറ്റു ദേശ സാഹിത്യമേഖലകളായ ഫ്രഞ്ച്, അമേരിക്കൻ തടർന്ന് റഷ്യൻ എന്നിവയിലെ യഥാക്രമം ഹുണൂവെ ദു ബാൽസാച്, ജെയിംസ് ഫെനിമോർ കൂപ്പർ, തടർന്ന് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് എന്നിവരുടെ കൃതികളിലും അടിത്തറയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തിഗത സാഹിത്യകൃതികളിൽ ചരിത്രാത്മകതയും കെട്ടുക്കഥയും ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് മിക്ക സംസ്കാരങ്ങളിലും ഒരു നീണ്ട പാരമ്പര്യമുണ്ട്, പാശ്ചാത്യ പാരമ്പര്യങ്ങളും (പുരാതന ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ സാഹിത്യം എന്നിവ കണക്കെ) കൂടാതെ പൗരസ്ത്യ സാഹിത്യത്തിൽ വാമൊഴി, നാടോടി പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും (പുരാവൃത്തങ്ങളും നാടോടിക്കഥകളും). ഈ സംയോജനം ഇതിഹാസങ്ങളും നോവലുകളും നാടകങ്ങളും സമകാലിക പ്രേക്ഷകർക്കായി ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന മറ്റു സാങ്കൽപ്പിക കൃതികൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കാരണമായി.

ചരിത്രാത്മക നോവൽ അഥവാ ചരിത്രധിഷ്ഠ നോവൽ അഥവാ ചരിത്രപരമായ നോവൽ എന്നതിന്റെ നിർവചനം, നോവലിൽ വിവരിച്ച സംഭവങ്ങൾക്കു ശേഷം അമ്പത് വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് എഴുതിയത്, നോവൽ എഴുതപ്പെടുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃതി എന്നീ തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

മുഖവുര[തിരുത്തുക]

ഒരു ചരിത്രാത്മക നോവൽ എന്താണെന്നതിന്റെ നിർവചനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. നോവലിൽ "വിവരിച്ച സംഭവങ്ങൾക്കു ശേഷം അമ്പത് വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് എഴുതിയത്" എന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവൽ സൊസൈറ്റി നിർവചിക്കുമ്പോൾ അത്തരം കൃതികളിൽ രചയിതാവ് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തേക്കാൾ ഗവേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് എഴുതുന്നതെന്നതിനാൽ ആ നോവലുകളെ കഴിഞ്ഞ 20-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യകാലത്തിന് മുമ്പുള്ളവയായി മാത്രം നിരൂപക സാറാ ജോൺസൺ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നിരിക്കെ, ലിൻഡ ജി ആഡംസൺ, ഗ്രന്ഥസൂചിക റഫറൻസ് പുസ്തകമായ വേൾഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ: ആൻ അനൊറ്റേട്ടഡ് ഗൈഡ് ടു അഡൾട്സ് ആന്റ് യങ് അഡൾട്സ് എന്ന കൃതിയുടെ ആമുഖത്തിൽ ചരിത്രാത്മക നോവൽ എന്നതിന്റെ സാധാരണയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിർവചനം, കൃതി എഴുതപ്പെടുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 25 വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള നോവലാണ് എന്ന് കുറിക്കുകയും, അതിനു പുറമെ ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റെൻ എന്നവരുടെ കൃതികളുടെ തരത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ എഴുതിയ നോവലുകൾ ചരിത്രപരമായ നോവലുകളാണെന്ന മട്ടിൽ ചില ആളുകൾ വായിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.[1]

