പാട്ടുപുരക്കൽ ഭഗവതീ ക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഭരണകേന്ദ്രമായ കാക്കനാടാണ് പാട്ടുപുരക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവതി പ്രതിഷ്ഠയാണ് പ്രധാനം എങ്കിലും ശിവൻ , ശാസ്താവ് , ഗണപതി എന്നീ ദേവപ്രതിഷ്ഠകളും ഉണ്ട്. മീനമാസത്തിലെ ഭരണി നാളിലാണ് ഉത്സവം.താലപ്പൊലിയോടുകൂടിയാണ് അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത്