Jump to content

ഇന്ത്യൻ കമ്മീഷനുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന വിവിധ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനോ ഉപദേശിക്കുന്നതിനോ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോ അഡ്‌ഹോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മീഷനുകൾ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കുന്നു.

കമ്മീഷനുകളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

സ്ഥിരം കമ്മീഷനുകൾ (Permanent commissions)

No. Commission Formed Description Ministry/Department Website
1 Atomic Energy Commission of India 1948
 • 1948 ജൂലൈ 1948 ലെ അവസാനത്തെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1948 ഓഗസ്റ്റ് 3 ന് സൃഷ്ടിച്ച 'ഇന്ത്യൻ ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ' മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു.
 • മികച്ച സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ തത്ത്വങ്ങളിൽ വിവിധ നടപടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക, കൂടാതെ ആണവോർജ്ജ മേഖലയിലെ എല്ലാ അനാവശ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നും അനാവശ്യമായ ഇലാസ്റ്റിക് നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്.
Department of Atomic Energy aec.gov.in Archived 25 April 2011 at the Wayback Machine
2 Commission for Agricultural Costs and Prices 1965
 • കാർഷിക വില സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക
 • കർഷകർക്ക് അർത്ഥവത്തായ യഥാർത്ഥ വരുമാന നിലവാരം
 • അവശ്യ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ ന്യായമായ വിലയിൽ
Ministry of Agriculture (India) https://cacp.dacnet.nic.in/
3 National Commission for Backward Classes 1993
 • തൊഴിൽ സംവരണത്തിന് വേണ്ടി പിന്നോക്കം എന്ന് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ജാതികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും ഒഴിവാക്കുന്നതും പരിഗണിക്കുക
 • ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ഉപദേശം
Ministry of Social Justice and Empowerment http://www.ncbc.nic.in/Home.aspx?ReturnUrl=%2f
4 National Commission on Cattle 2002
 • കന്നുകാലികളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ നിർദ്ദേശിക്കുക
Ministry of Agriculture (India) dahd.nic.in
5 Competition Commission of India 2003
 • 2002-ലെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്റ്റ് ഇന്ത്യയിലുടനീളം നടപ്പിലാക്കുക.
 • ഇന്ത്യയിലെ മത്സരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുക.
cci.gov.in
6 National Statistical Commission 2005
 • ഡാറ്റ ശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഏജൻസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക.
 • സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിൽ പൊതുജനവിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിഷ്പക്ഷമായ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നു.
Ministry of Statistics and Programme Implementation mospi.nic.in
7 Telecom Commission 1989
 • നയ രൂപീകരണം, ലൈസൻസിംഗ്, വയർലെസ് സ്പെക്‌ട്രം മാനേജ്‌മെന്റ്, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മോണിറ്ററിംഗ്, ഗവേഷണവും വികസനവും, ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ/സാധുവാക്കൽ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം.
Ministry of Communications and Information Technology dot.gov.in
8 Election Commission 1950 ഭരണഘടനാപരമായ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം,
 • ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയുടെയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെയും ഓഫീസുകൾ, പാർലമെന്റ്, സംസ്ഥാന ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലികൾ, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുകൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നു
eci.nic.in
9 Chief Labour Commissioner 1945
 • വ്യാവസായിക തർക്കങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ/മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ തടയലും പരിഹരിക്കലും.
 • സെൻട്രൽ സ്‌ഫിയറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നടപ്പിലാക്കൽ.
 • അർദ്ധ-ജുഡീഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
 • ട്രേഡ് യൂണിയൻ അംഗത്വത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണം മുതലായവ.
clc.gov.in
10 Planning Commission 1950
 • മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നു
planningcommission.nic.in / planningcommission.org
11 Law Commission 1955
 • സമൂഹത്തിൽ നീതി പരമാവധിയാക്കുന്നതിനും നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് കീഴിൽ നല്ല ഭരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നിയമം പരിഷ്കരിക്കുക
Ministry of Law and Justice (India) lawcommissionofindia.nic.in
12 Finance Commission 1951 *കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ പങ്കുവയ്ക്കൽ fincomindia.nic.in
13 National Human Rights Commission of India 1993 Autonomous statutory body nhrc.nic.in
14 University Grants Commission 1953
 • സർവ്വകലാശാലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏകോപനവും നിർണ്ണയവും പരിപാലനവും.
 • ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സർവ്വകലാശാലകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും അത്തരം അംഗീകൃത സർവകലാശാലകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
Ministry of Human Resource Development ugc.ac.in
15 Vigilance Commission (CVC) 1964
 • സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി പരിഹരിക്കാൻ
cvc.nic.in
16 Knowledge Commission 2005 knowledgecommission.gov.in
17 National Commission for Women 1992 * ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ncw.nic.in
18 Scheduled Tribes Commission 2004 * പട്ടികവർഗക്കാരുടെ സംരക്ഷണം, ക്ഷേമം, വികസനം, പുരോഗതി ncst.nic.in
19 Commission for Enterprises in the Unorganized Sector 2004 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises nceuis.nic.in
20 Census Commission 1872 Ministry of Home Affairs
21 Central Forestry Commission 1965
22 Central Water Commission 1945 ജലവിഭവം, നദി വികസനം, ഗംഗാ പുനരുജ്ജീവന മന്ത്രാലയം [1]
23 Electronics Commission 1971
24 Commission for Additional Sources of Energy 1981
25 Rashtriya Barh Ayog (National Flood Commission) 1976 ജലവിഭവം, നദി വികസനം, ഗംഗാ പുനരുജ്ജീവന മന്ത്രാലയം
26 Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission 1972
27 Khadi and Village Industries Commission 1957 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises kvic.org.in
28 Space Commission 1962 isro.gov.in
29 Staff Selection Commission 1976 Department of Personnel and Training ssc.nic.in
30 National judicial appointments commission ജഡ്ജിമാരെ ഉന്നത ജുഡീഷ്യറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു
31 Union Public Service Commission 1926
 • യൂണിയന്റെ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള പരീക്ഷകൾ നടത്തുക
 • അഭിമുഖത്തിലൂടെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്.
 • പ്രമോഷൻ / ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ / ആബ്സോർപ്ഷൻ എന്നിവയിൽ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം.
 • സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കും തസ്തികകൾക്കുമുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ചട്ടങ്ങളുടെ രൂപീകരണവും ഭേദഗതിയും.
 • വിവിധ സിവിൽ സർവീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അച്ചടക്ക കേസുകൾ.
 • ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു
upsc.gov.in
32 Pay Commission ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കുകയും അതിന്റെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ഘടനയിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശുപാർശകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു
33 Right to information Commission 2005 കേന്ദ്ര പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ വിവര അഭ്യർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്നുള്ള പരാതികളിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ 2005-ൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഒരു നിയമാനുസൃത സ്ഥാപനമാണ് കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ.