ചരിത്രപരമായ കഥാസാഹിത്യം ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാല്പനിക ദേശീയ പ്രസ്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. വാൾട്ടർ സ്കോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേവെർലി നോവലുകൾ സ്കോട്ടിഷ് ചരിത്രത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച താൽപ്പര്യം ഇപ്പഴും തുടരുന്നു.[2] ചില ചരിത്രാത്മക നോവലുകളിൽ, പ്രധാന ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ മുഖ്യകഥാരംഗത്തിന് പുറത്താണ് നടക്കുന്നതെന്നിരിക്കെ സാങ്കൽപ്പിക കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ലോകത്ത് വസിക്കുന്നതായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. റോബർട്ട് ലൂയി സ്റ്റീവൻസൺ രചിച്ച കിഡ്നാപ്പ്ഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ യാക്കോബായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വകാര്യ സാഹസികതകൾ വിവരിക്കുന്നുമ്പോൾ, ചാൾസ് ഡിക്കെൻസ് രചിച്ച ബാർണബി റഡ്‌ജ്, എ റ്റെയിൽ ഒഫ് ടു സിറ്റീസ് എന്നീ കൃതികൾ യഥാക്രമം ഗോർഡൻ കലാപം, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.[3] അലക്സാണ്ടർ ഡ്യൂമാസ് രചിച്ച ലഹൈൻ മർഗോ (1845) എന്ന നോവലിലെന്നപോലെ ചരിത്രപരമായ ഘടകങ്ങളുടെ കൃത്യത ചില കൃതികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കെ, ഉത്തരാധുനിക നോവലെഴുത്തുകാരായ ജോൺ ബാർത്ത്, തോമസ് പൈൻശൊൺ തുടങ്ങിയവർ യഥാക്രമം ദി സോട്ട്-വീഡ് ഫാക്ടർ (1960), മേസൺ & ഡിക്സൺ (1997) എന്നീ കൃതികളിലേതുകണക്കെ ചരിത്രപരമായ കഥാപാത്രങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും കെട്ടിച്ചമച്ച ചരിത്രവും ഫാന്റസിയും കലർത്തി കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നോവൽ രചനാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുമ്പോൾ, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് റോം നോവൽ പരമ്പര രചിച്ച കോളീൻ മക്കല്ലോ പോലെയുള്ള കുറച്ച് എഴുത്തുകാർ സാങ്കൽപ്പിക കഥാപാത്രങ്ങളില്ലാതെ ചരിത്രപരമായ ഫിക്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.[4][5]

യൂറോപ്പ്[തിരുത്തുക]

യൂറോപിൽ പല ആദ്യകാല ചരിത്രാത്മക നോവലുകളും മധ്യകാല ചരിത്രത്തോടുള്ള പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ഫ്രാൻസിലെ ഗോഥിൿ വാസ്തുവിദ്യ സംരക്ഷണ മുന്നേറ്റത്തിന് ആക്കം നൽകി എന്ന ബഹുമതി വിക്ടർ യൂഗോയുടെ നോത്രൊഡാം ഡി പാരീ എന്ന കൃതിക്ക് പലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നു, ഈ മുന്നേറ്റം ഫ്രഞ്ച് സർക്കാർ അധികാരത്തിലുള്ള ചരിത്രസംബന്ധ സ്മാരക സംരക്ഷണ പദ്ധതിയായ മോണ്യുമോ ഹിസ്റ്റൊറിച് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഉണ്ടായി.[6]

പോളണ്ട് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യോസെഫ് ഇഗ്നസി ക്രാസ്സെവ്സ്കിയുടെ നോവലുകളുടെ ഒരു പരമ്പര പോളണ്ടിന്റെ വിഭജനാനന്തരം സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യചരിത്രത്തെ ജനപ്രിയമാക്കി. പോളണ്ടുകാരും കൊള്ളയടിക്കുന്ന ട്യൂട്ടോണിക് നൈറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങൾ, വിമത കൊസാക്കുകൾ, സ്വീഡൻ ജനം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നിവ പശ്ചാത്തലമാക്കി നിരവധി ജനപ്രിയ നോവലുകൾ രചിക്കുകയും, 1905-ൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടുകയും ചെയ്ത ഹെൻറിക് സിൻകിവിച്ച് എഴുതിയ കൃതികളിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായത് നിരവധി തവണ പ്രധാനമായി പറയാനെങ്കിൽ 1913, 1924, 1951, 2001 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ചലച്ചിത്രവത്കരിക്കപ്പെട്ടതും നേറോ ക്ലൗഡിയുസ് കായിസർ ഭരണകാലത്തെ റോമാ സാമ്രാജ്യം, ആദിമ ക്രൈസ്തവസഭ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളതുമായ ക്വോ വാദിസ് നോവലാണ്. മേല്പറഞ്ഞതിന് സമാനമായി നോർവീജിയൻ ചരിത്രത്തിന് നിറവേറ്റിയ ക്രിസ്റ്റിൻ ലാവ്രൻസ്ദറ്റർ നോവലുകൾ രചിച്ച സിഗ്രിഡ് ഉൺസെറ്റ് 1928-ൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടി.

