വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ/നിലവറ 2

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ചിത്രം:Grasshoper1.JPG[തിരുത്തുക]

Grasshoper1.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 10:00, 22 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

Yes check.svg 10,11,12-മേയ്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 12:15, 9 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:പളനിമലകൾ.jpg[തിരുത്തുക]

പളനിമലകൾ.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 17:13, 19 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

Yes check.svg 7,8,9-മേയ് -2008 ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്തചിത്രമാക്കി --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 14:01, 3 മേയ് 2008 (UTC) 

ചിത്രം:ചെറി.JPG[തിരുത്തുക]

ചെറി.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 19:58, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ലേഖനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 22:14, 24 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു---അനൂപൻ 19:49, 14 മേയ് 2008 (UTC)
Yes check.svg --16,17,18 -മേയ് -2008 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:44, 15 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:അരിനെല്ലിക്ക.jpg[തിരുത്തുക]

അരിനെല്ലിക്ക.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. Noblevmy 12:07, 13 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

Yes check.svg 4,5,6-മേയ് -2008 ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്തചിത്രമാക്കി --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 14:01, 3 മേയ് 2008 (UTC) 

ചിത്രം:Trigona iridipennis eggs.JPG[തിരുത്തുക]

Trigona iridipennis eggs.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 8 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

Yes check.svg 13,14,15-മേയ്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 12:15, 9 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Dhow restaurant.JPG[തിരുത്തുക]

Dhow restaurant.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 19:03, 2 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 13:06, 3 മാർച്ച് 2008 (UTC)
Yes check.svg-05-മാർച്ച്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:48, 4 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Kshethrapalan-ilamkolam.jpg[തിരുത്തുക]

Kshethrapalan-ilamkolam.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 19:03, 2 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 06:36, 3 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കൊള്ളാം --സുഗീഷ് 11:05, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 16:48, 7 മാർച്ച് 2008 (UTC)
Yes check.svg - 11-മാർച്ച്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:56, 10 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Dubai creek.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 19:03, 2 മാർച്ച് 2008 (UTC) പിക്സൽ കുറവാണല്ലോ --ബ്ലുമാൻ‍ഗോ ക2മ 06:07, 4 മാർച്ച് 2008 (UTC)

☒N-മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല.നാമനിർദ്ദേശം പിൻ‌വലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 06:40, 4 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:ബൊഗെയ്‍ന്-വില്ല.jpg[തിരുത്തുക]

ബൊഗെയ്‍ന്-വില്ല.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 19:03, 2 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം ഇല പൂവ് കായ് പിന്നെ കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങളും.വേറെ ഒന്നുമില്ലേ? --ബ്ലുമാൻ‍ഗോ ക2മ 12:19, 3 മാർച്ച് 2008 (UTC)
ചിത്രങ്ങൾ താങ്കൾക്കും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാമല്ലോ?അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാമല്ലോ?ഫോട്ടോ എടുപ്പും, തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കലും രെജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ യൂസേർസിനും ആവാം--അനൂപൻ 12:22, 3 മാർച്ച് 2008 (UTC)
മാത്രമല്ല, വോട്ട് ചെയ്യലും വിമർശിക്കലും ചർച്ചചെയ്യലും(എല്ലാ യൂസേർസിനും ആവാം) അങ്ങനെ പോവുന്നു സംഭാവനകളുടെ പട്ടിക--ബ്ലുമാൻ‍ഗോ ക2മ 16:15, 3 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 13:07, 3 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ചിത്രം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ എന്റേയും ഒരു അഭിപ്രായം. അസൂയപ്പെട്ടിട്ടു കാര്യമില്ല. ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കൂ, അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കൂ. --സുഗീഷ് 11:09, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)
Yes check.svg -- 7-മാർച്ച്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:07, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Creek side.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 19:03, 2 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-വ്യത്യസ്ഥമായ ചിത്രങ്ങളൊന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല --ബ്ലുമാൻ‍ഗോ ക2മ 12:09, 3 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കൊള്ളാം ഇങ്ങനെയും ചിത്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. --സുഗീഷ് 11:10, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)
Yes check.svg-9-മാർച്ച്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:51, 8 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Bouganvilla3.JPG[തിരുത്തുക]

Bouganvilla3.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 19:03, 2 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 06:34, 3 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വളരെ മോശമല്ലാത്ത ചിത്രം --സുഗീഷ് 11:12, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)
Yes check.svg-13-മാർച്ച്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:32, 12 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Carrot-carving.JPG[തിരുത്തുക]

Carrot-carving.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 19:03, 2 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു പാമ്പ് കൊള്ളാം --സുഗീഷ് 11:14, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)
Yes check.svg-14-മാർച്ച്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:51, 13 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Periyakovil.JPG[തിരുത്തുക]

Periyakovil.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 13:35, 9 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു
☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല (അനുകൂലിച്ചയാൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല --Vssun 09:03, 18 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)


ചിത്രം:ചോരക്കണ്ണി-തിത്തരി.jpg[തിരുത്തുക]

ചോരക്കണ്ണി-തിത്തരി.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 05:57, 3 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 13:05, 3 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- Noblevmy 06:12, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- മനോഹരം --Arayilpdas 15:09, 7 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 15:47, 7 മാർച്ച് 2008 (UTC)
Yes check.svg-8-മാർച്ച്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:45, 7 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:വലിയവേലിത്തത്ത.jpg[തിരുത്തുക]

