ഹാർപുലിയ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഹാർപുലിയ
Harpullia pendula:
fruits, seeds and foliage (above), habit (below)
പ്രമാണം:S tulipwood.jpg
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം e
കിങ്ഡം: സസ്യലോകം
ക്ലാഡ്: ട്രക്കിയോഫൈറ്റ്
ക്ലാഡ്: സപുഷ്പി
ക്ലാഡ്: യൂഡികോട്സ്
ക്ലാഡ്: റോസിഡുകൾ
Order: സാപ്പിൻഡേൽസ്
Family: Sapindaceae
Subfamily: Dodonaeoideae
Genus: Harpullia
Roxb.[1][2]
Type species
Harpullia cupanioides
Roxb.
Species

See text

സപിൻഡേസി കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ 27 ഇനം മരങ്ങളുടെ ഒരു ജനുസ്സാണ് ഹാർപുലിയ. ഇന്ത്യ മുതൽ കിഴക്കോട്ട് മലേഷ്യ, പപ്പുവേഷ്യ, ഓസ്‌ട്രലേഷ്യ എന്നിവയിലൂടെ പസഫിക് ദ്വീപുകൾ വരെ ഇവ വിശാലമായി വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ സാധാരണയായി മഴക്കാടുകളിലോ അനുബന്ധ സസ്യജാലങ്ങളിലോ സ്വാഭാവികമായി വളരുന്നു.[2][3][4][5][6]

ഇരുപതോളം സ്പീഷിസുകളുടെ പ്രധാന വൈവിധ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ ന്യൂ ഗിനിയയിൽ ഉടനീളവും അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ദ്വീപുകളും പ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ കാണപ്പെടുന്നു.[3][4][5][6]

H. arborea fruits
H. frutescens young foliage
H. hillii fruits and foliage
Formerly included here
 • Harpullia zanguebarica (J.Kirk.) Radlk.  ⇒  Majidea zanguebarica J.Kirk. ex Oliv. – E. Africa

References[തിരുത്തുക]

 1. Roxburgh, William; Wallich, Nathaniel (1824). "Harpullia Roxb.; Harpullia cupanioides Roxb.". In Carey, William (ed.). Flora indica; or descriptions of Indian plants by the late William Roxburgh. Vol. 2. Serampore, India: Mission Press. pp. 441–4. Retrieved 21 Dec 2013.
 2. 2.0 2.1 "Harpullia%". Australian Plant Name Index (APNI), Integrated Botanical Information System (IBIS) database (listing by % wildcard matching of all taxa relevant to Australia). Centre for Plant Biodiversity Research, Australian Government. Retrieved 17 Dec 2013.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Takeuchi, Wayne N. (March 2011). "Notes on Papuasian Sapindaceae: Harpullia mabberleyana sp. nov., Harpullia rhachiptera and Lepisanthes mixta". Edinburgh Journal of Botany. 68 (1): 1–9. doi:10.1017/s0960428610000247.
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 Conn, Barry J. (2008). "Harpullia". Census of Vascular Plants of Papua New Guinea. (search result listing, matching all starting with "Harpullia", via www.pngplants.org). Retrieved 19 Dec 2013.
 5. 5.0 5.1 Buijsen, J. R. M.; Welzen, Peter C. van; Ham, R. W. J. M. van der (2003). "A phylogenetic analysis of Harpullia (Sapindaceae) with notes on historical biogeography". Systematic Botany. 28 (1): 106–17. doi:10.1043/0363-6445-28.1.106. JSTOR 3093941.
 6. 6.0 6.1 Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia Roxb. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 7. Harden (2001) New South Wales Flora Online. "Harpullia alata F.Muell". July 2001. Retrieved 20 Dec 2013.
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Cooper, Wendy; Cooper, William T. (June 2004). Fruits of the Australian Tropical Rainforest. Clifton Hill, Victoria, Australia: Nokomis Editions. pp. 491–493. ISBN 9780958174213. Retrieved 21 June 2021.
 9. F.A.Zich; B.P.M.Hyland; T.Whiffen; R.A.Kerrigan (2020). "Harpullia arborea". Australian Tropical Rainforest Plants Edition 8 (RFK8). Centre for Australian National Biodiversity Research (CANBR), Australian Government. Retrieved 22 June 2021.
 10. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia arborea (Blanco) Radlk. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 11. Morat, P.; Jaffré, T.; Tronchet, F.; Munzinger, J.; Pillon, Y.; Veillon, J.-M.; Chalopin, M. (Dec 2012). "The taxonomic database "Florical" and characteristics of the indigenous Flora of New Caledonia" (PDF). Adansonia. sér. 3. 34 (2): 177–219. Retrieved 19 Dec 2013.
 12. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia camptoneura Radlk. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 13. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia carrii Leenh. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 14. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia cauliflora K.Schum & Laut. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 15. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia crustacea Roxb. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 16. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia cupanioides Roxb. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 17. F.A.Zich; B.P.M.Hyland; T.Whiffen; R.A.Kerrigan (2020). "Harpullia frutescens". Australian Tropical Rainforest Plants Edition 8 (RFK8). Centre for Australian National Biodiversity Research (CANBR), Australian Government. Retrieved 22 June 2021.
 18. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online "Harpullia giganteacapsula Vente". Retrieved 20 Dec 2013.
 19. Harden (2001) New South Wales Flora Online. "Harpullia hillii F.Muell". July 2001. Retrieved 20 Dec 2013.
 20. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia hirsuta Radlk. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 21. Reynolds (1985) Flora of Australia. Online "Harpullia leichhardtii F.Muell. ex Benth". Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 21 Dec 2013.
 22. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia leptococca Radlk. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 23. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia longipetala Leenh. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 24. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia myrmecophila Merr. & L.M.Perry. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 25. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia oococca Radlk. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 26. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia peekeliana Melch. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 27. F.A.Zich; B.P.M.Hyland; T.Whiffen; R.A.Kerrigan (2020). "Harpullia pendula". Australian Tropical Rainforest Plants Edition 8 (RFK8). Centre for Australian National Biodiversity Research (CANBR), Australian Government. Retrieved 22 June 2021.
 28. Harden (2001) New South Wales Flora Online. "Harpullia pendula Planch. ex F.Muell". July 2001. Retrieved 20 Dec 2013.
 29. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia petiolaris Radlk. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 30. F.A.Zich; B.P.M.Hyland; T.Whiffen; R.A.Kerrigan (2020). "Harpullia ramiflora". Australian Tropical Rainforest Plants Edition 8 (RFK8). Centre for Australian National Biodiversity Research (CANBR), Australian Government. Retrieved 22 June 2021.
 31. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia ramiflora Radlk. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 32. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia rhachiptera Radlk. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 33. F.A.Zich; B.P.M.Hyland; T.Whiffen; R.A.Kerrigan (2020). "Harpullia rhyticarpa". Australian Tropical Rainforest Plants Edition 8 (RFK8). Centre for Australian National Biodiversity Research (CANBR), Australian Government. Retrieved 22 June 2021.
 34. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia solomonensis Vente. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.
 35. Leenhouts & Vente (1994) Flora Malesiana. Digitised, online Harpullia vaga Merr. & L.M.Perry. Noordhoff-Kolff. 1994. Retrieved 20 Dec 2013.

Cited works[തിരുത്തുക]

 • Reynolds, Sally T. (1985). "Harpullia". Flora of Australia: Volume 25—Melianthaceae to Simaroubaceae. Flora of Australia series. CSIRO Publishing / Australian Biological Resources Study. pp. 38–45. ISBN 978-0-644-03724-2.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹാർപുലിയ&oldid=3943262" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്