മലയാളർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെറിയ വിഭാഗമാണ്] മലയാളർ. ആറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വീർപ്പാട് പ്രദേശത്താണ് ഇവരുടെ താമസം.പണ്ട് മല ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം ഭരിച്ച രാജാവിന്റെ ആൾക്കാർ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മലയാളർ എന്ന പേര് വന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. പണ്ട് ഈ ദേശം ഭരിച്ചത് ഇവരിലെ മുതിർന്ന ആളാണ്, ആ രാജകുടുംബം ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു, ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരം പുലർത്തി പോക്കുന്നവരുമാണ്, മലയെ ആളുന്നവർ എന്നും ഇവരുടെ പേരിന് അർഥം നൽകാറുണ്ട്.[1]

ജനസംഖ്യ[തിരുത്തുക]

നാല് ഇല്ലങ്ങളിലായി നാല്പതോളം കുടുംബങ്ങളും അവയിൽ മുന്നൂറോളം അംഗങ്ങളും മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളു.[2]

സംവരണം ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ==ഒ.ഇ.സി വിഭാഗത്തിലാണ് ഇവരെ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ സംവരണ വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ( എസ്.സി/എസ്.റ്റി / ഒ.ബി.സി) ഇനിയും ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല..[3]

==ജീവിതരീതി== ഉയർന്ന ജീവിത രീതി പുലർത്തി പോകുന്നവരാണ്, പുതിയ തലമുറയിലെ 100% പേരും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണ്, കൃഷി ആണ് പൊതുവെ ഉള്ള ഉപജീവന മാർഗം

ഐതിഹ്യം[തിരുത്തുക]

ഇവർ രാജാവിന്റെ പടയാളികൾ ആയിരുന്നു. യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക,രാജാവിനെ സഹായിക്കുക ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ.എന്നാൽ പിന്നീട് രാജാവ് ഇവർക്ക് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് വിശ്രമം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അവരിൽ മുതിർന്ന ആളെ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ രാജവാക്കുകയും ചെയ്തു

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. പഴശ്ശിയും കടത്തനാടും-കെ.ബാലക്യഷ്ണൻ
  2. പഴശ്ശിയും കടത്തനാടും-കെ.ബാലക്യഷ്ണൻ
  3. പഴശ്ശിയും കടത്തനാടും-കെ.ബാലക്യഷ്ണൻകേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ

അടിയർഅരണാടർആളാർഎരവള്ളർഇരുളർകാടർകനലാടികാണിക്കാർകരവഴികരിംപാലൻകാട്ടുനായ്ക്കർകൊച്ചുവേലൻകൊറഗർകുണ്ടുവടിയർകുറിച്യർകുറുമർചിങ്ങത്താൻചെറവർ‌മലയരയൻമലക്കാരൻമലകുറവൻമലമലസർമലപ്പണ്ടാരംമലപണിക്കർമലപ്പുലയർമലസർമലവേടർമലവേട്ടുവർമലയടിയർമലയാളർമലയർമണ്ണാൻമറാട്ടിമാവിലർമുഡുഗർമുള്ളക്കുറുമർമുള്ളുവക്കുറുമൻമുതുവാൻനായാടിപളിയർപണിയർപതിയർഉരിഡവർഊരാളിക്കുറുമർഉള്ളാടർതച്ചനാടൻ മൂപ്പൻവിഴവർചോലനായ്ക്കർ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലയാളർ&oldid=3127491" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്