വലിയവേലിത്തത്ത.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 13:45, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--നല്ല ചിത്രം--അനൂപൻ 15:04, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു----Arayilpdas 15:11, 7 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 16:46, 7 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- ചള്ളിയാന്റെ മറ്റു ചിത്രങ്ങളുടെ അത്ര റെസല്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും - നന്നായിട്ടുണ്ട്--Caduser2003 11:42, 8 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- നീലമാങ്ങ ♥♥സംവാദം  12:07, 9 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol comment vote.svg അഭിപ്രായം : 500 എം.എം ഇൽ 2 എക്സ് കൺ വെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്തത്താൺ.(ആകെ 1000 എം.എം.) അതിനാൽ അല്പം പതർച്ച ഉണ്ടാവും...ക്ഷമിക്കണം.--ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 04:51, 10 മാർച്ച് 2008 (UTC)
Yes check.svg10-03-2008 ന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --ജ്യോതിസ് 03:31, 10 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:അടക്ക.jpg[തിരുത്തുക]

അടക്ക.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 13:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 13:45, 9 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 15:23, 9 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 12:43, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 17-02-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Vssun 12:35, 15 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം രാത്രി.JPG[തിരുത്തുക]

നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം രാത്രി.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 13:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)


 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ചിത്രം എന്താണെന്ന് തിരിയുന്നില്ല..ചിത്രത്തിൽ വെള്ള ചാട്ടം എന്ന് എഴുതി വെക്കേണ്ടുന്ന ഗതികേട്ഈ വോട്ടും അസാധു.മാത്യുവിന്റെ വക--അനൂപൻ 17:26, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --Vssun 12:29, 15 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:മക്ക1.jpg[തിരുത്തുക]

മക്ക1.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--90.148.200.96 10:10, 9 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • ☒N ഐ.പി. യിൽ നിനനനുള്ള നാമനിർദ്ദേശം അസാധുവാണ് --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 13:51, 9 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

അതിനാൽ വീണ്ടും നാമനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു ---ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 13:54, 9 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു മക്രോസ്റ്റിക്കുലസ്

IP Voting ഇല്ലാത്തതിനാൽ വോട്ട് അസാധു. --ഷിജു അലക്സ് 15:35, 9 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

*

☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --Vssun 12:29, 15 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC) 

ചിത്രം:ഗ്രാമ്പൂവിരിഞ്ഞത്.jpg[തിരുത്തുക]

ഗ്രാമ്പൂവിരിഞ്ഞത്.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 07:51, 8 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 17:51, 8 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു മക്രോസ്റ്റിക്കുലസ്
Yes check.svg 16-02-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Vssun 12:28, 15 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:ചാരമുൺടി..jpg[തിരുത്തുക]

ചാരമുൺടി..jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 07:41, 8 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 17:52, 8 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 15:21, 9 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- Noblevmy 16:44, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 14-02-2008 ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Vssun 09:12, 14 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:മാതള‌യല്ലികൾ.JPG[തിരുത്തുക]

മാതള‌യല്ലികൾ.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 12:47, 6 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കൊള്ളാം--സുഗീഷ് 14:16, 6 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:44, 6 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg--9-ഫെബ്രവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:45, 8 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Fuchsia.jpg[തിരുത്തുക]

Fuchsia.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 04:11, 5 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-100% support--അനൂപൻ 06:40, 6 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കൊള്ളാം--സുഗീഷ് 14:16, 6 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 Yes check.svg-- 11-ഫെബ്രവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി

ചിത്രം:Orchid11.JPG[തിരുത്തുക]

Orchid11.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 03:57, 5 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 06:39, 6 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കൊള്ളാം--സുഗീഷ് 14:16, 6 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 Yes check.svg 12-ഫെബ്രുവരിയിലേക്കുള്ള ചിത്രമാക്കി. --ജ്യോതിസ് 02:54, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)ചിത്രം:GroundOrchid-bud.JPG[തിരുത്തുക]

GroundOrchid-bud.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 03:54, 5 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 06:38, 6 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കൊള്ളാം--സുഗീഷ് 14:16, 6 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg-8-ഫെബ്രവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 05:26, 8 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)ചിത്രം:ഗ്ലോറിയോസ-സുപെർബ.jpg[തിരുത്തുക]

ഗ്ലോറിയോസ-സുപെർബ.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 13:23, 1 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കലക്കി!--അഭി 13:54, 1 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 17:59, 2 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 06:12, 6 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കൊള്ളാം--സുഗീഷ് 14:16, 6 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg-7-ഫിബ്രവരി 2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:37, 6 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Cooltohot.JPG[തിരുത്തുക]

Cooltohot.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സിദ്ധീഖ് | सिधीक 09:49, 31 ജനുവരി 2008 (UTC)

മുകളില് അപരമൂര്ത്തികളെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ രണ്ട് വോട്ടിടലുകള്, റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സംവാദം 10:54, 4 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ഡേറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് ഉള്ള പടങ്ങൾ പാടില്ല. അത് നീക്കം ചെയ്ത് വീണ്ടും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 07:37, 4 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

*

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുDate stamp ഉള്ള ചിത്രം ഇതിനുമുൻപും തിരഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വോട്ട് അസാധു.ഈ വോട്ട് ചെയ്ത മാത്യുവിന്‌വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതകളില്ല.ഉപയോക്താവിന്റെ സംഭാവനകൾ ഇവിടെ--അനൂപൻ 17:20, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല--Vssun 09:06, 14 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Antnest1.jpg[തിരുത്തുക]

Antnest1.jpg

പുളിയുറുമ്പിൻ കൂട്.

