ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ (ഇന്ത്യ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Finance Commission of India
Agency overview
രൂപപ്പെട്ടത് November 22, 1951
ഭരണകൂടം India Government of India
ആസ്ഥാനം New Delhi
പ്രധാന ഓഫീസർs N K Singh, Chairman
 
Indira Rajaraman, Member
 
Sanjeev Mishra, Member
 
Atul Sarma, Member
വെബ്‌സൈറ്റ്
http://fincomindia.nic.in/

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 280 പ്രകാരം നിർദ്ദേശിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ. 1951 ൽ തന്നെ ഒരു ധനകാര്യകമ്മീഷനു രൂപം നൽകപ്പെടുകയുണ്ടായി.(1951 ലെ ആക്ട്-The Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കു മേൽനോട്ടം വഹിയ്ക്കുകയുമാണ് പ്രധാന കർത്തവ്യം. 5 വർഷമാണ് കാലാവധി. ഒരു ചെയർമാനും 4 അംഗങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് കമ്മീഷന്റെ അംഗസംഖ്യ. ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ എല്ലാ അവകാശാധികാരങ്ങളും ധനകാര്യ കമ്മീഷനു നൽകപെട്ടിട്ടുണ്ട്

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

ഗവർണ്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റ്