ഇന്ത്യൻ ഫാർമക്കോപ്പിയ കമ്മീഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഇന്ത്യൻ ഫാർമക്കോപ്പിയ കമ്മീഷൻ
രൂപീകരണം1956
ആസ്ഥാനംഗാസിയാബാദ്,ഇന്ത്യ[1] ഉത്തർപ്രദേശ്, ഇന്ത്യ
ചെയർമാൻ[2]
P. K. പ്രധാൻ, സെക്രട്ടറി (ആരോഗ്യം & കുടുംബക്ഷേമം), ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ.
വെബ്സൈറ്റ്ipc.gov.in

ഇന്ത്യൻ ഫാർമക്കോപ്പിയ കമ്മീഷൻ (IPC), ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഫാർമക്കോപ്പിയ (IP) എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ കൂട്ടം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് ഫാർമക്കോപ്പിയയെ മാതൃകയാക്കി ചരിത്രപരമായി പിന്തുടരുന്നു. 2010 ഡിസംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ ഫാർമക്കോപ്പിയ 2010 (IP 2010) ആണ്. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറിയാണ് ഫാർമക്കോപ്പിയ 2018 പുറത്തിറക്കിയത്.[1] ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് നിർബന്ധിത ഉടമസ്ഥതയില്ലാത്ത മരുന്നിന്റെ പേര് I.P എന്ന പ്രത്യയം ഉപയോഗിച്ച് ലേബൽ ചെയ്യണം. ഇത് ബി.പി. ബ്രിട്ടീഷ് ഫാർമക്കോപ്പിയയുടെയും, യു.എസ്.പി. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫാർമക്കോപ്പിയയുടെയും സമാനമാണ്.

1940-ലെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഐപിസി രൂപീകരിച്ചത്. 1956-ൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം സ്ഥാപിതമായി.

ഫാർമക്കോപ്പിയ - പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

1944-ൽ കേണൽ R. N. ചോപ്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആദ്യത്തെ ഫാർമക്കോപ്പിയ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു. 1946-ൽ ഐ.പി. ലിസ്റ്റ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശീർഷകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ അതാത് വർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഉദാ. IP 1996. [3]

ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടിക ഇന്ത്യൻ ഫാർമക്കോപ്പിയയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു.

പതിപ്പ് വർഷം വാല്യങ്ങൾ അനുബന്ധം/സപ്ലിമെന്റ്
1st പതിപ്പ് 1955 സപ്ലിമെന്റ് 1960
2nd പതിപ്പ് 1966 സപ്ലിമെന്റ് 1975
3rd പതിപ്പ് 1985 2 അനുബന്ധം 1989
അനുബന്ധം 1991
4th പതിപ്പ് 1996 2 അനുബന്ധം 2000
വെറ്റ് സപ്ലിമെന്റ് 2000
അനുബന്ധം 2002
അനുബന്ധം 2005
5th പതിപ്പ് 2007 3 അനുബന്ധം 2008
6th പതിപ്പ് 2010 3 അനുബന്ധം 2012
7th പതിപ്പ് 2014 4 അനുബന്ധം 2015
അനുബന്ധം2016
8th പതിപ്പ് 2018 4 അനുബന്ധം 2019
അനുബന്ധം 2021

റഫറൻസുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. "Indian Pharmacopoeia Commission, Contact Us". Archived from the original on 2012-05-21. Retrieved 2022-08-20.
  2. "IPC Governing body". Archived from the original on 2012-04-25. Retrieved 2022-08-20.
  3. "Presentation on IP" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-08-07. Retrieved 2022-08-20.