കേരളത്തിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സർവ്വകലാശാലകൾ[തിരുത്തുക]

കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാലകൾ[തിരുത്തുക]

സർവ്വകലാശാല[1] സ്ഥലം വിഷയം സ്ഥാപിതം
കേന്ദ്ര സർവകലാശാല, കേരളം കാസർഗോഡ് സയൻസ്, ഫൈൻ ആർട്സ്, സാഹിത്യം 2009
ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം സർവകലാശാല കൊച്ചി കൊച്ചി മാരിടൈം 2008

കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ[തിരുത്തുക]

സർവ്വകലാശാല സ്ഥലം വിഷയം സ്ഥാപിതം
എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാനേജ്മെന്റ്, സാങ്കേതികവിദ്യ 2014
കൊച്ചിൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല എറണാകുളം ബഹുമുഖ 1971
കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല കണ്ണൂർ ബഹുമുഖ 1997
കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല തൃശ്ശൂർ കൃഷി , എഞ്ചിനീയറിംഗ് 1972
കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്രപഠന സർവകലാശാല കൊച്ചി ഫിഷറീസ് , കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം 2010
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ, പാരാമെഡിക്കൽ, ഹെൽത്ത് സയൻസ് 2010
കേരള വെറ്ററിനറി ആന്റ് അനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാല വയനാട് മൃഗശാസ്ത്രം 2010
മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല കോട്ടയം ബഹുമുഖ 1983
ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല കാലടി സംസ്കൃത ആൻഡ് വേദ പഠനം 1994
തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവകലാശാല മലപ്പുറം മലയാള ഭാഷയും സാഹിത്യവും 2012
കേരള സർ‌വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം ബഹുമുഖ 1937
യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് മലപ്പുറം ബഹുമുഖ 1968
നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് കൊച്ചി നിയമം 2005

ഡീംഡ് സർവ്വകലാശാലകൾ[തിരുത്തുക]

സർവ്വകലാശാല സ്ഥലം വിഷയം സ്ഥാപിതം ‍ഡീംഡ് അവസ്ഥ പരിഗണിച്ച വർഷം
അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എറണാകുളം ബഹുമുഖ 1998
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പെയ്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തിരുവനന്തപുരം ശാസ്ത്ര - സാങ്കേതിക 2007 2008
കേരള കലാമണ്ഡലം ചെറുതുരുത്തി പ്രകടന കലകൾ 1999 2006

ദേശീയപ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സർവ്വകലാശാല സ്ഥലം വിഷയമേഖല സ്ഥാപിതം സ്വയംഭരണാധികാരം

ലഭിച്ച വർഷം

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസേർച്ച് തിരുവനന്തപുരം ശാസ്ത്രം,സാങ്കേതികം 2008 2008
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി പാലക്കാട് ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികം 2015 2015
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കോഴിക്കോട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് 1961 2002
ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തിരുവനന്തപുരം ആരോഗ്യശാസ്ത്രം 1974 2002
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കോട്ടയം ടെക്നോളജി 2015 2015

കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

ആർട്സ് സയൻസ് കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

 • ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , കട്ടപ്പന , ഇടുക്കി കേരള
 • കാരുണ്യം കോളേജ്, പാലക്കാട്

വിദേശഭാഷ കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

ട്രൌം അക്കാദമി ഫോർ ജർമ്മൻ ആന്റ് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജസ്

നിയമ കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

ബിസിനസ് /എംബിഎ /മാനേജ്മെന്റ് പഠനം[തിരുത്തുക]

 • അമിറ്റിയുടെ ബിസിനസ് സ്കൂൾ, കൊച്ചി
 • ബിസിനസ്സ്, കൊച്ചി അമൃത സ്കൂൾ
 • ബിസിനസ്, തിരുവനന്തപുരം ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ
 • മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഭവംസ് റോയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കൊച്ചി
 • ബിഷപ്പ് ജെറോം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് , കൊല്ലം
 • സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
 • ദ്ച്സ്മത് ബിസിനസ് സ്കൂൾ
 • മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഫാറൂഖ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഫിമ്സ്), കോഴിക്കോട്
 • ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, കൊച്ചി രാജഗിരി സെന്റർ ഫോർ
 • മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മാർത്തോമ്മാ കോളജ് (മ്ച്മത്), പെരുമ്പാവൂർ, എറണാകുളം
 • ഐഐഎം, കൊച്ചി (ഫെലോ കാമ്പസ്)
 • ഐഐഎം, കോഴിക്കോട്
 • ഇഇല് കൊച്ചി
 • കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, കൊച്ചി സ്കൂൾ
 • മാനേജ്മെന്റ് ടികെഎം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
 • തിരുവിതാംകൂർ ബിസിനസ് അക്കാഡമി, കൊല്ലം
 • ഉഎഇ ഗ്ലോബൽ
 • വിദ്യാ ഭാരതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, കൊച്ചി
 • മാനേജ്മെന്റ് സംരംഭകത്വവും ഓഫ് സേവ്യർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
 • മോണ്ടി ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മന്റ്‌ സ്റ്റഡീസ് , പെരിന്തൽമണ്ണ
 • മാനേജ്‌മന്റ്‌ എം ഇ എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , കുറ്റിപുറം

സ്വകാര്യ കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

 • അമൃത വിശ്വ വിദ്യാപീഠം , കൊല്ലം (ആസ്ഥാനം കോയമ്പത്തൂർ , തമിഴ്നാട് )

പോളിടെൿനിക് കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

ആർക്കിടെക്ചർ കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

 • കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ, തിരുവനന്തപുരം

രൂപകൽപന സ്ഥാപനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ , കൊല്ലം
 • ടെറാഫേം ഗ്ലോബൽ അക്കാദമി, സിറ്റി സെന്റർ കാമ്പസ്, കടവന്ത്ര, കൊച്ചി
 • ടെറാഫേം ഗ്ലോബൽ അക്കാദമി, റിവർസൈഡ് ഗ്രീൻ കാമ്പസ്, ആലുവ, കൊച്ചി

എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ആതുരശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മാരിടൈം സ്ഥാപനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഫാർമസി കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി സാങ്കേതികവിദ്യ കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

 • എജിഎം സ്ക്കൂൾ ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽസ്
 • അൽഫോൻസ പാരാമെഡിക്കൽ സ്കൂൾ
 • ബേബീസ് പാരാമെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി, ചങ്ങനാശ്ശേരി
 • മേരി ക്യൂൻസ് മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറി, തിരുവല്ല
 • ക്യൂൻ മേരീസ് മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറി, കറുകച്ചാലിൽ
 • എസ്ജി ലബോറട്ടറി, മല്ലപ്പള്ളി
 • സെന്റ് ജൂലിയൻ മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറി, കറുകച്ചാൽ

സർക്കാർ ഫാർമ്മസി കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

 • കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ്, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്
 • കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ്, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം
 • ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ് വകുപ്പ്, മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല, കോട്ടയം

സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ ഫാർമസി കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

 • എഎം ഫാർമസി കോളേജ്, വവ്വക്കവു പോസ്റ്റ്, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊല്ലം-690 528
 • അക്കാദമി ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കണ്ണൂർ
 • അല്ശിഫ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, പെരിന്തൽമണ്ണ
 • അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് ഫാർമസി, എയിംസ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് കാമ്പസ്, കൊച്ചി
 • ക്രസന്റ് ബിഫാം കോളേജ്, മാടായിപ്പാറ, കണ്ണൂർ
 • ഡെയ്ൽ വ്യൂ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി & റിസർച്ച് സെന്റർ, പുനലല് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം
 • ദേവകി അമ്മ മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, പി.ഒ. പുല്ലിപരംബ, ഛെലെംബ്ര, മലപ്പുറം,
 • എഴുത്തച്ഛൻ നാഷണൽ അക്കാദമി ഫാർമസി, കോളേജ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മര്യമുട്ടം, നെയ്യാറ്റിൻകര, തിരുവനന്തപുരം
 • ഫാത്തിമ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, കൊല്ലം
 • ഗ്രേയ്സ് കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, പാലക്കാട്
 • ജെഡിടി ഇസ്ലാം കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, മാരിക്കുന്ന് പി.ഒ., കോഴിക്കോട്
 • കരുണ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, ഇരിങ്ങുട്ടൂർ, പാലക്കാട് ജില്ല
 • മാലിക് ദിനാർ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, സീതഗൊളെ, കാസർഗോഡ്
 • മാർ ഡിസ്കോറസ് കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, ശ്രീകാര്യം, തിരുവനന്തപുരം
 • നസ്രേത്ത് കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, ഓതറ, തിരുവല്ല
 • നെഹ്റു കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി ലക്ക്ദി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, തിരുവില്ല്വാമല, തൃശൂർ
 • നിർമ്മല കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, മൂവാറ്റുപുഴ
 • ഫാർമസി കോളേജ് ഓഫ് സെന്റ് ജെയിംസ് മെഡിക്കൽ അക്കാദമി, സർക്കാർ ആശുപത്രി റോഡ്, ചാലക്കുടി
 • പുഷ്പഗിരി കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, പെരുംതുരുത്തി പി.ഒ., പത്തനംതിട്ട
 • റോയൽ കോളേജ്
 • ശ്രീ വിദ്യധിരജ ഫാർമസി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം
 • സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, മുട്ടം, ചേർത്തല
 • എലിമ്സ് കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി, വില്ലടം, രാമവർമ്മപുരം പി.ഒ., തൃശൂർ

ബി എഡ് കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

 • എൻ.എസ്.എസ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, പന്തളം
 • അൽ-അസർ ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, തൊടുപുഴ
 • സ്ത്രീകൾ, പെരുമ്പിലാവ്, തൃശ്ശൂർ വേണ്ടി അൻസാർ ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്
 • [അറഫാ ടീച്ചർ വിദ്യാഭ്യാസം, അത്തുര്, തൃശ്ശൂർ
 • [ഇന്ദിരാഗാന്ധി ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്] കോതമംഗലം
 • ഫാറൂഖ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, കോഴിക്കോട്
 • വിദ്യാഭ്യാസ കവിയത്തു കോളേജ്, പിരപ്പന്ചൊദെ, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
 • മാർ ബസെലിഒഉസ് പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, പുത്തൻകുരിശ്
 • മത്താ താബോര് പരിശീലനം കോളേജ്, പത്തനാപുരം
 • നഴ്സുമാർ പരിശീലന കോളേജ് ഒത്തപ്ല്മ്
 • ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കൃപ ട്രസ്റ്റ് ബെഡ് കോളേജ്, പൊഥെന്ചൊദെ, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
 • തീത്തൂസ് ടീച്ചേഴ്സ് കോളേജ്, തിരുവല്ല, കേരളം

അദ്ധ്യാപക പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • എം എസ് ടി ടി ഐ റാന്നി, പത്തനംതിട്ട
 • ദാറുൽ ഉലൂം ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഥൊഒഥ, പെരിന്തൽമണ്ണ
 • ഫജ്ഫരി ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, പദിന്ജത്തുംമുരി, മലപ്പുറം
 • മങ്കട ഓർഫനേജ് ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മങ്കട, പെരിന്തൽമണ്ണ
 • ടി.ഡി. ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മട്ടാഞ്ചേരി, കൊച്ചി-2

സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കോളേജ് സ്ഥലം തരം സ്ഥാപിതം
സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് തിരുവനന്തപുരം ജെഎൻയു
ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊച്ചി മറൈൻ റിസർച്ച് 1954
സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊച്ചി മറൈൻ റിസർച്ച് 1971
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് കൊച്ചി കൃഷി 1975
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 1996
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, കേരള തിരുവനന്തപുരം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് 2002
കേരള നഴ്സസ് ആന്റ് മിഡ്‍വൈഫ്സ് കൗൺസിൽ തിരുവനന്തപുരം നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ 1953
കേരള പ്രസ് അക്കാദമി കൊച്ചി മീഡിയ 1979
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി (എൻഐഎഫ്ടി) കാമ്പസ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ ഫാഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം 1973
നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് കൊച്ചി നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം 2009
രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് 1990
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ടന്റ്സ് എറണാകുളം അക്കൗണ്ട്സ് സ്ഥാപനം 1999

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

 • സർക്കാർ കോളേജ്, മണിമലക്കുന്ന്
 • കെഇഎഎം

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. "List of State Universities as on 26th August, 2011" (PDF). University Grants Council, India. മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 26 October 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2 September 2011.