പോളിഷ് നോവലിസ്റ്റ് ബൊലെസ്വഫ് പ്രുസ് തന്റെ ചരിത്രാത്മക നോവലായ ഫറൗൻ എന്ന കൃതിയിലെകണക്ക് ചില രചയിതാക്കൾക്ക്, അവരവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽനിന്നും സ്ഥലത്തുനിന്നും അകന്ന് സമൂഹത്തെയും മനുഷ്യാവസ്ഥയെയും കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണം നേടുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഗുണദോഷ വിവേചനത്തിന്റെ അപചയങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും, ചരിത്രാത്മക നോവൽ വിഭാഗം അവസരം നൽകുിയിട്ടുണ്ട്.[7]

യൂറോപ്യൻ ചരിത്രത്തിലുള്ള താൽപ്പര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച റീത്ത മൊണാൾഡി, ഫ്രാൻചെസ്കോ സോർട്ടി എന്നിവരുടെ ചരിത്രാത്മക രഹസ്യവീരകഥാ കൃതിയയ ഇംപ്രിമാത്തുർ എന്ന നോവലിൽ പ്രശസ്ത കാസ്ട്രാറ്റോ ഓപ്പറ ഗായകനായ അറ്റോ മെലാനിയെ ഒരു ഡിറ്റക്ടീവും ചാരനുമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ തന്നെ സാങ്കൽപ്പികമാണെങ്കിലും, പല വ്യക്തികളും സംഭവങ്ങളും മറിച്ചാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഈ സാഹിത്യ സൃഷ്ടി, 17-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ കൈയെഴുത്തുപ്രതികളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയും വിയന്ന ഉപരോധം, തുടർന്നുണ്ടായ പ്ലേഗ്, ഇന്നസെന്റ് XI അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർപ്പാപ്പ പദവി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രസ്തുത നോവൽകർത്താക്കളുമായ ദമ്പതി എഴുത്തുകാരുടെ ഗവേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമാണ്.[8]

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ[തിരുത്തുക]

ചരിത്രാത്മക ഗദ്യകഥാസാഹിത്യത്തിന് ലോക സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു നീണ്ട പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ചൈനീസ് നോവൽസാഹിത്യത്തിലെ നാല് ക്ലാസിക്കുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം വിദൂര ഭൂതകാലത്തിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത്: ഷി നൈയാന്റെ 14-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഷെൕഹു ച്വാൻ 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നിയമവിരുദ്ധരെക്കുറിച്ചാണ്; ലൊഓഗ്വൻചോങിന്റെ 14-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ സൻഗോ യൻയി ഹാൻ രാജവംശത്തെ അവസാനിപ്പിച്ച മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ; ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബുദ്ധമത തീർഥാടകനായ സുവാൻസാങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് വു ചെംഗിന്റെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പടിഞ്ഞാറൻ യാത്ര . [8] അവ കൂടാതെ, ചൈനീസ് ചരിത്രത്തിലെ മിംഗ്, ക്വിംഗ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സാഹിത്യ വൃത്തങ്ങളിൽ പ്രചാരം നേടിയ ചരിത്ര നോവലുകളുടെ ഒരു സമ്പത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയിൽ ഫെങ് മെങ്‌ലോങ്ങിന്റെ ഡോങ്‌ഷൗ ലിഗുവോ ഷി ( കിഴക്കൻ ഷൗ രാജ്യങ്ങളുടെ ക്രോണിക്കിൾസ് ), ഷു റെൻഹുവോയുടെ സൂയി താങ് യാനി ( സുയി, ടാങ് രാജവംശങ്ങളുടെ പ്രണയം ), സിയോങ് ദാമുവിന്റെ ലിയാങ് സോങ് നാൻബെയ് ഷിഷുവാൻ ( രണ്ട് ഗാനങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകൾ, തെക്കും വടക്കും ) കൂടാതെ ക്വാൻ ഹാൻ സി ഷുവാൻ , യാങ് എർസെങ്ങിന്റെ ഡോങ് സി ജിൻ യാൻ യി ( കിഴക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ ജിൻ രാജവംശങ്ങളുടെ റൊമാൻസ് ), ക്വിയാൻ കായിയുടെ ദി ജനറൽ യു ഫെയ് മുതലായവ.


കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

സ്രോതസ്സുകൾ[തിരുത്തുക]

 • റിച്ചാൎഡ് ലീ (ജൂലൈ 11, 2018). "ഡിഫൈനിങ് ദ ജോണ്റ (Defining the Genre)" [തരം നിർവചിക്കുന്നു]. ഗൈഡ്സ് (in ഇംഗ്ലീഷ്). ലണ്ടൻ: ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവൽ സൊസൈറ്റി. Archived from the original on ജൂലൈ 11, 2018. Retrieved ജൂലൈ 11, 2018.
 • സാറാ എൽ ജോൺസൺ (2005). ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ: എ ഗൈഡ് ടു ദ ജോണ്റ (Historical Fiction: A Guide to the Genre) [ചരിത്രാത്മക ഫിക്ഷൻ: വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴികാട്ടി] (in ഇംഗ്ലീഷ്). Vol. I. ലണ്ടൻ: ബ്ലൂംസ്ബറി അക്കാഡമിക്. ISBN 9781591581291.
 • ലിൻഡ ജി ആഡംസൺ (1999). വേൾഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ: ആൻ അനൊറ്റേട്ടഡ് ഗൈഡ് ടു അഡൾട്സ് ആന്റ് യങ് അഡൾട്സ് (World Historical Fiction : An Annotated Guide to Novels for Adults and Young Adults) [ലോക ചരിത്രാത്മക ഫിക്ഷൻ: മുതിർന്നവർ പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാർ എന്നിവർക്കായി നോവലുകളിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാന വഴികാട്ടി] (in ഇംഗ്ലീഷ്). ഫീനിക്സ്, അരിസോണ: ഒറിക്സ് പ്രസ്സ്. ISBN 9781573560665.
 • അജ്ഞാതകൎത്താ. (ജൂലൈ 28, 2013). "സർ വാൾട്ടർ സ്കോട്ട്, ഹിസ് ലൈഫ് ആന്റ് വൎക്സ് (Sir Walter Scott, his Life and Works)" [സർ വാൾട്ടർ സ്കോട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും പ്രവൃത്തികളും]. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്കോട്ട്ലാന്റ് (in ഇംഗ്ലീഷ്). ഡെവൺ: ഹിസ്റ്റോറിക് യുകെ. Retrieved ജൂലൈ 28, 2013.
 • അജ്ഞാതകൎത്താക്കൾ. (2018). "വാൾട്ടർ സ്കോട്ട് (Walter Scott)" [വാൾട്ടർ സ്കോട്ട്]. ബയോഗ്രഫീസ് (in ഇംഗ്ലീഷ്). Encyclopedia.com.
 • ഗെയ്ൽ ആൻഡേഴ്സൺ (2020). "സ്കോട്ടിഷ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ മിനിട്ട്സ് – ദ ലൈഫ് ഓഫ് സർ വാൾട്ടർ സ്കോട്ട് (Scottish History In Minutes – The Life Of Sir Walter Scott)" [സ്കോട്ടിഷ് ചരിത്രം മിനിറ്റിൽ - സർ വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിന്റെ ജീവിതം]. ഹെറിറ്റേജ് (in ഇംഗ്ലീഷ്). ഡണ്ടീ: ദ സ്കോട്ട്സ് മാഗസിൻ.
 • അജ്ഞാതകൎത്താ. "യൂഗോ, വിക്ടർ". Mapping Gothic France. Archived from the original on നവംബർ 6, 2018. Retrieved സെപ്റ്റംബർ 14, 2014.
 • റീത്ത മൊണാൾഡി; ഫ്രാൻചെസ്കോ സോർട്ടി (2002). ഇംപ്രിമാത്തുർ (Imprimatur) [ഔദ്യോഗികനുമതി] (in ഇറ്റാലിയൻ). മിലാൻ: മൊണ്ടദോരി. ISBN 9788804503606.
