ഉപയോക്താവ്:Manojk/Fish

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ മത്സ്യങ്ങൾ - TO DO LIST

 • പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ടാക്സോബോക്സോടുകൂടി സൃഷ്ടിക്കുക
 • നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങളിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുക
 • ചിത്രങ്ങൾ പരമാവധി ശേഖരിക്കുക
 • ഉള്ളടക്കം വികസിപ്പിക്കുക

കേരളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും ആരോഗ്യമേഖലയിലും വ്യവസായമേഖലയിലുമെല്ലാം വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മത്സ്യം. ശുദ്ധജലമത്സ്യങ്ങളും കടൽ മത്സ്യങ്ങളുമായി ഭൂപ്രകൃതിക്കും ആവാസവ്യവസ്ഥയിലുള്ള പ്രത്യേകതകളുമായി നിരവധിയിനം മത്സ്യങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പശ്ചിമഘട്ടപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന 30 തനതുസ്പിഷ്യസ് മീനുകളുടെ പട്ടിക ഇവിടെ കാണാം. മത്സ്യങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശവും മലിനീകരണവുമെല്ലാം ഇവയുടെ നാശത്തിലേക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നു.

നാടൻ മത്സ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. കുത്തുന്ന കാരി
 2. മുശി
 3. മഞ്ഞക്കൂരി
 4. വെള്ളക്കൂരി
 5. പരൽ
 6. കുറുവാ പരൽ
 7. മാനത്തുകണ്ണി
 8. കോല
 9. പൂളാൻ


കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. കരിചാള
 2. കിളിമീൻ
 3. കുറിച്ചിൽ
 4. വറ്റ
 5. പരവ
 6. ഏട്ട
 7. വേളൂരി
 8. ശീലാവ്
 9. വങ്കട


ഉൾനാടൻ മത്സ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. കണവ്
 2. കരിമീൻ
 3. കുറുവ
 4. കാരി
 5. ആരൽ
 6. തിലേപ്പിയ
 7. തുഴമത്സ്യം
 8. കരട്ടി
 9. പെരുവായൻ മീൻ
 10. ഒഴുക
 11. ചെമ്പെല്ലി
 12. കാളത്തലയൻ
 13. ഗുഹാമത്സ്യം


അലങ്കാരമത്സ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. മാലാഖമത്സ്യം
 2. സ്വർണ്ണമത്സ്യം
 3. സാരിവാലൻ
 4. സൂര്യമത്സ്യം
 5. റോസി ബാർബ്
 6. സ്പടികമത്സ്യം
 7. ബൈറ്റ
 8. പുള്ളിക്കൂരി മത്സ്യം
 9. ടെട്രാ
 10. ഡിസ്കസ് മത്സ്യം
 11. കുമിളക്കണ്ണൻ മത്സ്യം
 12. ഏഞ്ചൽസക്കർ ലോച്ച്
 13. സൈഡ് വെൻഡർലോച്ച്
 14. ബ്ലാക്ക്മൂർ
 15. ചുവന്നവാലൻ പുൽകാർപ്പ്
 16. രണ്ടുപുള്ളിപ്പരൽ
 17. കോലിപ്പരൽ
 18. സിക്ലിഡ്
 19. യെല്ലോടാങ്
 20. അരോണ
 21. പ്ലാറ്റി
 22. പടയാളിമത്സ്യം


കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. നെടുവ
 2. നെയ്മീൻ
 3. അയല
 4. നെത്തോലി
 5. മണുങ്ങ്
 6. കോര
 7. ചെങ്കവല"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Manojk/Fish&oldid=1744335" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്