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Noblevmy 17:55, 29 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 09:32, 30 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു----Arayilpdas 18:01, 2 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 04:12, 5 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 2008 ഫെബ്രുവരി 6-ലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Vssun 04:41, 5 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)


ചിത്രം:കാട്ടുപടവലം.jpg[തിരുത്തുക]

Periyakovil.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 13:51, 9 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 15:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 12:42, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
19-02-2008 ലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Vssun 09:04, 18 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)


---

ചിത്രം:പാവക്ക.JPG[തിരുത്തുക]

പാവക്ക.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Vssun 05:30, 28 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുസിദ്ധീഖ് | सिधीक
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ഫോക്കസില്ല. വലിയ സൈസിൽ കാണുമ്പോൽ ഇത് അറിയാം. സൈസ് കുറച്ച് ഷാർപ്നസ് കൂട്ടിയാൽ ശരിയാവും. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 14:29, 29 ജനുവരി 2008 (UTC)
☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല --Vssun 08:19, 4 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Egrets&Tiller.jpg[തിരുത്തുക]

Egrets&Tiller.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 17:22, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-ഉഗ്രൻ ചിത്രം.Aruna 17:32, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 17:41, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 02:35, 28 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു- Old is Gold Dumdum
Yes check.svg-1-ഫെബ്രവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:16, 31 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:ചുണ്ടങ്ങപ്പൂവ്.JPG[തിരുത്തുക]

ചുണ്ടങ്ങപ്പൂവ്.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 17:20, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-നല്ല ചിത്രം.അറിയുന്നവർ ലേഖനം ഒന്നു വിപുലീകരിക്കുക കൂടി ചെയ്യണേ--അനൂപൻ 17:23, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 17:42, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 02:40, 28 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg-31-ജനുവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:23, 30 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:ശംഖുപുഷ്പം2.JPG[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 17:09, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)

☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --Vssun 08:18, 4 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)ചിത്രം:തക്കാളി2.JPG[തിരുത്തുക]

തക്കാളി2.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 17:09, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)

☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --Vssun 08:18, 4 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
ചിത്രം:Dragonfly11.jpg[തിരുത്തുക]

Dragonfly11.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 17:09, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)


 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 17:47, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)


Yes check.svg 5 ഫെബ്രുവരി 2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Vssun 08:16, 4 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:തുമ്പി7.JPG[തിരുത്തുക]

തുമ്പി7.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 17:09, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നുചിറകുകൾ മുറിഞ്ഞു --Arayilpdas 17:52, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു സീരിയസ് കമ്പോസിഷണൽ എറർ ഉണ്ട്. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 02:42, 28 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു
☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല --Vssun 08:11, 4 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)


ചിത്രം:Bittergourd-flower.JPG[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 06:20, 25 ജനുവരി 2008 (UTC)


☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല. --Vssun 08:10, 4 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Turice.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 06:20, 25 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ബ്ലുമാൻ‍ഗോ ക2മ 17:54, 26 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Aruna 17:34, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 17:44, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 02:34, 28 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 02:43, 28 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുസിദ്ധീഖ് | सिधीक 16:34, 28 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- ഫോട്ടോ എടുത്ത ആൾ ഐസ് ആവാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം.. കലക്കി.--Caduser2003 11:46, 29 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg-30-ജനുവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 13:55, 29 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Turki11.jpg[തിരുത്തുക]

Turki11.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 06:20, 25 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 15:50, 26 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുസിദ്ധീഖ് | सिधीक 16:34, 28 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 2 ഫെബ്രുവരി 2008-ലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി. --Vssun 11:17, 1 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:ഈച്ച.JPG[തിരുത്തുക]

ഈച്ച.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 06:20, 25 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഈച്ചക്കെന്താ കൊമ്പില്ലെ?--ബ്ലുമാൻ‍ഗോ ക2മ 13:04, 29 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 4 ഫെബ്രുവരി 2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Vssun 08:04, 4 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:ചക്രം.jpg[തിരുത്തുക]

ചക്രം.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 09:12, 24 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 10:35, 24 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലചക്രം പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന്‌. --Caduser2003 14:08, 24 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 06:29, 25 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 15:50, 26 ജനുവരി 2008 (UTC)

2X

Yes check.svg 28-ജനുവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 16:46, 27 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:കൂവളം‌പൂവ്.jpg[തിരുത്തുക]

കൂവളം‌പൂവ്.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 08:30, 21 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 10:36, 24 ജനുവരി 2008 (UTC)


Yes check.svg 29 ജനുവരി 2008-ലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Vssun 05:16, 28 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Hasthamudra2.JPG[തിരുത്തുക]

Hasthamudra2.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 04:27, 18 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--കുഴപ്പമില്ല--അനൂപൻ 05:50, 18 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- ശിഖര ഹസ്തം ---Caduser2003 11:54, 19 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 2007 ജനുവരി 27-ലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Vssun 06:18, 25 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:ഭൂതക്കളം.jpg[തിരുത്തുക]

ഭൂതക്കളം.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 06:15, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു----അനൂപൻ 07:16, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വളരെ നല്ല ചിത്രം, ആപൂർവ്വമായത് തന്നെ! എന്തുകൊണ്ടും മികച്ച ചിത്രമാക്കാവുന്നതാണ് -- ജിഗേഷ് സന്ദേശങ്ങൾ  14:42, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ചിത്രം മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു (ഗുരുതരമായ സങ്കലന പിശക്)--Arayilpdas 15:51, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ചിത്രം മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ --ഷാജി 15:06, 17 ജനുവരി 2008 (UTC)
☒N ആവശ്യത്തിന്‌ പിന്തുണയില്ല --Vssun 06:17, 25 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:ചെത്തി-പൂമൊട്ട്.JPG[തിരുത്തുക]

ചെത്തി-പൂമൊട്ട്.JPG

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:06, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --അനൂപൻ 07:58, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)