 • ഫ്രാങ്ക് കാംബെൽ (മേയ് 24, 2008). "ഗോഥിൿ ടേൿ ഓൺ ഇന്നസെന്റ്സ് ഗിൽറ്റ് (Gothic take on Innocent's guilt)" [ഗോഥിൿ നിരീക്ഷണം ഇന്നസെന്റിന്റെ ദുഷ്‌കൃതിമേൽ]. ലിട്രേചർ (in ഇംഗ്ലീഷ്). ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്ൽസ്: ദ വീക്കെൻഡ് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ.
 • ക്ലവൽ ആന്ദ്രേ (ഡിസംബർ 12, 2002). "Les hritiers d'Umberto Eco (ലെസ് ഹെറിചെ ഉംബെർതൊ ഇകോ)" [ഉംബർട്ടോ ഇക്കോയുടെ അവകാശികൾ] (in ഫ്രഞ്ച്). പാരിസ്: ലെ'ക്സ്പ്രസ്സ്.
 • ജെഫ്രി പാർട്ടിംഗ്ടൺ (1997) [1994]. ദ ഓസ്ട്രേലിയൻ നേഷൻ (The Australian Nation) [ഓസ്ട്രേലിയൻ രാഷ്ട്രം] (in ഇംഗ്ലീഷ്). ന്യൂ ജെഴ്സി: ട്രാൻസാക്ഷൻ പബ്ലിഷേഴ്സ്. ISBN 9781412835985.
 • ചെസ്വഫ് മിയൊഷ് (1983) [1969]. ദ ഹിസ്റ്റോറി പോളിഷ് ലിറ്റ്റേച്ചർ (The History of Polish Literature) [പോളിഷ് സാഹിത്യത്തിന്റെ ചരിത്രം] (in ഇംഗ്ലീഷ്). ബർക്കിലി: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ പ്രസ്സ്. ISBN 9780520044777.
 • കാതറിൻ ഫാരോൺ (2010). "The Causes of the Gordon Riots of 1780: A Close Reading of Contemporary Accounts and Dickens's Barnaby Rudge (ദ കോസസ് ഓഫ് ദി ഗോർഡൺ റിയോട്സ് ഓഫ് 1780: ഏ ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ഓഫ് കണ്ടമ്പററി അക്കൗണ്ട്സ് ആന്റ് ഡിക്കൻസ്സ് ബാർണബി റഡ്ജ്)" [1780-ലെ ഗോർഡൻ കലാപത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ: സമകാലിക അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ഡിക്കൻസിന്റെ ബാർണബി റഡ്ജിന്റെയും ഗാഢവായന] (in ഇംഗ്ലീഷ്). ഗ്രീൻസ്ബോറോ: നോർത്ത് കരോലിന സർവകലാശാല.
 • അലക്സോണ്ട്ര ഡ്യൂമാ (1999) [1997]. "Note on the Text". In ഡേവിഡ് കവാർഡ് (ed.). ലഹൈൻ മർഗോ (La Reine Margot) [ല റീൻ മാർഗൊ] (in ഫ്രഞ്ച്). Translated by ഡേവിഡ് ബോഗ്; ക്ലോഡ് ശോപ്പ്; ഡേവിഡ് കവാർഡ് (ഇംഗ്ലീഷ് ed.). ഓക്സ്ഫഡ്: ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാല.
 • ഫിലിപ്പ് ഇ. ഡിസർ (1968). "ദ ഹിസ്റ്റൊറിക്കൽ എബനീസർ കോൿ (The Historical Ebenezer Cooke)" [എബനീസർ കോക്കിന്റെ ചരിത്രാത്മകത]. Critique. X (3). doi:10.1080/00111619.1968.10689931.
 • ഏമി ജെ. എലിയാസ് (2001). സബ്ലൈൔ ഡിസൈയർ: ഹിസ്റ്ററി ആന്റ് പോസ്റ്റ്-1960-ഈസ് ഫിക്ഷൻ (Sublime desire: History and post-1960s fiction) [ഉദാത്തമായ ആഗ്രഹം: ചരിത്രവും 1960-നു ശേഷമുള്ള കഥാസാഹിത്യവും] (in ഇംഗ്ലീഷ്). ബാൾട്ടിമോർ, മേരിലാൻഡ്: ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്. ISBN 9780801867330.
