ദേശീയ കർഷക കമ്മീഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ദേശീയ കർഷക കമ്മീഷൻ
राष्ट्रीय किसान आयोग
കമ്മീഷൻ അവലോകനം
രൂപപ്പെട്ടത് 18 നവംബർ 2004; 19 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (2004-11-18)
അധികാരപരിധി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ
മേധാവി/തലവൻ എം.എസ്. സ്വാമിനാഥൻ, ചെയർമാൻ

ഇന്ത്യയിലെ കർഷക ആത്മഹത്യകളുടെ രാജ്യവ്യാപക ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ പ്രൊഫസർ എം എസ് സ്വാമിനാഥന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ 2004 നവംബർ 18 ന് രൂപീകരിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്മീഷനാണ് "ദേശീയ കർഷക കമ്മീഷൻ/നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ ഫാർമേഴ്‌സ് (NCF)".[1]  പൊതു മിനിമം പ്രോഗ്രാമിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുൻഗണനകളെ റഫറൻസ് നിബന്ധനകൾ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. NCF യഥാക്രമം 2004 ഡിസംബർ, 2005 ഓഗസ്റ്റ്, 2005 ഡിസംബർ, 2006 ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ നാല് റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചു. അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും റിപ്പോർട്ട് 2006 ഒക്ടോബർ 4-ന് സമർപ്പിച്ചു. 11-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലേക്കു വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന "വേഗതയേറിയതും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ വളർച്ച" എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.[2]

ഘടന[തിരുത്തുക]

ദേശീയ കമ്മീഷന്റെ ഘടന :

 • ചെയർമാൻ - എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ
 • മുഴുവൻ സമയ അംഗങ്ങൾ - രാം ബദൻ സിംഗ്, വൈ സി നന്ദ
 • പാർട്ട് ടൈം അംഗങ്ങൾ – ആർഎൽ പിതാലെ, ജഗദീഷ് പ്രധാൻ, ചന്ദ നിംബ്കർ, അതുൽ കുമാർ അഞ്ജൻ
 • മെമ്പർ സെക്രട്ടറി - അതുൽ സിൻഹ

ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ്[തിരുത്തുക]

 1. ഭക്ഷ്യ-പോഷകാഹാര സുരക്ഷയ്ക്കായി സമഗ്രമായ ഒരു ഇടക്കാല തന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തുക.
 2. പ്രധാന കാർഷിക സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, ലാഭക്ഷമത, സ്ഥിരത, സുസ്ഥിരത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രീതികൾ നിർദ്ദേശിക്കുക.
 3. സാങ്കേതികവിദ്യയും പൊതുനയവും തമ്മിലുള്ള സമന്വയം കൊണ്ടുവരിക.
 4. വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കളെ കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുക.
 5. AgResearch-ലെ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കർഷകർക്ക് ഗ്രാമീണ വായ്പയുടെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നയ പരിഷ്കരണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക.
 6. ഡ്രൈലാൻഡ് കൃഷിക്കായി പ്രത്യേക പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക.
 7. കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും ചെലവ് മത്സരക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുക.
 8. സ്ത്രീകളുടെ ക്രെഡിറ്റ്, അറിവ്, വൈദഗ്ധ്യം, സാങ്കേതിക, വിപണന ശാക്തീകരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള നടപടികൾ ശുപാർശ ചെയ്യുക.
 9. സുസ്ഥിര കൃഷിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക അടിത്തറയെ ഫലപ്രദമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും തങ്ങളുടെ പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള രീതികൾ നിർദ്ദേശിക്കുക.

നടപ്പിലാക്കൽ[തിരുത്തുക]

▶ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം കാരണം ഇത് ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.

റഫറൻസുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. "The Hindu : Front Page : M.S. Swaminathan to head National Commission on Farmers". 2004-07-01. Archived from the original on 2004-07-01. Retrieved 2022-08-20.
 2. "National Commission on Farmers 3rd Report" (PDF). agricoop.nic.in. Archived from the original (PDF) on 2022-08-20. Retrieved 2022-08-20.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദേശീയ_കർഷക_കമ്മീഷൻ&oldid=3830897" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്