Yes check.svg 26 ജനുവരി 2008 ലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Vssun 10:14, 23 ജനുവരി 2008 (UTC)


ചിത്രം:മാവില.jpg[തിരുത്തുക]

മാവില.jpg

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:41, 30 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം-ചിത്രം ഉഗ്രൻ. പക്ഷെ ലേഖനം വലുതാക്കാനുണ്ട് --Aruna 13:16, 31 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം-മുകളിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാരണം--അനൂപൻ 07:41, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 25 ജനുവരി 2008 -ലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Vssun 10:13, 23 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:കുളക്കൊക്ക്.jpg [തിരുത്തുക]

കുളക്കൊക്ക്.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:19, 14 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Arayilpdas 03:14, 15 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Aruna 07:52, 15 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 11:55, 15 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- ഒരു വിധത്തിൽ തരക്കേടില്ല . -- ജിഗേഷ് സന്ദേശങ്ങൾ  14:46, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg23 ജനുവരി 2008 -ലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Vssun 11:57, 22 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Kutappana.jpg[തിരുത്തുക]

Kutappana.jpg

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:06, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷംലേഖനം വിപുലീകരിക്കണം--അനൂപൻ 08:01, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 12:08, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം ലേഖനം വിപുലീകരിച്ചാൽ ഇത് വോട്ടായി കൂട്ടാം --ജ്യോതിസ് 14:58, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു-- അത്രക്ക് വലിയ മരമൊന്നുമല്ലോല്ലോ, ഫോക്കസ് ശരിയാക്കി ചിത്രത്തിൽ മുഴുവനായി കാണിക്കാമായിരുന്നു. പട്ടകൾ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയിരിക്കുന്നു.-- ജിഗേഷ് സന്ദേശങ്ങൾ  14:56, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല. --Vssun 11:55, 22 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:ആടലോടകം-തൈ.JPG[തിരുത്തുക]

ആടലോടകം-തൈ.JPG

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:06, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം--എൻറെ തന്നെ ചിത്രമാൺ. റെസല്യൂഷൻ കുറവാൺ. വേഗം തന്നെ ശരിയാക്കാം.Aruna 07:23, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)

റെസല്യൂഷൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.Aruna 13:57, 3 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു നയനാനന്ദകരമാവണം എന്നൊരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ട്. ഇത് എന്ത് നയനാന്ദമാണ് ജനിപ്പിക്കുന്നത്. സാദിക്കേ വേറെ നല്ല ചൂടൻ പടങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കൂന്നേ. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 15:16, 8 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു-- തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രമാകാനുള്ള യോഗ്യത ആകഷണം തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന് ആ യോഗ്യത ഇല്ല--  ജിഗേഷ് സന്ദേശങ്ങൾ  14:38, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --Vssun 09:13, 18 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Almond-Badam-001.jpg[തിരുത്തുക]

Almond-Badam-001.jpg

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:06, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 07:24, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം-ലേഖനം വപുലീകരിച്ചാൽ അനുകൂലം--അനൂപൻ 08:00, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 12:08, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു --ചിത്രം അത്രപോര , കുറച്ച് കൂടെ നല്ലത് കിട്ടും! -- ജിഗേഷ് സന്ദേശങ്ങൾ  13:57, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
☒N ലേഖനത്തിൽ ആവശ്യത്തിന്‌ വിവരങ്ങളില്ല --Vssun 10:15, 23 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:ചിന്നക്കുട്ടുറുവൻ.jpg[തിരുത്തുക]

ചിന്നക്കുട്ടുറുവൻ.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:19, 14 ജനുവരി 2008 (UTC)


 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ഓമയുടെ ഇലയാണ് ഫോക്കസ്സിൽ :) --Arayilpdas 03:17, 15 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു മേൽ പറഞ്ഞ കാരണം തന്നെ.Aruna 07:51, 15 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - കഷ്ടപ്പെട്ടു വികിക്കു വേണ്ടി പക്ഷിയെ കണ്ടു പിടിച്ചതിനു.--Caduser2003 07:07, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - കഷ്ടപ്പാട് മനസിലായി, പക്ഷിയുടെ പെയിന്റ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷിയെ വേർത്തിരിച്ച് മനസിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. -- ജിഗേഷ് സന്ദേശങ്ങൾ  14:45, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ഫോക്കസ്സിംഗ് ശരിയായില്ല --ഷാജി 15:06, 17 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • സംവാദം ഇതിലും നല്ലത് ഈ ചിത്രമല്ലേ ചിത്രം:Barbet1.jpg--Aruna 17:16, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല --Vssun 10:12, 23 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:ചെത്തിപ്പൂ.jpg[തിരുത്തുക]

ചെത്തിപ്പൂ.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 14:30, 17 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-കലക്കൻ പടം--അനൂപൻ 14:32, 17 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-നല്ല പടം--ഷാജി 15:06, 17 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 15:51, 17 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുതാളിലെ എല്ലാ പടങ്ങളും നന്നായിട്ടുണ്ട്‌--Caduser2003 12:01, 19 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 24 ജനുവരി 2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Vssun 10:13, 23 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Barbet1.jpg[തിരുത്തുക]

Barbet1.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 17:25, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 03:41, 17 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 05:01, 17 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-വളരെ നല്ല പടം --ഷാജി 15:06, 17 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-നയന സുന്ദരം ---Caduser2003 11:57, 19 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 22 ജനുവരി 2008 ലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Vssun 10:24, 21 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:ചാക്യാർക്കൂത്ത്2.JPG[തിരുത്തുക]

ചാക്യാർക്കൂത്ത്2.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 12:48, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)