അഡ്‌ഹോക്ക് കമ്മീഷനുകൾ[തിരുത്തുക]

No. Commission Year Objectives
1 States Reorganisation Commission

സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന കമ്മീഷൻ

1955
 • സംസ്ഥാന അതിർത്തികളുടെ പുനഃസംഘടന ശുപാർശ ചെയ്യുക
2 Kothari Commission

കോത്താരി കമ്മീഷൻ

1964
 • എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വികസനത്തിന് പൊതുവായ തത്വങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുക.
 • ഇന്ത്യയിലെ നിലവാരമുള്ള ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കാൻ
3 Kapur Commission

കപൂർ കമ്മീഷൻ

1966
 • മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ
4 Khosla Commission

ഖോസ്ല കമ്മീഷൻ

1970
 • 1945-ലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കുക
5 Mandal Commission

മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ

1979
 • രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ 52% അടങ്ങുന്ന 450 പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
 • ഈ ക്ലാസുകൾക്കായി അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 27% സീറ്റുകളും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലികളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
6 Sarkaria Commission

സർക്കറിയ കമ്മീഷൻ

1983
 • കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള അധികാര സന്തുലിതാവസ്ഥ പരിശോധിക്കുകയും പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ ശുപാർശകൾ നൽകി.
7 Mukherjee Commission

മുഖർജി കമ്മീഷൻ

2005
 • 1945-ലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കുക
8 Nanavati Commission

നാനാവതി കമ്മീഷൻ

2000
 • 1984-ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപം അന്വേഷിക്കുക
9 Narendran Commission

നരേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ

2000
 • സംസ്ഥാന പൊതു സേവനങ്ങളിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
10 National Commission to review the working of the Constitution

ഭരണഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം അവലോകനം ചെയ്യാൻ ദേശീയ കമ്മീഷൻ

2000
 • തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങൾ, ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഒരു ദേശീയ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുക, ലോക്‌സഭ വഴി പ്രധാനമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
11 Nanavati-Shah commission

നാനാവതി-ഷാ കമ്മീഷൻ

2002
 • 2002ലെ ഗോധ്ര ട്രെയിൻ കത്തിക്കൽ സംഭവവും ഗോധ്രാനന്തര കൂട്ടക്കൊലയും അന്വേഷിക്കാൻ
12 Commission for Religious and Linguistic Minorities

മതപരവും ഭാഷാപരവുമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായുള്ള കമ്മീഷൻ

2004
 • ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷാപരവും മതപരവുമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന്
13 Liberhan Commission

ലിബർഹാൻ കമ്മീഷൻ

1992 തർക്ക നിർമിതിയായ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ
14 Shah Commission

ഷാ കമ്മീഷൻ

1977 ഇന്ത്യൻ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് നടത്തിയ എല്ലാ അതിക്രമങ്ങളെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ (1975 - 77).

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ.

ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികളുടെ പട്ടിക

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. http://dae.nic.in/sites/default/files/resolution.pdf[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
 2. https://web.archive.org/web/20160503182839/http://socialjustice.nic.in/commission.php
 3. http://www.dot.gov.in/objectives
വർഗ്ഗം: ഇന്ത്യയിലെ കമ്മീഷനുകൾ