ഇന്ത്യൻ മതങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ജൈനമതം
Jain Prateek Chihna.svg
ജൈനമതം എന്ന വിഷയസംബന്ധിയായ പരമ്പരയുടെ ഭാഗം
പ്രാർത്ഥനകളും ചര്യകളും
അടിസ്ഥാനാശയങ്ങൾ
 • കേവലജ്ഞാനം
 • ജ്യോതിഷം
 • സംസാര
 • കർമ്മം
 • ധർമ്മം
 • മോക്ഷം
 • ഗുണസ്ഥാനം
 • നവതത്വ
 • പ്രധാന വ്യക്തികൾ
 • 24 തീർത്ഥങ്കരന്മാർ
 • ഋഷഭ
 • മഹാവീരൻ
 • ആചാര്യ
 • ഗണാധാർ
 • സിദ്ധേശൻ ദിവാകർ
 • ഹരിഭദ്ര
 • ജൈനമതം പ്രദേശമനുസരിച്ച്
 • ഇന്ത്യ
 • പാശ്ചാത്യം
 • ഘടകങ്ങൾ
 • ശ്വേതാംബരർ
 • ദിഗംബരർ
 • തേരാപന്തി
 • ആദ്യകാല ജൈന വിദ്യാലയങ്ങൾ
 • സ്തനകവാസി
 • ബിസാപന്ത
 • ദെരവാസി
 • ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
 • കല്പസൂത്ര
 • ആഗമ
 • തത്വാർത്ഥ സൂത്ര
 • സന്മതി പ്രകാരൺ
 • മറ്റുള്ളവ
 • കാലരേഖ
 • വിഷയങ്ങളുടെ പട്ടിക

 • ജൈനമതം കവാടം
   കാ • സം • തി

   
  ബുദ്ധമതം
  എന്ന  പരമ്പരയുടെ  ഭാഗം 

  Dharma Wheel.svg

  ചരിത്രം

  ധാർമ്മിക മതങ്ങൾ
  ബുദ്ധമതത്തിന്റെ നാഴികകല്ലുകൾ
  ബൗദ്ധ സഭകൾ

  സ്ഥാപനം

  ചതുര സത്യങ്ങൾ
  അഷ്ട വിശിഷ്ട പാതകൾ
  പഞ്ച ദർശനങ്ങൾ
  നിർ‌വാണം· ത്രിരത്നങ്ങൾ

  പ്രധാന വിശ്വാസങ്ങൾ

  ജീവൻറെ മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ
  സ്കന്ദർ · Cosmology · ധർമ്മം
  ജീവിതം · പുനർ‌ജന്മം · ശൂന്യത
  Pratitya-samutpada · കർമ്മം

  പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ

  ഗൗതമബുദ്ധൻ
  ആനന്ദ ബുദ്ധൻ · നാഗാർജ്ജുനൻ
  ഇരുപത്തെട്ട് ബുദ്ധന്മാർ
  ശിഷ്യന്മാർ · പിൽകാല ബുദ്ധസാന്യാസിമാർ

  Practices and Attainment

  ബുദ്ധൻ · ബോധിസത്വം
  ബോധോദയത്തിന്റെ നാലുഘട്ടങ്ങൾ
  Paramis · Meditation · Laity

  ആഗോളതലത്തിൽ

  തെക്കുകിഴക്കനേഷ്യ · കിഴക്കനേഷ്യ
  ഇന്ത്യ · ശ്രീലങ്ക · ടിബറ്റ്
  പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങൾ

  വിശ്വാസങ്ങൾ

  ഥേർ‌വാദ · മഹായാനം · നവായാനം
  വജ്രയാനം · ഹീനയാനം · ആദ്യകാലസരണികൾ

  ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

  പാലി സംഹിത · മഹായാന സൂത്രങ്ങൾ
  ടിബറ്റൻ സംഹിത

  താരതമ്യപഠനങ്ങൾ
  സംസ്കാരം · വിഷയങ്ങളുടെ പട്ടിക
  കവാടം: ബുദ്ധമതം

  Dharma wheel 1.png

  ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉടലെടുത്ത മതങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യൻ മതങ്ങൾ അഥവാ ധർമ്മ മതങ്ങൾ എന്നുപറയുന്നത്.ജൈനമതം,ബുദ്ധമതം,ഹിന്ദുമതം,സിഖ് മതം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ മതങ്ങൾ.ഈ മതങ്ങളെ പൊതുവെ പൗരസ്ത്യ മതങ്ങൾ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്ങ്കിലും ഈ മതങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്ന ഭൂപ്രദേശത്ത് മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല.

  "https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇന്ത്യൻ_മതങ്ങൾ&oldid=2338798" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്