 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -നല്ല ചിത്രം തന്നെ, നന്നായിട്ടുണ്ട് ! -- ജിഗേഷ് സന്ദേശങ്ങൾ  14:57, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 15:06, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 15:41, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 12:19, 17 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു- നല്ല പടം --ഷാജി 15:06, 17 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg--18-ജനുവരി-2008 ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി-പ്രവീൺ

ചിത്രം:Santacruz bascillica fortcochin.jpg[തിരുത്തുക]

Santacruz bascillica fortcochin.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aruna 12:32, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)


 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-മികച്ച ചിത്രമാക്കാവുന്നതാണ് -- ജിഗേഷ് സന്ദേശങ്ങൾ  14:58, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 15:06, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 15:43, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 12:19, 17 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg-21-ജനുവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 05:53, 21 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Aalmaram-thayy.jpg[തിരുത്തുക]

Aalmaram-thayy.jpg

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:06, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു-റെസലൂഷൻ കുറവ്,ലേഖനം ശൂന്യം--അനൂപൻ 07:59, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • ☒N അനൂപ് പറഞ്ഞ അതേ കാരണം കൊണ്ട്. നാമനിർദ്ദേശം പിൻവലിക്കുന്നു. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:08, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
തെറ്റ് ശരി വെക്കുന്നു. റെസലൂഷൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്‌. ഈ ചിത്രം അരയാൽ എന്ന വലിയ ലേഖനത്തിലും ചേർ‍‌ത്തിട്ടുണ്ട്‌ . --Caduser2003 10:04, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--സുഗീഷ് 19:07, 3 ജനുവരി 2008 (UTC)

*

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 12:08, 12 ജനുവരി 2008 (UTC) ഒരിക്കൽ നാമനിർദ്ദേശം പിൻ വലിച്ചാൽ പിന്നീട് മറ്റാരെങ്കിലും നാമ നിർദ്ദേശം നടത്താതെ വോട്ട് ചെയ്യരുത്. പടത്തിന്റെ കർത്താവ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിത്രം അതിനനുസരിച്ച് പ്രത്യേകതയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ കോമ്മൺസിലെ നാമനിർദ്ദേശ മാനദണ്ഡം നമുക്കും സ്വീകരിക്കാം --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 02:21, 15 ജനുവരി 2008 (UTC)

തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നു എന്നാണു ഉദ്ദേശിച്ചത്. --Caduser2003 07:18, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)

☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല --Vssun 09:12, 18 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:മഴപെരുമഴ.JPG[തിരുത്തുക]

മഴപെരുമഴ.JPG

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രം മാറ്റി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ടിപ്പണി)--ബ്ലുമാൻ‍ഗോ ക2മ 17:12, 1 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ലെൻസിലെ മഴത്തൂള്ളികൾ ചിത്രത്തിൽവന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊഴിവാക്കാമായിരുന്നു. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:06, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു-മുകളിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാരണം--അനൂപൻ 07:53, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ലെൻസിലെ മഴത്തുള്ളി മഴയുടെ ഒരു ത്രിമാന പ്രതീതി തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്തരം പടം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 15:13, 8 ജനുവരി 2008 (UTC)

ഇത് ലെൻസിലെ മഴത്തുള്ളികളല്ല ഫ്ലാഷ് മഴത്തുള്ളികളിൽ തട്ടി തിളങ്ങുകയാണ്

☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല --Vssun 09:10, 18 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Vishu kani.jpg[തിരുത്തുക]

വിഷുകണി.jpg

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. -- ജിഗേഷ് സന്ദേശങ്ങൾ  16:37, 1 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • സംവാദം ചിത്രത്തിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുലര്ച്ച വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എടുത്ത ചിത്രമാണ്. വളരെ ഉത്തമമായി എല്ലാം ചിട്ടയിൽ അലങ്കരിച്ചീട്ടുണ്ട്. ഉരുളിയിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഉരുളിക്കകത്തുള്ളത് കാണീക്കുക അല്ല ഇവിടെ ചെയ്തത്.-- ജിഗേഷ് സന്ദേശങ്ങൾ  15:04, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)


 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു കണിക്കൊന്നയും, ഫലങ്ങളും, ധാന്യങ്ങളും വേണ്ടേ? --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:06, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --അനൂപൻ 07:51, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ഉരുളിയിൽ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നതുമാത്രം അറിയാൻ കഴിയുന്നു. ബാക്കി സാധന-സാമഗ്രികൾ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. --സുഗീഷ് 09:07, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല --Vssun 09:09, 18 ജനുവരി 2008 (UTC)

{പ്രതികൂലം } ചിത്രങൽ വെക്തമല്ല.(ഗിീഷ്)

ചിത്രം:ഗോശ്രീ‍പാലം, എറണാകുളം.jpg[തിരുത്തുക]

ഗോശ്രീ‍പാലം, എറണാകുളം.jpg

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:41, 30 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു-ലേഖനം വിപുലീകരിക്കണം.ചിത്രം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാമായിരുന്നു--അനൂപൻ 07:34, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)

☒N - അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല --Vssun 09:08, 18 ജനുവരി 2008 (UTC)


ചിത്രം:കോവയ്ക്കാപ്പൂവ്.JPG[തിരുത്തുക]

കോവയ്ക്കാപ്പൂവ്.JPG

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:38, 25 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷംലേഖനം വലുതാക്കിയാൽ അനുകൂലം--അനൂപൻ 17:44, 27 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 • സംവാദം ഈ ലേഖനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രമിക്കണേ --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 15:05, 1 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ലേഖനമൊന്നും വലുതാക്കിയില്ലെങ്കിലും പടം കയറ്റുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നാം പിന്നോട്ട് പൊവരുത്. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 15:10, 8 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കോവൽ ലേഖനവും വലുതാക്കിയിരുന്നു. --Caduser2003 07:23, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- ഒരു വ്യത്യസ്ത ഈ ചിത്രത്തിന് ഉണ്ട്. -- ജിഗേഷ് സന്ദേശങ്ങൾ  14:52, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg- 17-ജനുവരി-2008 ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 15:58, 16 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:കൂടിയാട്ടം4.JPG[തിരുത്തുക]

