സിക്കിമീസ് ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


ഇന്ത്യയിലെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പ്രധാനമായും സിക്കിമിലെയും ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളാണ് സിക്കിമീസ് ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ. (Sikkimese cuisine ) സിക്കിമുകാർ പ്രധാനമായും കഴിക്കുന്നത് അരി ഭക്ഷണമാണ്.

പ്രധാന വിഭവങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • ഗ്യാ തുക് അല്ലെങ്കിൽ തുക്‌പാ - നൂഡിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു പച്ചക്കറി, അല്ലെങ്കിൽ മാംസ സൂപ് വിഭവമാണ് ഇത്.
  • മോമൊ - ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പുഴുങ്ങിയ മാംസം, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ ചേർത്ത് മാവ് കുഴച്ച് അതിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് പുഴുങ്ങി എടുക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്.
  • ഫാംഗ്‌ഷപ്പ - പോർക്കിന്റെ മാംസ നെയ്യ് മുള്ളങ്കി, ഉണക്ക്മുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവമാണ് ഇത്.


പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]