മലയാളർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെറിയ ആദിവാസിവർഗമാണ് മലയാളർ. ആറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വീർപ്പാട് പ്രദേശത്താണ് ഇവരുടെ താമസം. മലയിലെ ആൾക്കാർ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മലയാളർ എന്ന പേര് വന്നതെന്ന് കരുതുന്നു.മലയെ ആളുന്നവർ എന്നും ഇവരുടെ പേരിന് അർഥം നൽകാറുണ്ട്.[1]

ജനസംഖ്യ[തിരുത്തുക]

നാല് ഇല്ലങ്ങളിലായി നാല്പതോളം കുടുംബങ്ങളും അവയിൽ മുന്നൂറോളം അംഗങ്ങളും മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളു.[2]

പട്ടികവർഗം അല്ലാത്ത ആദിവാസികൾ[തിരുത്തുക]

ആദിവാസികൾ എന്ന് വിളിയ്ക്കപ്പെടുന്നെങ്കിലും ഇവർ പട്ടികജാതിയിലോ പട്ടികവർഗത്തിലോ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.ഒ.ഇ.സി വിഭാഗത്തിലാണ് ഇവരെ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ സംവരണ വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ( എസ്.സി/എസ്.റ്റി / ഒ.ബി.സി) ഇനിയും ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള അപൂർവ്വം സമുദായങ്ങളിലൊന്നാണ് മലയാളർ..[3]

ജീവിതരീതി[തിരുത്തുക]

ഐതിഹ്യം[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. പഴശ്ശിയും കടത്തനാടും-കെ.ബാലക്യഷ്ണൻ
  2. പഴശ്ശിയും കടത്തനാടും-കെ.ബാലക്യഷ്ണൻ
  3. പഴശ്ശിയും കടത്തനാടും-കെ.ബാലക്യഷ്ണൻകേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ

അടിയർഅരണാടർആളാർഎരവള്ളർഇരുളർകാടർകനലാടികാണിക്കാർകരവഴികരിംപാലൻകാട്ടുനായ്ക്കർകൊച്ചുവേലൻകൊറഗർകുണ്ടുവടിയർകുറിച്യർകുറുമർചിങ്ങത്താൻചെറവർ‌മലയരയൻമലക്കാരൻമലകുറവൻമലമലസർമലപ്പണ്ടാരംമലപണിക്കർമലസർമലവേടർമലവേട്ടുവർമലയടിയർമലയാളർമലയർമണ്ണാൻമറാട്ടിമാവിലർമുഡുഗർമുള്ളക്കുറുമർമുള്ളുവക്കുറുമൻമുതുവാൻനായാടിപളിയർപണിയർപതിയർഉരിഡവർഊരാളിക്കുറുമർഉള്ളാടർതച്ചനാടൻ മൂപ്പൻവിഴവർചോലനായ്ക്കർ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലയാളർ&oldid=2171856" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്