 • റോബർട്ട് സ്കോട്ട് (2007). ""Dizzy With the Beauty of the Possible": The Sot-Weed Factor and the Narrative Exhaustion of the Eighteenth-Century Novel". In ഡിബ്ര ടെയ്‌ലർ ബോർഡു; എലിസബത്ത് ക്രാഫ്റ്റ് (eds.). ഓൺ സെക്കന്റ് തോട്ട്: അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദ എൕറ്റീൻത്ത്-സെഞ്ചുറി ടോക്സ്റ്റ് (On Second Thought: Updating the Eighteenth-Century Text) [വീണ്ടുവിചാരം: പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പാഠം മെച്ചംനോക്കൽ] (in ഇംഗ്ലീഷ്). നെവാർക്ക്: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡെലവെയർ പ്രസ്സ്. ISBN 9780874139754.
 • ബേർൺട് ക്ലെവിയർ (2007). ജോൺ ബാത്ത് ആന്റ് പോസ്റ്റ്മോഡേണിസം: സ്പേഷ്യലിറ്റി, ട്രാവൽ, മൊണ്ടേജ് (John Barth and Postmodernism: Spatiality, Travel, Montage) [ജോൺ ബാത്തും ഉത്തരാധുനികതയും: അന്തരീക്ഷത, യാത്ര, സംയുക്തത] (in ഇംഗ്ലീഷ്). ന്യൂയോർക്ക്: പീറ്റർ ലാംഗ്. ISBN 9780820463858.
 • വാൾട്ടർ കിർൺ (1997). "പൈൻശൊൺസ് ടൈയർസം മൈൻഡ് ഗെയിംസ് (Pynchon's tiresome mind games)" [പൈൻശൊണിന്റെ മടുപ്പിക്കുന്ന മൈൻഡ് ഗെയിമുകൾ]. Slate (5).
 • ജോൺ ക്രൂസൺ (2002). "Thomas Pynchon: Mason & Dixon (തോമസ് പൈൻശൊൺ: മേസൺ & ഡിക്സൺ)" [തോമസ് പൈൻശൊൺ: മേസൺ & ഡിക്സൺ] (in ഇംഗ്ലീഷ്). ഷിക്കാഗോ: എ.വി. ക്ലബ്.
 • മിച്ചിക്കോ കകുടാനി (ഏപ്രിൽ 29, 1997). "Pynchon Hits the Road With Mason And Dixon (പൈൻശൊൺ ഹിറ്റ്സ് ദ റോഡ് വിത് മേസൺ & ഡിക്സൺ)" [മേസൺ & ഡിക്സൺ എന്നതുമായി പൈൻശൊൺ പാതയിൽ]. BOOKS OF THE TIMES. ന്യൂയോർക്ക്: ദ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്. Retrieved സെപ്റ്റംബർ 1, 2013.
 • അജ്ഞാത കർത്താവ് (മേയ് 22, 2004). "Toga party in Maquarie Street (ടോഗ പാർട്ടി ഇൻ മക്വാരി സ്ട്രീറ്റ്)" [മക്വാരി തെരുവിലെ ടോഗ പാർട്ടി]. സിഡ്നി: ദ സിഡ്നി മോണിംഗ് ഹെറാൾഡ്. Retrieved ജനുവരി 16, 2018.
 • ആൻഡ്രൂ എച്ച്. പ്ലാക്സ് (1987). ദ ഫോർ മാസ്റ്റർവർക്സ് ഓഫ് ദി മിങ് നോവൽ: ശി താ ചിസൂ (The Four Masterworks of the Ming Novel: 四大奇書) [മിങ് നോവൽസാഹിത്യത്തിലെ നാല് ശ്രേഷ്ഠ കൃതികൾ: നാല് ഉത്കൃഷ്ട പുസ്തകങ്ങൾ] (in ഇംഗ്ലീഷ്). പ്രിൻസ്ടൻ: പ്രിൻസ്ടൻ ലെഗസി ലൈബ്രറി. ISBN 9780691653853.
 • മാർഗ്രറ്റ് ആൻ ഡൂടി (1996). ദ ട്രൂ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദി നോവൽ (The True Story of the Novel) [നോവൽസാഹിത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കഥ] (in ഇംഗ്ലീഷ്). ന്യൂ ബ്രൺസ്വിൿ: റട്ജേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്. ISBN 9780813524535.