മലവേട്ടുവർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കണ്ണൂർ,കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു ആദിവാസിവർഗ്ഗ മാണ് മലവേട്ടുവർ.

ഭാഷ[തിരുത്തുക]

കന്നഡ തമിഴ് തുളു ഭാഷയിലെ അനേകം വാക്കുകളുള്ള പ്രാകൃത മലയാളമാണ് ഇവരുടെ ഭാഷ.

പദോൽപ്പത്തി[തിരുത്തുക]

വേടനെന്നോ വേട്ടക്കാരനെന്നോ ഉള്ള വാക്കുകളിൽ‌നിന്നാവാം മലവേട്ടുവർ എന്ന പേരിന്റെ ഉദ്ഭവം.കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ

അടിയർഅരണാടർആളാർഎരവള്ളർഇരുളർകാടർകനലാടികാണിക്കാർകരവഴികരിംപാലൻകാട്ടുനായ്ക്കർകൊച്ചുവേലൻകൊറഗർകുണ്ടുവടിയർകുറിച്യർകുറുമർചിങ്ങത്താൻചെറവർ‌മലയരയൻമലക്കാരൻമലകുറവൻമലമലസർമലപ്പണ്ടാരംമലപണിക്കർമലസർമലവേടർമലവേട്ടുവർമലയടിയർമലയാളർമലയർമണ്ണാൻമറാട്ടിമാവിലർമുഡുഗർമുള്ളക്കുറുമർമുള്ളുവക്കുറുമൻമുതുവാൻനായാടിപളിയർപണിയർപതിയർഉരിഡവർഊരാളിക്കുറുമർഉള്ളാടർതച്ചനാടൻ മൂപ്പൻവിഴവർചോലനായ്ക്കർ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലവേട്ടുവർ&oldid=2518715" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്