കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് നാമനിദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾ

 1. ഡബ്ല്യു.എച്ച്. ഡിക്രൂസ് (ഒന്നാം കേരളനിയമസഭ)
 2. സി.എഫ്. പെരേര (രണ്ടാം കേരളനിയമസഭ)
 3. എസ്.പി. ലൂയിസ് (മൂന്നാം കേരളനിയമസഭ)
 4. സ്റ്റീഫൻ പഡുവ (നാലാം കേരളനിയമസഭ)
 5. സ്റ്റീഫൻ പഡുവ (അഞ്ചാം കേരളനിയമസഭ)
 6. സ്റ്റീഫൻ പഡുവ (ആറാം കേരളനിയമസഭ)
 7. സ്റ്റീഫൻ പഡുവ (ഏഴാം കേരളനിയമസഭ)
 8. നിക്കോളാസ് റോഡ്രിഗ്‌സ് (എട്ടാം കേരളനിയമസഭ)
 9. ഡേവിഡ് പിനിറോ (ഒൻപതാം കേരളനിയമസഭ)
 10. ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് (പത്താം കേരളനിയമസഭ)
 11. ലൂഡി ലൂയിസ് (പതിനൊന്നാം കേരളനിയമസഭ)
 12. സൈമൺ ബ്രിട്ടോ (പന്ത്രണ്ടാം കേരളനിയമസഭ)
 13. ലൂഡി ലൂയിസ് (പതിമൂന്നാം കേരളനിയമസഭ)
 14. ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് (പതിനാലാം കേരളനിയമസഭ)