കൂടിയാട്ടം4.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:46, 9 ജനുവരി 2008 (UTC)


 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --അഭി 11:39, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 12:08, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജ്യോതിസ് 14:44, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 19:25, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Mohanpn 21:56, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg-16-ജനുവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:03, 14 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Shabarimala.JPG[തിരുത്തുക]

Shabarimala.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:42, 9 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 12:08, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഒരല്പ്പം സോഫ്റ്റ് ഫോക്കസാണെന്നു തോന്നുന്നു --ജ്യോതിസ് 14:47, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ബ്ലുമാൻ‍ഗോ ക2മ 18:53, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg-15-ജനുവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:54, 14 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Kovakka.JPG[തിരുത്തുക]

Kovakka.JPG

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:06, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ചിത്രം കൊള്ളാം--Aruna 07:26, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--താളിനു യോജിച്ച ചിത്രം. --Caduser2003 07:48, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷംലേഖനം വിപുലീകരിക്കണം--അനൂപൻ 07:54, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ‍ ശരിയാക്കാം --Caduser2003 09:10, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)

കോവൽ എന്ന ലേഖനം വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് - --Caduser2003 05:55, 3 ജനുവരി 2008 (UTC)

[ലേഖനം വിപുലീകരിച്ചതിനു കിട്ടിയ സമ്മാനം(പരിഹാസം)]--Caduser2003 08:20, 3 ജനുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 12:51, 7 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg- 14-ജനുവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 11:54, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)ചിത്രം:Smacau.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:41, 30 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

Yes check.svg- 13-ജനുവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 11:46, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:മേക്കേഡാടു.jpg[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:41, 30 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 13:11, 31 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 07:46, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg- 12-ജനുവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 11:32, 12 ജനുവരി 2008 (UTC)ചിത്രം:Catamaran2.jpg[തിരുത്തുക]

Catamaran2.jpg

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:06, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)

Yes check.svg 11-ജനുവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:24, 9 ജനുവരി 2008 (UTC)ചിത്രം:അതിരപ്പള്ളി.jpg[തിരുത്തുക]

അതിരപ്പള്ളി.jpg
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 17:01, 1 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - നല്ല ചിത്രം ---Caduser2003 07:52, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സുഗീഷ് 19:05, 3 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --അഭി 12:49, 7 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 7-ജനുവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞടുത്ത ചിത്രമാക്കി. --Vssun 13:05, 7 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Weaver ant's nest.jpg[തിരുത്തുക]

Weaver ant's nest.jpg

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:41, 30 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 13:09, 31 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു----Arayilpdas 17:40, 31 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 07:50, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg-9-ജനുവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 16:26, 8 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Oriental Magpie Robin.jpg[തിരുത്തുക]

Oriental Magpie Robin.jpg

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:41, 30 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 13:18, 31 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 07:40, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ബ്ലൂമാങ്കോ
Yes check.svg10-ജനുവരി-2008 ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 16:42, 8 ജനുവരി 2008 (UTC)
ചിത്രം:തവള.JPG[തിരുത്തുക]

തവള.JPG

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:41, 30 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 07:51, 30 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --തവളയെ പോലും വെറുതെ വിടാതെ വികിക്കു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയതിനു.--Caduser2003 10:38, 31 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു----Arayilpdas 17:42, 31 ഡിസംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം---ലേഖനം വിപുലീകരിച്ചാൽ അനുകൂലം--അനൂപൻ 07:39, 2 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ക്രോം..ക്രോം.......മാക്രി --സുഗീഷ് 19:09, 3 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 8-ജനുവരി-2008 ലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Vssun 13:20, 7 ജനുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Thai-paradevatha-ilam kolam.jpg[തിരുത്തുക]

Thai-paradevatha-ilam kolam.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 07:16, 26 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)


 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 06:29, 27 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 03:43, 28 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 01-03-2008 ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി. --Vssun 05:10, 1 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Vettakorumakan.jpg[തിരുത്തുക]

Vettakorumakan.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 07:16, 26 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 06:29, 27 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 29-2-2008 - ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--Vssun 03:20, 28 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:നീലമ്മാങ്ങ.jpg[തിരുത്തുക]

നീലമ്മാങ്ങ.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ബ്ലുമാൻ‍ഗോ ക2മ 16:08, 25 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 03:24, 26 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --അനൂപൻ 05:25, 26 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --നീലം മാങ്ങ എന്നാണല്ലോ അല്ലെ? പച്ച മാങ്ങ നന്നായിട്ടുണ്ട്----Caduser2003 05:55, 26 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Arayilpdas 07:02, 26 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg--27-ഫെബ്രുവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 05:03, 27 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Vellulli-garlic.jpg[തിരുത്തുക]

Vellulli-garlic.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 11:06, 20 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 12:23, 22 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg ഫെബ്രുവരി 25 ലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Vssun 05:51, 24 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:മണിമന്ധപം,തഞ്ചാവൂർ.JPG[തിരുത്തുക]

മണിമന്ധപം,തഞ്ചാവൂർ.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 11:45, 19 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)


Yes check.svg ഫെബ്രുവർ 22-ലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി. --Vssun 12:05, 21 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Chimmini-water-stream.JPG[തിരുത്തുക]

Chimmini-water-stream.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 11:45, 19 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 12:22, 22 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 26-02-2008-ലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി. --Vssun 11:50, 25 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:ChimminiForest.JPG[തിരുത്തുക]

ChimminiForest.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 11:45, 19 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)


 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 12:23, 22 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg 24-02-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി --Vssun 05:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം:Pookkodu lake.JPG[തിരുത്തുക]

Pookkodu lake.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 12:41, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)


 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു മാനദണ്ഡ് പാലിക്കുന്നില്ല. --മിയമിയ 13:20, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

വോട്ട് അസാധു. --ഷിജു അലക്സ് 13:25, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

പിക്സൽ 1000 വേണ്ടേ?--മിയമിയ 13:27, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

ചിത്രം ഇവിടെ നിന്നു മാറ്റേണ്ടതാണു. നിളമോ വീതിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും 1000 പിക്സൽ വേണം.--ഷിജു അലക്സ് 13:28, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

റെസലൂഷൻ കൂടിയ ചിത്രം ഉടനെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം--അനൂപൻ 13:38, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
അനൂപനും ദ്രവജിതൂം ഒന്നാണോ? --മിയമിയ 13:56, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധ്രുവൻ 17:02, 17 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg-20-ഫിബ്രവരി-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 05:42, 20 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)ചിത്രം:തുമ്പി.JPG[തിരുത്തുക]

തുമ്പി.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 09:12, 23 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:42, 24 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ഷാജി 13:45, 24 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 16:46, 29 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- Mohanpn 16:25, 1 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
Yes check.svg-5-ഏപ്രിൽ-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:24, 4 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ചിത്രം:പൂത്താങ്കിരി.jpg[തിരുത്തുക]

പൂത്താങ്കിരി.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 09:12, 23 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കരിയിലക്കിളി ഒന്നടങ്ങിയിരുന്നിട്ടു വേണമല്ലോ പടമെടുക്കാൻ Noblevmy 07:50, 24 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു പൂത്താങ്കിരി/കരിയിലക്കിളി ഇവ രണ്ട് പക്ഷികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും പടം കൊള്ളാം--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:42, 24 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ഷാജി 13:45, 24 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 16:46, 29 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- Mohanpn 16:24, 1 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
Yes check.svg-6-ഏപ്രിൽ-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:42, 5 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Koel.jpg[തിരുത്തുക]

Koel.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 08:00, 21 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ഒരു താളിലും ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും താളിൽ, ലേഖനത്തിനു മിഴിവേകുന്ന രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ വോട്ട് അനുകൂലം ആയി കണക്കാക്കാം--അനൂപൻ 08:04, 21 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:42, 24 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നാട്ടുകുയിൽ എന്ന താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌ --ഷാജി 13:45, 24 മാർച്ച് 2008 (UTC)
Yes check.svg--1-ഏപ്രിൽ-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:58, 31 മാർച്ച് 2008 (UTC) 

ചിത്രം:പമ്പാനദി.JPG[തിരുത്തുക]

പമ്പാനദി.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 11:06, 18 മാർച്ച് 2008 (UTC)

Yes check.svg-30-മാർച്ച്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 16:49, 29 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Victoria-Memorial.jpg[തിരുത്തുക]

വിൿടോറിയാ മെമ്മോറിയൽ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു Kirancp 06:14, 14 മാർച്ച് 2008 (UTC)നാമനിർദ്ദേശം അസാധു. നല്ല ചിത്രമായതിനാൽ വീണ്ടും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു--അനൂപൻ 05:24, 19 മാർച്ച് 2008 (UTC)

Yes check.svg--27-മാർച്ച്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:33, 26 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:കായാമ്പൂ.JPG[തിരുത്തുക]

കായാമ്പൂ.JPG

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --Arayilpdas 13:56, 13 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- Kirancp 06:11, 14 മാർച്ച് 2008 (UTC) വോട്ട് അസാധു. ഉപയോക്താവിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള യോഗ്യതകൾ ഇല്ല.ഉപയോക്താവിന്റെ സംഭാവനകൾ ഇവിടെ--അനൂപൻ 05:22, 19 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 06:25, 14 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:23, 19 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 16:11, 20 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 16:15, 20 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Mohanpn 14:19, 24 മാർച്ച് 2008 (UTC)
Yes check.svg--25-മാർച്ച്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 18:27, 24 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ഉപയോക്താവിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള യോഗ്യതകൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനു മുൻപ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത ഉപയോക്താവ് അറിയാനുള്ള സംവിധാനം ഈ താളിൽ ഉണ്ടോ? -- നീലമാങ്ങ ♥♥✉  19:05, 24 മാർച്ച് 2008 (UTC)


ചിത്രം:Smallbee door.JPG[തിരുത്തുക]

ചെറുതേനീച്ചക്കുടിന്റെ വാതിൽ കാക്കുന്ന തേനീച്ചകൾ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു Noblevmy 12:08, 10 മാർച്ച് 2008 (UTC)

Yes check.svg-22-മാർച്ച്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 04:56, 22 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:spider_bottom (1).JPG[തിരുത്തുക]

ചിലന്തിയുടെ അടിഭാഗം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു Noblevmy 08:18, 4 മാർച്ച് 2008 (UTC)

Yes check.svg--20-മാർച്ച്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:52, 19 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:spiders_net5.JPG[തിരുത്തുക]

ചിലന്തിവല

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു Noblevmy 08:06, 4 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം-ചിത്രത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിനു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ എട്ടുകാലിയുടെ വല വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ചിത്രം കാണാൻ ഒരു ചന്തമുണ്ട്.വിക്കി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നയനാനന്ദകരമാണ്‌--അനൂപൻ 15:08, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ഥനാമൊരു... ചിലന്തിയാണന്ന് തോന്നുന്നു. ലേഖനം ശുഷകമാണെങ്കിലും.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:23, 19 മാർച്ച് 2008 (UTC)
Yes check.svg--2-ഏപ്രിൽ-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:03, 1 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Mech_chakram1.JPG[തിരുത്തുക]

വൈദുത ചക്രം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു Noblevmy 06:02, 4 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ആർട്ടിക്കലുമായി നേരിയ തോതിലുള്ള കൂറ്/യന്ത്രം വ്യക്തമല്ല --ബ്ലുമാൻ‍ഗോ ക2മ 11:55, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു--എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല--അനൂപൻ 15:05, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)
☒N-അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല--അനൂപൻ 09:15, 15 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Orchid31.JPG[തിരുത്തുക]

Orchid31.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 19:03, 2 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം--സുഗീഷ് 11:01, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --അഭി 16:12, 7 മാർച്ച് 2008 (UTC)
Yes check.svg 2008 മാർച്ച് 19-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Vssun 16:59, 18 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Pumpkin-carving1.JPG[തിരുത്തുക]

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 19:03, 2 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കൊള്ളാം, നല്ല കലാവിരുത് --സുഗീഷ് 11:03, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള വാല്യു ഇല്ല --ബ്ലുമാൻ‍ഗോ ക2മ 11:53, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷം മനോഹരം, vegetable carving എന്നൊരു ലേഖനത്തിൽ അനുകൂലം --Arayilpdas 15:16, 7 മാർച്ച് 2008 (UTC)
☒N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല --Vssun 16:59, 18 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Orchid30.JPG[തിരുത്തുക]

Orchid30.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 19:03, 2 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു അടിപൊളി ...:) --സുഗീഷ് 11:04, 6 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 06:26, 14 മാർച്ച് 2008 (UTC)
Yes check.svg - 16-മാർച്ച്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 05:49, 16 മാർച്ച് 2008 (UTC)

ചിത്രം:ചെമ്പകം(രാത്രിദൃശ്യം).jpg[തിരുത്തുക]

ചെമ്പകം(രാത്രിദൃശ്യം).jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:22, 8 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

☒N--നാമനിർദ്ദേശം പിൻ‌വലിക്കുന്നു. ഒരു താളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല--അനൂപൻ 15:44, 9 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ചിത്രം:ഒഡിസ്സിനൃത്തം.jpg[തിരുത്തുക]

ഒഡിസ്സിനൃത്തം.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 8 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 12:10, 10 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു തരക്കേടില്ല --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 12:15, 10 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുNoblevmy 12:23, 10 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
Yes check.svg-12-ഏപ്രിൽ-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:18, 16 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Seabridge.jpg[തിരുത്തുക]

Seabridge.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 09:30, 2 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

Yes check.svg--18-ഏപ്രിൽ-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:23, 17 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Common Indian Crow.JPG[തിരുത്തുക]

Common Indian Crow.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 10:06, 29 മാർച്ച് 2008 (UTC)

Yes check.svg--11-ഏപ്രിൽ-2008 ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:11, 10 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Rice Grains.jpg[തിരുത്തുക]

നെൽ‌ക്കതിർ.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 09:12, 23 മാർച്ച് 2008 (UTC)

Yes check.svg--9-ഏപ്രിൽ-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:34, 8 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ചിത്രം:മല്ലിക.JPG[തിരുത്തുക]

മല്ലിക.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഭി 09:12, 23 മാർച്ച് 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:42, 24 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ഷാജി 13:45, 24 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ 16:46, 29 മാർച്ച് 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു-- ഒട്ടും സ്വാഭാവികത ഇല്ല, കൊമ്പോസിഷൻ എററുകൾ ധാരാളം --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 12:22, 10 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
Yes check.svg-17-ഏപ്രിൽ-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:20, 16 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ചിത്രം:വറ്റൽമുളക്.jpg[തിരുത്തുക]

വറ്റൽമുളക്.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 8 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

Yes check.svg--21-ഏപ്രിൽ-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:36, 20 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ചിത്രം:നീലം മാങ്ങ.jpg[തിരുത്തുക]

നീലം മാങ്ങ.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 8 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു സബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണധികം, ഫോക്കസും കുറവാണ്‌ --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 12:23, 10 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)‌
☒N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 13:54, 3 മേയ് 2008 (UTC)

ചിത്രം:Pakalpooram.jpg[തിരുത്തുക]

Pakalpooram.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 8 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

Yes check.svg--1-മെയ്-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:58, 30 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Skin elephant.jpg[തിരുത്തുക]

Skin elephant.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 18:03, 8 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 12:09, 10 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 18:33, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 18:50, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
Yes check.svg--23-ഏപ്രിൽ-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 20:33, 22 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ചിത്രം:Spiders_net2.JPG[തിരുത്തുക]

Spiders_net2.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Noblevmy 11:52, 10 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു- മലയാളം വിക്കിയിൽ കണ്ടതിൽ വെച്ച് എനിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന്--അനൂപൻ 11:58, 10 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 18:33, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു Mohanpn 17:17, 22 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
Yes check.svg--തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--പ്രവീൺ:സംവാദം 12:14, 28 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

ചിത്രം:കതിനാ.jpg[തിരുത്തുക]

കതിനാ.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അനൂപൻ 02:41, 9 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുAruna 12:08, 10 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 07:53, 15 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 18:33, 18 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു Mohanpn 17:16, 22 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
Yes check.svg--25-ഏപ്രിൽ-2008-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി--അനൂപൻ 17:28, 24 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)